Penning

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 23 nov 2022 om 13:20
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De penning is in Nederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament (NT) de naam van verscheidene munten: drachme, kwadrant, sikkel (zilverling), as of denaar.

Kwadrant. In Mt. 5:26 heeft de Statenvertaling 'penning' als vertaling van het Griekse woord κοδραντης, kodrantes (= kwadrant), een woord van Latijnse oorsprong (quadrans). De Herziene Statenvertaling en de Telos-vertaling hebben 'kwadrant'. De kwadrant was de kleinste munteenheid in het Romeinse rijk.

Het Nederlandse woord ‘kwadrant’ verwijst nog steeds naar een (oorspronkelijk ¼) deel van een cirkel. Om aan pasmunt te komen werd vroeger in Nederland, tot in de Franse tijd, de (ronde) munt in tweeën (denk aan ons woord ‘oortje’, waarvan de Scandinavische øre is afgeleid) of in vieren gehakt. Een kwadrant is dus letterlijk een vierde van een grotere munt. 'Kwadrant' was ook een militaire term, waarmee werd aangeduid in welke hoek de soldaten mochten/konden schieten, zonder dat ze eigen troepen zouden raken. De huidige betekenis is “ons kwadrant, ons deel, ons beheersgebied”.

As. De Romeinse as (Lat. assarium of assarius), meervoud asses, een kleine koperen munt, wordt twee maal in het Nieuwe Testament genoemd (Mt. 10:29; Luc. 12:6). Het Griekse woord is ασσαριον, assarion, een woord van Latijnse oorsprong, en is met 'penning' vertaald.

Mt 10:29 Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet een van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. (Telos)

Lu 12:6 Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningen? En niet een van hen is voor God vergeten. (Telos)

In de beide verzen komt het woord assarion in de diminutieve vorm voor, om het onbeduidende van de som temeer te doen uitkomen[1].

Vier kwadranten (zie boven) zijn gelijk aan één as[2].

Drachme. De as is gelijk aan het tiende deel van een drachme[3].

Zilverling. In Matth. 26:15; 27:3, 5, 6, 9 hebben de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling 'zilveren penningen'. Telos en NBG51 hebben, meer letterlijk vertaald, zilverlingen.

Denaar. De denaar (Lat. denarius) was, een zilveren munt van de Romeinen. Aan de zilveren denaar - een dagloon - zijn in waarde gelijk: 16 asses of 64 kwadranten.

Voetnoten

  1. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).   
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. Online Bible Greek Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.