Merari

Uit Christipedia

Merari was de jongste zoon van Levi en dus een kleinzoon van Jakob. Hij is de stamvader van de Merarieten.

Geslachtslijn
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mahli
 
Musi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleazar
 
Kis
 
Maheli
 
Eder
 
Jeremoth

Zijn zonen waren Mahli (of Máheli) en Musi (2 Kron. 23:21).

Merarieten. Hij is de stamvader van de Merarieten. Hun werkzaamheden zijn in Num. 3: 36-37 en 4:29-33 beschreven. Om het hun toevertrouwde te kunnen vervoeren, hadden zij vier wagens en acht runderen. In het beloofde land ontvingen zij twaalf steden ter bewoning in Ruben, Gad en Zebulon.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Merari' is op 20 jan. 2018 verwerkt.