Reukofferen

Uit Christipedia

Reukofferen is het aanbieden (offeren) van reukwerk, het brengen van een reukoffer.

De priester Zacharias reukofferde toen de engel Gabriël hem verscheen.
Lu 1:8  Het gebeurde nu, toen hij de priesterdienst vervulde voor God, in de beurt van zijn afdeling, Lu 1:9  dat hij naar de gewoonte van het priesterambt door het lot werd aangewezen om te reukofferen, na het tempelhuis van de Heer te zijn binnengegaan. Lu 1:10  En de hele volksmassa was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. Lu 1:11  Nu verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Lu 1:12  En toen Zacharia hem zag, werd hij ontsteld en bangheid overviel hem. Lu 1:13  De engel zei echter tot hem: Wees niet bang, Zacharia, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. (Telos)
Zie Reukoffer voor het hoofdartikel