Lhbti

Uit Christipedia

Lhbti, ook geschreven LHBTI, is een afkorting voor een groep mensen met afwijkende seksuele voorkeuren en bijbehorende uiting (gedragingen): lesbische vrouwen (lesbiennes), homoseksuele mannen (homoseksuelen), biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Het gaat om seksuele gedragingen die in een groot deel van samenleving maatschappij geaccepteerd worden. Daarom staat 'p' (van pedoseksueel) en 'z' (zoöseksueel = iemand die op dieren valt[1]) niet in het rijtje: er rust (nog) een taboe op.

Het vroegste gebruik van de afkorting lhbti dateert van 2014[2]. De letterreeks is een uitbreiding van lhbt met de letter i. De afkorting lhbt dateert van 2011. Daarvóór was lhb in gebruik geraakt.

Lhbti-sering verwijst naar de voortgaande maatschappelijke en culturele doorwerking van de lhbti-beweging[3]. Op scholen wordt lesmateriaal gebruikt dat afwijkende seksuele voorkeuren en gedragingen normaliseert en zodoende aanvaardbaar wil maken[4].

Meer informatie

Vragenbespreking - Aflevering 96: LHBTQ+ in de kerk ??? Youtube.com: Groeien in Geloof, 2 sept. 2023. Dato Steenhuis behandelt de vraag: Wat te doen als bij een kerkfusie de ene kerk homoseksuele relaties en geslachtsverandering goedkeurt, terwijl de andere kerk die afwijst? Steenhuis laat deze kwestie rusten, maar wijst wel op de norm van huwelijk en geslacht en op de symbolische waarde van het normale huwelijk.

Zie ook

Voetnoten

  1. Zie Bestialiteit
  2. Algemeen Nederlands Woordenboek, s.v. Lhbti. Geraadpleegd 12 okt. 2020.
  3. Voorbeeld van het gebruik van de term: https://geziningevaar.nl/artikelen/eerste-kamer-stemt-over-de-lhbti-sering-van-de-grondwet
  4. Schoolboek laat kinderen 'homohuwelijk' sluiten. Youtube.com: Gezin in Gevaar, 26 jan. 2024. Duur: 3 min. 52 sec.