Reukoffer

Uit Christipedia

Een reukoffer is een offer van reukwerk dat verbrand werd om een aangename geur te verspreiden en tweemaal daags op het reukaltaar in het Heilige als reukoffer aan God werd aangeboden. Het spreekt van de Gode aangename volmaaktheden van Christus Jezus, onze Heer, en van de gebeden der met Christus verbonden heiligen.

De hogepriester brengt een reukoffer op het reukofferaltaar. © Copyright V. Gilbert & Arlisle F. Beers, bron: www.VisualBibleAlive.com

Reukofferen is het brengen van een reukoffer. Het reukwerk en het vuur werden in een gouden reukschaal (of rookschaal) of reukvat (of rookvat) overgebracht naar het reukaltaar.

Dit reukwerk moest worden verbrand op het gouden reukaltaar, zowel 's morgens als ‘s avonds: "Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht van de HEER" (Ex. 38:8)
Ex 30:7 En Aäron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken. Ex 30:8 En als Aäron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des HEEREN, bij uw geslachten. (SV)
Het reukwerk spreekt symbolisch van de Gode aangename volmaaktheden van Christus. Het kenmerkt ook de verering van het priesterlijke gezelschap van hen die in het licht zijn, de gelovigen in Christus.

Op de Grote Verzoendag moest reukwerk op gloeiende kolen worden gelegd in een wierookvat en door de hogepriester in het Heilige der Heiligen worden gebracht, opdat de rook het verzoendeksel, dat op de getuigenis is, zou bedekken, opdat de hogepriester niet zou sterven. Het reukwerk typeert de persoonlijke volmaaktheid van Hem, die het bloed van de verzoening heeft binnengebracht (Lev. 16:12,13).

De priester Zacharias reukofferde toen de engel Gabriël hem verscheen.
Lu 1:8  Het gebeurde nu, toen hij de priesterdienst vervulde voor God, in de beurt van zijn afdeling, Lu 1:9  dat hij naar de gewoonte van het priesterambt door het lot werd aangewezen om te reukofferen, na het tempelhuis van de Heer te zijn binnengegaan. Lu 1:10  En de hele volksmassa was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. Lu 1:11  Nu verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Lu 1:12  En toen Zacharia hem zag, werd hij ontsteld en bangheid overviel hem. Lu 1:13  De engel zei echter tot hem: Wees niet bang, Zacharia, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. (Telos)
De vierentwintig oudsten in Openbaring hadden 'gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen' (Opb. 5:8)
Opb 5:8  En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. (Telos)
In Opb. 8 worden andere reukwerken, 'veel reukwerken' zelfs, gevoegd bij de gebeden van de heiligen en wel om hun gebeden kracht te geven.
Opb 8:3  En een andere engel kwam en ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat; en hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. Opb 8:4  En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. (Telos)
Het is dan ook te begrijpen dat een engel de verhoring van het gebed van Zacharias en Elizabeth aankondigde toen Zacharias, op het uur van het reukoffer, in het tempelhuis bezig was met het reukoffer, terwijl buiten een menigte mensen in gebed was.

Afgodische reukoffers

De afgodendienst kent ook reukoffers. In Israël waren hoogten waar reukwerk en offers werden verbrand (1 Koningen 22:43 enz). Het branden van reukwerk voor Baäl en andere valse goden wordt vaak vermeld (Jer. 1:16; 7:9, enz.). Satan heeft ook zijn wierook en parfum.

Zie ook

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Incense. Tekst hiervan is op 31 jan. 2014 vertaald en verwerkt.