Rechabieten

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rechabieten zijn afstammelingen van Rechab, de vader van Jonadab. Zij beschrijven hun eigen leefwijze in Jer. 35: zij onthielden zich van wijn, bouwden geen huizen bouwen en zaaiden geen zaad. Omdat ze als nomaden leefde, planten ze geen wijngaarden, noch hadden er een, maar al hun dagen woonden zij in tenten.

Hoewel ze Rechabieten worden genoemd, leefden ze naar de geboden van hun voorvader Jonadab, de zoon van Rechab.

Uit vrees voor de Chaldeeën en de Syriërs hadden de Rechabieten hun toevlucht in Jeruzalem genomen, waar ze bleven wonen. Daar riep de profeet Jeremia hen bij elkaar en bood hen wijn aan, maar ze weigerden die te drinken, gehoorzamend aan het gebod van hun voorvader Jonadab.

God stelde de gehoorzaamheid van de Rechabieten tot voorbeeld aan de mannen van Juda. Deze Rechabieten waren gehoorzaam aan hun vader,  Juda daarentegen had niet geluisterd naar zijn God.

God beloofde de trouwe Rechabieten dat altijd een Rechabietische man voor Zijn aangezicht zou staan.

Jer 35:18 Tot het huis nu der Rechabieten zeide Jeremia: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Omdat gijlieden het gebod van uw vader Jonadab zijt gehoorzaam geweest, en hebt al zijn geboden bewaard, en gedaan naar alles, wat hij ulieden geboden heeft; Jer 35:19 Daarom alzo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Er zal Jonadab, den zoon van Rechab, niet worden afgesneden een man, die voor Mijn aangezicht sta, al de dagen. (SV)

De rabbijnen leggen Gods belofte zo uit, dat de Rechabieten in het heiligdom zouden dienen en dat zij verenigd zijn geworden met de Levieten, maar hiervan vinden we niets in de Schrift.

Reizigers in het Oosten hebben mensen ontmoet die hun oorsprong terugvoeren tot Rechab, en die een beroep op de Schrift doen ten bewijze dat God hen heeft bewaard. Er waren eind 19e eeuw nog meer dan  60.000 van hen; zij wonen in tenten in de oases van de woestijn.

Bron

In de eerste versie van dit artikel is in aug. 2011 vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Rechabites. George Morris, 1899.