Samma

Uit Christipedia

Samma (= verbazing) is de naam van verschillende mannen genoemd in de Bijbel.

De Hebreeuwse naam is שׁמה, sjammah, en betekent "verbazing"[1]. Het Strongnummer is 08048. De naam komt 8x voor in het Oude Testament. In het Engels wordt zijn naam geschreven: Shammah. De naam verwijst naar:

  1. de zoon van Rehuël en de kleinzoon van Ezau; hij was een aanvoerder van de Edomieten.
  2. Samma of Simea, de derde zoon van Isaï en de broer van David. Een van zijn zonen, Jonadab, was later de vriend van Amnon; een ander, Jonathan, maakte zich door het verslaan van een reus beroemd;
  3. zoon van Age, de Harariet. Hij was een der dapperste helden van David, wiens schitterende wapenfeiten ons in 2 Sam. 23: 11-16 beschreven worden;
  4. de Harodiet, een der dertig helden van David (2 Sam. 23:25), elders Sammoth geheten,
  5. een Aseriet.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Samma' is op 19 april 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.