Muziek

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Muziek is een gave die ten goede en ten kwade gebruikt kan worden. We kunnen God loven met muziek(instrumenten). Maar machten van de duisternis kunnen muziek gebruiken om een kwalijke invloed uit te oefenen. Daarom moeten christenen kritisch omgaan met de muziek die in de wereld wordt voortgebracht.

Muziek en emotie

Wie heeft er niet met muziek te maken! Bijna overal waar we zijn horen we muziek om ons heen. Muziek kan veel met de emoties en de stemming van een mens doen. Het maakt ons blij of verdrietig, geeft troost, maar maakt ook boos. Het maakt ons gelukkig en dankbaar, maar ook kan het voor twijfel zorgen en je kan er agressief van worden. Ook kan muziek soms meer zeggen dan dat je met woorden zou kunnen. Kortom muziek doet wat met de mens en kan onze gevoelens vaak perfect vertolken. Het is een onderdeel van Gods schepping waar we van mogen genieten.

Muziek in de christelijke godsdienst

Dat muziek ook een belangrijk onderdeel is in het geloofsleven blijkt alleen al uit het aantal keren dat het in de Bijbel wordt genoemd, 839 keer maar liefst! David was niet alleen herder en later koning, maar hij was ook een musicus en kon zelfs de woedende koning Saul rustig krijgen door muziek te maken. David en het volk Israël droegen de ark ondersteund met veel muziek Jeruzalem binnen. Voor de tempeldienst werden velen zangers en musici aangesteld. En ook bij de inwijding van de tempel was muziek een zeer belangrijk onderdeel.

Niet alleen het oude testament staat er vol van. Ook in het nieuwe Testament komt muziek vaak voor. Een enorm engelenkoor zong het Ere zij God bij de geboorte van Jezus en ook in Openbaringen lezen we over een enorm koor van engelen dat in de Hemel God met muziek aanbidt.

Muziek, satan en zondeval

In het begin al schiep God muziek. Uit de Bijbel weten we dat er engelen waren geschapen om God door middel van zang en muziek te aanbidden (zie bijvoorbeeld Ezechiël 28). De hemelse muziek geeft God de lof, eer en aanbidding die Hij verdient. En zo ook is de mens geschapen om God te aanbidden. Muziek is ook voor ons een middel om Hem die lof en eer te brengen. Niet voor niets vind je bijvoorbeeld daarom in de Bijbel op meer dan 200 plaatsen om God te loven met muziek en zang. Zeker iets waar we dus zorgvuldig en goed mee om moeten gaan.

Helaas is die oorspronkelijke bedoeling van muziek met de zondeval ook vervuild geraakt. De oorzaak van deze vervuiling is de satan. Hoe dat zo gekomen is, kunnen we afleiden uit de Bijbel. God schiep de muziek en de engelen. Ook waren er engelen geschapen die de hemelse muziek ter ere van God maakte. Zo ook werd Lucifer door God geschapen. Hij was een van de mooiste engelen die God geschapen had. Een aartsengel zoals de Bijbel het noemt. In Ezechiël 28-13 zien we dat hij bedekt was met kostelijk gesteente, zoals onder andere diamanten, smaragden en goud. De naam Lucifer betekend lichtdrager en dat was omdat hij dicht in de nabijheid van God stond.

Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. (Ezechiël 28:13-14 Statenvertaling)

Dit vers uit Ezechiël vertelt ons verder, dat hij de trommelen, snaren (in een andere vertaling) en pijpen bezat. Lucifer was niet alleen de aanvoerder van het hemelse koor, maar hij bezat ook de muziek. Hij was muziek! Zijn specialisatie was de aanbidding van God door middel van zang en muziek. Alle talenten op muziekgebied had God hem gegeven, toen Hij hem schiep. Op een gegeven moment zegt de Bijbel (vers 15) dat er ongerechtigheid in Lucifer werd gevonden. De aanbidding die God kreeg wilde hij zelf ontvangen. Hij wilde net als God zijn en is in opstand gekomen tegen God. Een deel van de engelen verleidde hij om met hem in opstand te komen. God zette Lucifer uit zijn functie en hij werd met de andere afvallige engelen uit de Hemel geworpen. Vanaf dat moment wordt zijn naam satan (betekend tegenstander), ook wel duivel.

Wat erna gebeurde is bekend. De mens wordt door satan verleidt om in opstand tegen God te komen. De zondeval is een feit. God zij dank heeft Jezus zoon van God zichzelf als een offer gegeven. Hij overwon de duivel en de dood. Door geloof in Hem wordt onze relatie met God hersteld en worden onze zonden vergeven. De duivel heeft nog maar een korte tijd voordat God helemaal met hem afrekent. Hij gaat op dit moment rond als een briesende leeuw die zoveel mogelijk mensen probeert te verslinden. Op vele manieren probeert hij mensen te verleiden en aan zich te binden om hen vervolgens mee te sleuren de eeuwige duisternis in. Eén daarvan is muziek. Satan is een expert op het gebied van muziek en gebruikt het volop om mensen aan zich te binden. Zo zijn er songteksten die hem de eer geven of muziekdeuntjes die je in trance brengen en je brengen op het gebied van het occulte. Ook kan muziek je aanzetten tot geweld, onzedelijk gedrag en kan het aanzetten tot het misbruiken van alcohol en drugs.

Voorbeelden van muziek artiesten en satanisme

Lily Allen, Kanye West, Bob Dylan, Michael Jackson, en Katy perry zijn artiesten uit de muziekindustrie die letterlijk zeggen dat ze een ziel aan de duivel verkopen of heb verkocht.[1] Veel bekende popartiesten hebben zich aangesloten bij de Illuminati. Het verkopen van je ziel aan de duivel, satanisme, schijnt een voorwaarden te zijn om bij te Illuminati te horen. Beyonce is slechts een van de vele beroemdheden die heeft toegegeven door demonen bezeten te zijn en Satan te aanbidden. Beyonce is getrouwd met de beroemde rapper Jay-z. In het nummer Empire State of mind gezongen door Alicia Keys rapt Jay-z dat Jezus je niet kan redden. Er is een lange lijst met artiesten die gelinkt worden met de Illuminatie. Rihanna, Lady Gaga, Eminem, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Madonna, Drake en Justin Bieber zijn hier enkele voorbeelden van.[2] In de volgende link verklaren een aantal artiesten uit de muziekindustrie dat zij hun ziel hebben verkocht aan de duivel.[1]

Precies zoals satan wilde toen hij tegen God in opstand kwam, krijgt hij de eer en aanbidding van iedereen die bewust of onbewust zijn pad betreedt. Het is daarom belangrijk dat we weten hoe hij te werk gaat.

Muziek is geschapen door God en daar mogen we volop van genieten. Met muziek kunnen we Hem grootmaken en de eer geven die Hij verdient. God geeft ons zo geweldig veel, maar met alles wat Hij ons geeft in de schepping, moeten we ook verantwoord omgaan. Muziek kan, net als een mes, ten goede en ten kwade gebruikt worden.

Meer over de gevaren van muziek kun je vinden op:www.naarhouse.nl

Meer informatie

Zie ook Zingen.

Bron

Een eerste van dit artikel bestond grotendeels uit een bijdrage geleverd door MuziekOntmaskerd.nl in 2009.

  1. https://visie.eo.nl/artikel/2013/08/gevaarlijke-media-voor-jongeren
  2. Illuminati in the Music Industry - Mark Dice ISBN i9780988726819