Hanani

Uit Christipedia

Hanani (Chanani in NBG en NBV) is een Hebreeuwse naam die "genadig" betekent en in de Bijbel verwijst naar de volgende personen:

  1. een ziener tijdens de regering van Asa, koning van Juda. Hanani bestrafte Asa, daar deze tegen Baësa, koning van Israël, bij de Syrische vorst Benhadad I bescherming had gezocht en niet gesteund had op Jahweh zijn God. Asa werd echter toornig tegen de ziener en wierp hem in de gevangenis. 2 Kron. 16:7-10. Hanani had een zoon, Jehu, die toen reeds profeteerde in Israël, later ook in Juda;
  2. een der zonen van Heman;
  3. een broer of in elk geval een bloedverwant van Nehemia (Neh. 1:2; 7:2) Ne 1:2 ... Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. (HSV)
  4. een priester ten tijde van Nehemia;
  5. een der priesters, die vreemde vrouwen genomen hadden.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Hanani' is op 8 april 2016 verwerkt.