Wet

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wet verwijst in de Bijbel onder meer naar 1. de wet van God door bemiddeling van Mozes aan Israël gegeven en opgeschreven in de vijf boeken van Mozes (ook de Tora genoemd; zie Wet van Mozes), en soms naar 2. het hele Oude Testament.

'Zij die uit de wet zijn' zijn zij die hun gerechtigheid willen opbouwen door werken te doen die in overeenstemming met de wet van God zijn.

Ro 4:14 Want als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud gemaakt en de belofte te niet gedaan. Ro 4:15 Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Ro 4:16 Daarom is het op grond van geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet alleen dat wat uit de wet is, maar ook dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen (TELOS)

Toekomst

Uit Jeruzalem zal de wet, het woord van God uitgaan, bekend worden gemaakt.

Jes 2:3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. (SV)

Jes 51:4  Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken. (SV)