Jaël

Uit Christipedia
Jaël doodt Sisera. Schilderij door James Tissot. Aanmerking: omdat de stervende Sisera zich tussen haar voeten kromde (Richt. 5:27), lag hij waarschijnlijk op zijn zijde, toen zij toesloeg.

Jaël was de heldhaftige vrouw van Heber de Keniet, bij wie de Kanaänitische legeroverste Sisera een veilige schuilplaats en gastvrijheid zocht; doch verraad en de dood vond, Richt. 4: 17-18; 5: 6,24.

Naam. De Hebreeuwse naam is יעל, Yaël, en betekent 'Steenbok'[1] of 'Berggeit'[2]. De eigennaam komt 6x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H3278.

Jaël toont aanvoerder Barak het vermoorde lichaam van Sisera. Schilderij door James Tissot
Jaël doodde Sisera door een tentpin door zijn slapen te slaan, toen hij, afgemat door zijn vlucht, lag te slapen in haar tent. Dat de eer van de overwinning over de Kanaänieten te beurt zou vallen aan een vrouw, was voorzegd door de profetes Debora. Jaël wordt dan ook met ere genoemd in de triomfzang van Debora en Barak (Richt. 5:24-27).
Ri 5:24  Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber, den Keniet; gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent!  Ri 5:25  Water eiste hij, melk gaf zij; in een herenschaal bracht zij boter.  Ri 5:26  Haar hand sloeg zij aan den nagel, en haar rechterhand aan den hamer der arbeidslieden; en zij klopte Sisera; zij streek zijn hoofd af, als zij zijn slaap had doorgenageld en doorgedrongen. Ri 5:27  Tussen haar voeten kromde hij zich, viel henen, lag daar neder; tussen haar voeten kromde hij zich; hij viel; alwaar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden! (SV)

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Jaël. Tekst hiervan is 3 mei 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835).
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.