Tempelberg

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Tempelplein)

De Tempelberg is het bergplateau in Oud-Jeruzalem waarop de aardse tempels van God hebben gestaan en waarop thans twee islamitische heiligdommen staan, de Rotskoepel en de AlAqsamoskee. God noemde de tempelberg 'de berg van Mijn heiligheid' (Joël 2:1) en 'Mijn heuvel' (Ezech. 34:26).

Naam. De Hebreeuwse naam is Har HaBayit = Berg van het Huis, te weten van het huis van God.

Oppervlakte. Het plateau heeft een oppervlakte gelijk aan 24 voetbalvelden samen.

Berg Moria. Volgens de overlevering is de tempelberg dezelfde plaats als waar Abraham zijn zoon Izaäk heeft geofferd. In het boek Genesis wordt die plaats de berg Moria genoemd wordt. Op deze plaats was in de tijd van David de dorsvloer van Arauna.

'Mijn heuvel'. De heuvel waarop het heiligdom stond, heeft God, sprekend over de toekomst, 'Mijn heuvel' genoemd.

Ezechiël 34: 26 Want Ik zal die en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen [tot] een zegen; en Ik zal de plasregen doen neerdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn.

Betekenis voor Joden en moslims. Voor Joden is de Tempelberg de heiligste plaats ter wereld. Op de negende dag van de Hebreeuwse maan Av (Tisja Beav) is het de traditionele rouwdag van het jodendom, waarop de Joden de vernietiging van de beide tempels in de oudheid herdenken. Voor moslims is het de derde heiligste plaats, na Mekka en Medina in Saudi-Arabië.

Beheer. Negentien jaar na de oprichting van de staat Israël (1948), veroverde het Israëlische leger in 1967 de Oude Stad met de Tempelberg. Het leek Israël echter wijs om het beheer over de Tempelberg over te laten aan de Islamitische geestelijke autoriteiten; de tempelberg staat onder voogdij van het Hasjemitische koningshuis van Jordanië en wordt beheerd door een religieuze stichting, een islamitische waqf. Deze beheerorganisatie loochent het bestaan van een vroegere Joodse tempel op de tempelberg.


Filmpje (1967): Israëlische soldaten op de tempelberg en bij de klaagmuur. Duur: 2 minuten. Hebreeuws gesproken. Bron: Youtube.com.

Omstreden en explosief. De Tempelberg is omstreden. Joden en moslims maken er beiden aanspraak op. Het Arabische lid van het Israëlische parlement Masud Gnaim (VAL-Ta'al) stelde in 2013 dat de Tempelberg 'bezet gebied' is en '[alleen] heilig voor honderden miljoenen moslims en niet voor Joden'[1]. Door de spanningen tussen Joden en moslims is het de meest explosieve plek ter wereld.

Bezoek door Joden en christenen aan de tempelberg is beperkt. Joden mogen er maar mondjesmaat komen. Het is niet-moslims niet toegestaan om te bidden of zelfs Bijbels bij zich te hebben op de door moslims bestuurde Tempelberg. De Tempelberg is vaak gesloten voor alle Joden en christenen als de politie meende dat er een kans zou zijn dat de moslims zouden rellen. 

In laatste jaren (gerekend van 3017 en eerder) neemt het bezoek van de Joden toe. In 2017 gingen ruim 25 duizend Joden de tempelberg op, in 2016 ruim 14 duizend, 2015 en 2015 ongeveer 11 duizend, in 2009 ruim vijfduizend[2].

Sommige orthodoxe Joden vermijden de Tempelberg helemaal, beducht als ze zijn om ongeweten de plaats van het 'Heilige der heiligen' (de binnenste ruimte van het tempelhuis) te betreden. Veel Joden bidden bij de Westelijke muur ('Klaagmuur') van het overigens verwoeste tempelcomplex.

Jaarlijks bezoeken meer dan 300.000 christenen de plaats[2].

Geschiedenis

ca. 516 v.C. Bouw van de tweede tempel

66 na C. Begin van de grote opstand van de Joden tegen Rome.

70. Verwoesting van de tempel door de Romeinen.

560. Een Byzantijnse christenkerk, genaamd de Kerk van de Heilige Maagd, wordt op de Tempelberg gebouwd.

638. Moslims veroveren Jeruzalem. De Heilige Stad wordt door hen geïslamiseerd.

691. Bovenop de ruïnes van de tempel wordt de Rotskoepel (Qubbat al-Sakhra) opgetrokken en de Tempelberg hernoemd in Haram al-Sharif. Een Byzantijnse christen kerk, met name de Kerk van de Heilige Maagd, die eerder in 560 na Chr. op de Tempelberg was gebouwd, werd in 711 na Chr. door de moslimveroveraars omgeturnd tot een moskee en heet sindsdien de Al Aqsa Moskee.

711. De Kerk van de Heilige Maagd op de tempelberg wordt door de moslimveroveraars veranderd in een moskee en heet sindsdien de Al Aqsa Moskee.

Mensen, waaronder Ottomaanse soldaten, op de tempelberg. Op de achtergrond de Al Aqsa-moskee. Foto: 1915.

1967. Negentien jaar na de oprichting van de staat Israël (1948) verovert het Israëlische leger de Oude Stad met de Tempelberg. De regering vond het verstandig om het beheer over de Tempelberg over te laten aan de Islamitische geestelijke autoriteiten. 

Bron

Gavin Rabinowitz, Archeologen vinden slagveld waar de Romeinen de muren van Jeruzalem hebben doorbroken, nieuwsartikel op Brabosh.com, 25 feb. 2018

Meer informatie

De Verkenners 32: Het tempelplein. Youtube.com: De Verkenners, 17 nov. 2022. Duur: 9 min. 46 sec. Albert Groothedde toont en vertelt iets van het tempelplein.

Randall Price, De tempelberg betwist. Wordt de tempel herbouwd? Doorn: Uitgeverij Het Zoeklicht, 2007. Vertaling van het hierna genoemde Engelse boek. Pagina's: 308. Boekbespreking door Jan van Barneveld in Het Zoeklicht.

Randall Price, The Battle for the Last Days' Temple. Harvest House Publishers, 2004. Pagina's: 336. Over de geschiedenis van, de strijd om en de toekomst van de tempel in Jeruzalem.

Amazing discoveries under the dome of the rock! Youtube.com: IsraelMyChannel, 1 sept. 2023. Duur: 25 min. 32 sec. Over de geschiedenis van de rots onder de Rotskoepel, de vorm van de rots, de plaats van de dorsvloer van Arauna en de grot in de rots.

Voetnoten

  1. Knessetlid: Laat Joden op Tempelberg op Chanoeka, IsraelToday.nl, nieuwsbericht 27 nov. 2013
  2. 2,0 2,1 ‘In 2017, Jews Won War for Temple Mount’ – Activist, BreakingIsraelNews.com, nieuwsbericht 3 jan. 2018.