Stichting Heart Cry

Uit Christipedia

Stichting Heart Cry (lett. ‘hartenkreet’) is een Bijbelgetrouwe opwekkings- en hervormingsbeweging onder jongeren in gereformeerde kerken en richtingen in Nederland. Heart Cry wil dienstbaar zijn aan het gehele lichaam van Christus, niet slechts aan de gereformeerde gezindte; zij wil interkerkelijk werken aan de opbouw van de gemeente. Heart Cry streeft naar geestelijke verdieping en de bewustwording van de noodzaak van herleving. Daartoe organiseert ze onder andere conferenties, jongerenavonden en cursussen en geeft ze lectuur uit. De verdieping en herleving worden gezocht met de hulp van Gods Geest en door middel van Gods Woord de Bijbel.

De geschiedenis van Heart Cry is begonnen in 2000, toen een groep jongeren en vrienden uit de Alblasserwaard jongerenavonden belegden in het Hervormd Centrum van Hardinxveld-Giessendam. Vanuit deze avonden ontstond een kerngroep die ging bidden voor herleving en opwekking in de Alblasserwaard en die ook bijbelstudie deed. Tegelijkertijd bleef men jongerenavonden houden waarbij een predikant of evangelist een boodschap bracht over allerlei thema’s vanuit Gods Woord. Er ontstond een grote honger naar het Woord van God. Duizenden cassettebandjes, brochures, CD's en boeken verspreidden zich door het hele land. Veel vragen die er leefden gingen met name over de toe-eigening van het heil (zoals: wat moet ik doen om zalig te worden? en: hoe worden mijn zonden vergeven?)

Elders in Nederland werden, onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige Stichting Reformatorisch Appèl (SRA), tijdelijk jongerenavonden en appèl-avonden georganiseerd om het Woord van de levende God verder uit te dragen.

De kerngroep uit de Alblasserwaard organiseerde weekenden en conferenties waar men elkaar (over kerkmuren heen en vanuit het hele land) bemoedigde, vermaande en versterkte in de wandel met God. Gezien de groei en omvang van het werk werd in 2006 de Stichting Heart Cry opgezet.

In januari 2009 gingen de beide stichtingen samen verder gegaan onder de naam Stichting Heart Cry. Anders dan de SRA heeft Stichting HeartCry de Drie Formulieren van Enigheid niet in de grondslag opgenomen. Ze koos ervoor om haar grondslag, „met die van de Reformatie, kernachtig te formuleren: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria.”

Heart Cry heeft in 2009 een Bijbelschool, genaamd Filadelfia, opgericht. Die werd nodig om mensen die hun leven aan God toewijdden, verder voor te bereiden voor dienst in Zijn Koninkrijk.

Heart Cry waarschuwt tegen de gedachte dat God door evolutie heeft geschapen (theïstisch evolutionisme) en waarschuwt ook tegen uitwassen in de charismatische beweging.

Beoordeling

De beweging wordt gewaardeerd en bekritiseerd. Volgens sommigen is zij een zegen voor de kerken in Nederland. Heart Cry is Bijbelgetrouw en schudt mensen wakker. Dankzij Heart Cry vinden vele jongeren echt geestelijk leven[1].

Uit de gereformeerde gezindte wordt echter ook kritiek geuit op Heart Cry[2]. De beweging lijkt weg te groeien van de klassieke achterban van de SRA. Ze vertoont evangelicale invloeden. Heart Cry zou ongereformeerd spreken over heiligmaking en ‘overwinningsleven’.  

Bronnen

  • Website van de Stichting Heart Cry: www.heartcry.nl
  • Zie ook bij de voetnoten

Meer informatie

Voetnoten

  1. Marten Visser, Heart Cry heeft wind van de Geest in de zeilen, artikel op RefDag.nl dd. 1 okt. 2009. Visser is zendeling op Thailand, uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond. 
  2. Jelle Kommerie, Heart Cry gevaar voor geloofsbeleving, artikel op RefDag.nl dd. 2 okt. 2009.  A. de Heer, Signaal aan Heart Cry, artikel op RefDag.nl dd. 4 dec. 2008