Pniël

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 26 mrt 2023 om 22:58
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Pniël, Peniël of Pnuel is de plaats bij de rivier de Jabbok waar Jakob streed met God. De naam Pniël, door Jakob aan die plaats gegeven, betekent "Aangezicht van God". Als persoonsnaam komt Pniël voor in 1 Kron. 4:4; 8: 25.

Naam. De naam betekent "Aangezicht van God", "Gods aanschijn" van het oude enkelvoud pani of pané, 'aangezicht' en El, 'God'.

Ge 32:30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, [zeide] [hij] ik heb God gezien [van] aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. (SV)

Ligging. Pniël is een plaats een gene zijde van de Jordaan, aan een veer of een doorwaadbare grond van de beek Jabbok.

Kaart : Pniël bij de Jabbok.


Kaart: Op zijn terugreis naar het beloofde land komt Jakob bij de plaats Penuel (Pniël)

Pniël is bekend door de worsteling van Jakob met de Engel, Gen.32: 25, 31, en het omverwerpen van de toren van Pniël door Gideon, Richt. 8: 9, 17. 

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Peniël. Hieruit is op 6 dec. 2013 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.