Zoon van God

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een zoon van God is een schepsel dat in vrijheid denkt, voelt, wil en handelt in de geest van God. Ongeschapen is Hij die 'de Zoon van God' wordt genoemd en wiens beeld de geschapen zonen van God dragen.

Zie Jezus Christus/Zoon van God voor het hoofdartikel over de eeuwige, ongeschapen Zoon van God

Engelen

De goede engelen worden 'de zonen van God' genoemd. De Statenvertaling heeft 'kinderen van God', de Herziene Statenvertaling en de NBG51-vertaling hebben 'zonen van God'.

Job 1:6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan. (NBG51)

Job 2:1 Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan om zich voor de HERE te stellen. (NBG51)

De engelen waren getuige van de schepping door God en zij jubelden toen Hij de aarde grondvestte:

Job 38:7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden? (NBG51)

Mensen

Verloste mensen worden 'kinderen van God' en 'zonen van God' genoemd.

Ro 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. (TELOS)

Flp 2:15 opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, (TELOS)

Ga 3:26 want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. (TELOS)

Johannes gewaagt in zijn brieven meermalen van 'kinderen van God' (1 Joh. 3:1-2, 10; 5:2).

De verlosten die zich door de Geest van God laten leiden worden uitdrukkelijk 'zonen van God' genoemd.

Ro 8:14 Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Ro 8:15 Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader! (TELOS)

Ook de kinderen van God in verheerlijkte staat worden uitdrukkelijk 'zonen van God' genoemd, omdat zij in gezindheid, gedrag en onsterfelijkheid op Hem lijken.

Ro 8:19 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. ... Ro 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. .. Ro 8:23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. (TELOS) (TELOS)

Lu 20:36 want zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan engelen gelijk en zijn zonen van God, daar zij zonen van de opstanding zijn. (TELOS)