Joses

Uit Christipedia

Joses is in de Bijbel de naam van vier mannen:

1. een van de namen in het geslachtsregister van Jezus bij Lukas;

2. een van de broers van onze Heer Jezus Christus, van wie niets naders bekend is;

3. de zoon van Maria, de vrouw van Klopas. Deze Joses was dus de broer van de apostel Jakobus de kleine, de zoon van Alfeüs (= Klopas);
Mr 15:40 Nu stonden er ook vrouwen uit de verte toe te zien, onder wie ook Maria Magdalena was en Maria, de moeder van Jakobus de kleine en van Joses, en Salome, (TELOS) 
4. de eigennaam van Barnabas.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Joses' is op 24 jan. 2015 verwerkt.