Potifera

Uit Christipedia

Potifera (Eng. potipherah) was de vader van Asnath, de vrouw van Jozef.

De naam Potifera komt drie maal in het Oude Testament voorkomt en wel in het boek Genesis. De eigennaam is van Egyptische herkomst en betekent “hij aan wie Ra schonk". Ra is een Egyptische god.

Potifera was een priester (of vorst) van de Egyptische stad On. Farao, de koning van Egypte, schonk Potifera’s dochter Asnath aan Jozef.

Ge 41:45 De farao gaf Jozef de naam Zafnath Paäneah en gaf hem Asnath, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok [en reisde] het land Egypte door. (HSV)