Kirjath-Huzoth

Uit Christipedia

Kirjath-Huzoth, ook geschreven Kirjat-Huzzoth, Kirjat-Chusot, Kirjat-Choesot en Kirjat Choetsot, was een stad in Moab, waar koning Balak en de profeet Bileam samen naar toe gingen.

Kaart: Kirjath-Huzoth lag ergens ten noorden van de Arnon, in de buurt van de velden van Moab.

De plaatsnaam betekent “Stratenstad”, “Stad met straten”, “Stad der straten”, “Stratenveste”[1] of “Stad die buiten gelegen is”[2]. De naam komt alleen voor in Num. 22:39.

Nu 22:39 Bileam ging met Balak mee, en zij kwamen in Kirjath-Huzoth. Nu 22:40 Toen slachtte Balak runderen en schapen, en hij stuurde [ervan] naar Bileam en naar de vorsten die bij hem waren. Nu 22:41 De [volgende] morgen gebeurde het dat Balak Bileam meenam en hem op de Baälshoogten liet klimmen, zodat hij vandaar het uiterste [deel] van het volk kon zien. (HSV)

De stad lag ten noorden van de beek Arnon, in de buurt van de velden van Moab. De precieze ligging is onbekend.

Voetnoten

  1. De aantekeningen bij de Leidse vertaling geven ‘Stratenveste’ als betekenis op.
  2. Een mogelijke betekenis genoemd door de Kanttekenaren van de Statenvertaling