Obed

Uit Christipedia

Obed, 'dienaar', is de naam van verschillende mannen in de Bijbel.

Zijn Hebreeuwse naam betekent 'dienaar'of 'dienend'[1]. Het Strongnummer is 05744. De naam komt 10x voor in het Oude Testament. De volgende mannen dragen de naam Obed:

  1. zoon van Boaz bij Ruth, vader van Isaï en grootvader van David, voorvader van de Heer Jezus; Ruth 4:17, 21v; Matth. 1:5; Luk. 3:32
  2. zoon van Efal, een nakomeling van Juda; nakomeling van Jarcha, de Egyptische slaaf van Sesan, ten tijde van Jerachmeël, 1 Kron. 2:37v
  3. een der helden van David, 1 Kron. 11:47
  4. zoon van de Korachiet Semaja en poortwachter van de tempel, een dappere man, 1 Kron. 26:6
  5. een Judeeër, de vader van Azarja. Deze Azarja was een legeroverste ten tijde van de hogepriester Jojada. Hij mengde zich met Jojada in de opstand tegen Atalja ten gunste van Joas. 2 Kron. 23:1.
Obed in de armen van Naomi. Moeder Ruth kijkt toe. Schilderij van Thomas Matthews Rooke (1876)

Naaste familie van Obed, de zoon van Boaz en Ruth:

Geslachtslijn
Salmon
 
Rachab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boaz
 
Ruth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obed
 
(onbekend)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaï
 
(onbekend)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David

Bronnen

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.

Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.

Voetnoot

  1. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002) heeft 'worshiper' = aanbidder.