Lysanias

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 9 okt 2019 om 11:59
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Lysánias was viervorst over Abilene in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius (ca. 28 n.C.), toen het woord van God tot Johannes de Doper kwam.

Lu 3:1  In het vijftiende jaar nu van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitus en Lysanias viervorst over Abilene, Lu 3:2 onder hogepriester Annas en Kajafas, kwam het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharia, in de woestijn. (Telos)

In het Grieks, de brontaal van het Nieuwe Testament, is zijn naam λυσανιας, Lusanias, van Gr. λυσις, lusis = bevrijding, losmaking, loskoping, en ἀνία, ania = ellende. De naam betekent "wat smart verdrijft", "die smart verdrijft", "bevrijder van smart" of "bevrijding van smart". Het Strongnummer is 3078. De naam komt in de Bijbel alleen voor in Luk. 3:1.

Abilene is het gebied rond Abila, een stad genoemd 'Abila van Lysianas', gelegen 20 km ten noordwesten van Damascus.

Een vroegere naamgenoot en voorganger van Lysanias regeerde 40 — 36 v.C. Na diens gewelddadige dood vervielen zijn bezittingen aan Herodes de Grote, naar ‘t schijnt echter met uitzondering van het eigenlijke Abilene, zodat wij kunnen aannemen, dat hij in dit gedeelte van zijn rijksgebied door leden van zijn geslacht is opgevolgd. Want blijkens het bericht van Luc. 3:1 was omstreeks 28 n.C. weer een Lysanias op de troon van Abilene gezeten.

Bron

D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia). Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 9 okt. 2019.