Heah

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 8 jan 2024 om 16:39
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Heah is, in de Statenvertaling, een uitroep van vreugde en bespotting, of een strijdkreet.

De Ammonieten riepen verheugd 'heah!', toen zij vernamen dat de tempel van Israël te Jeruzalem door de Chaldeeën was ontheiligd, het land van Israël was verwoest en de Judeeërs als ballingen waren weggevoerd.

Eze 25:3 En zeg tot de kinderen Ammons: Hoort des Heeren HEEREN woord: Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gij gezegd hebt: Heah! over Mijn heiligdom, als het ontheiligd werd, en over het land Israëls, als het verwoest werd, en over het huis van Juda, als zij in gevangenis gingen; (...) 5 Want alzo zegt de Heere HEERE: Omdat gij met de hand geklapt, en met den voet gestampt hebt, en van harte verblijd zijt geweest in al uw plundering, over het land Israëls; (SV)

De Petrus-Canisiusvertaling heeft in vers 3: "ha-ha". De bevolking van Tyrus verblijdde zich over de val van Jeruzalem en het voordeel dat Tyrus ervan trok.

Eze 26:2  Mensenkind! daarom dat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Heah! zij is verbroken, de poort der volken; zij is tot mij omgewend; ik zal vervuld worden, zij is verwoest! (SV)

Dit vers in de Herziene Statenvertaling:

Eze 26:2  Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Haha! Ze is verbroken, de poort van de volken! Haar [macht] is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, [de stad] is verwoest, (HSV)

De Petrus-Canisiusvertaling heeft in dit vers: "Haha".