Zorg voor leven (zorgverzekering)

Uit Christipedia

Zorg voor leven of Bewust Verzekerd is de naam van een christelijke basiszorgverzekering die sinds 1 jan. 2020 bestaat, opgezet door Prima voor elkaar, een specialist in verzekeringen, en Dominass assurantiën, een assurantieadviesbureau voor theologen (predikanten), in samenwerking met verzekeringsmaatschappij EUCARE en zorgverzekeraar Aevitae, dat bij EUCARE is aangesloten en namens EUCARE de zorgverzekering aanbiedt onder de naam 'Bewust Verzekerd'.

Doel en uitgangspunten. De zorgverzekering is ontwikkeld als alternatief voor de zorgverzekering van Pro Life Zorgverzekeringen[1]. Het doel van Prima voor elkaar en Dominass is "om christelijke zorg, die gericht is op het behoud van leven, bereikbaar te maken voor iedereen."[2]

"Vanuit onze jarenlange ervaring op het ‘kerkelijk erf’ weten wij hoe belangrijk het is dat een zorgverlener uitgaat van Bijbelse normen en waarden. Zorg voor leven vergoedt geen medische handelingen die het leven beëindigen, zoals abortus provocatus, genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn, en euthanasie."[3]

Verzekering. Vanaf 1 januari 2020 is er de basisverzekering Zorg voor leven in combinatie met een drietal aanvullende pakketten. Men werkt samen christelijke zorgverleners.

"Zorg voor leven vergoedt geen medische handelingen die het leven beëindigen, zoals abortus provocatus, genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn, en euthanasie. Hiermee geven we gevolg aan de bewuste keuze van veel van onze relaties om de bescherming van geboren en ongeboren leven serieus te nemen."[2]

Samenwerkingspartners

Prima voor elkaar (PVE) is een assurantieadviesbureau dat zich uitsluitend richt op het verzekeren van schade- en ziektekostenverzekeringen voor particulieren. Volgens het bureau is er geen enkel ander kantoor dat zulks doet.[4] PVE is een dochter van Dominass. De laatstgenoemde beheert de verzekeringen van ruim 3.800 predikanten (anno 2022)[5], dat zijn bijna alle predikanten in Nederland[6]. Dominass heeft vanaf 2019 het collectieve zorgcontract voor theologen en predikanten overgeheveld van zorgverzekeraar Avéro-Achmea, die stopte, naar verzekeraar EUCARE, die maatwerk levert, in samenwerking met Aevitae[7].

PVE is een volmachtkantoor voor A.S.R en wat de zorgverzekering betreft voor Aevitae. PVE biedt evenals Care4Life naast de schone polis ook een reguliere polis aan. Beide bedrijven doen dat in samenwerking met zorgverzekeraar Aevitae.

Zorginkoop. Namens Aevitae/EUCARE doet Caresq de onderhandelingen en inkoop van de zorg. Caresq is de zorginkooporganisatie die sinds 2019 de zorginkoop doet voor de ruim 200.000 verzekerden van Aevitae van risicodrager EUCARE[8].

Eucare

Voor de zorgverzekering Zorg voor leven werken de genoemde verzekeringsadviseurs samen met zorgverzekeringsconcern EUCARE en zorgverzekeraar Aevitae, dat onder EUCARE valt en de zorgverzekeringen namens EUCARE aanbiedt. In Nederland zijn zorgverzekeringconcerns die de risicodrager voor alle gevoerde labels en aangesloten zorgverzekeraars zijn. Achmea is de grootste. Hierbij is onder meer het Zilverenkruis aangesloten en met deze ook ProLife Zorgverzekeringen.

Ook Eucare is een verzekeringsmaatschappij en tevens zorgverzekeringsconcern, gevestigd in Malta[9]. Dit concern is actief in de Europese landen Frankrijk en Nederland, vandaar de lettergreep 'eu' in de naam. "EUCARE Insurance PCC Ltd is een verzekeringsmaatschappij die op grond van de Insurance Business Act, 1998, gemachtigd is om vanuit Malta algemene verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in Frankrijk en Nederland en die gereguleerd wordt door de Malta Financial Services Authority"[10].

Zorgverzekering


Voor de begrippen 'concern', 'volmacht' en 'label', zie art. Zorgverzekering.
Zorg voor leven en Care4Life bieden een 'schone polis' aan.

EUCARE zegt: "Omdat u uniek bent, is elke situatie uniek. Elke levensfase stelt u ook voor andere uitdagingen. Wij gaan die uitdagingen graag met u aan. Onze producten en dienstverlening sluiten daarop aan. Wij bieden onze klanten in de hele EU daarom unieke oplossingen op het gebied van zorg-, arbeidsongeschiktheid- en verzuimvraagstukken."[11]

Aevitae

Bij het concern EUCARE is anno 2022 in Nederland alleen zorgverzekeraar Aevitae aangesloten. 0,3% van alle Nederlandse verzekerden zijn verzekerd bij Aevitae en dus EUCARE. "Aevitae is de volmacht die de verzekeringen van EUCARE aanbiedt en uitvoert"[10]. EUCARE controleert of Aevitae alle polisvoorwaarden naleeft.[12] Aevitae is gevestigd in Heerlen (anno 2022).

Geestverwante bedrijven

Geestverwante bedrijven zijn Pro Life Zorgverzekeringen en Care4Life. Onderling verschillen ze in aanvullende polisvoorwaarden. Verder verschilt Zorg voor Leven van Pro Life hierin, dat het, net als Care4Life, een schone polis aanbiedt. Zorg voor Leven verschilt van Care4Life hierin dat het telefonisch bereikbaar is, niet zoals Care4Life slechts via internet, en meer zelfstandigheid heeft dan Care4Life.

Meer informatie

Zorgvoorleven.com, website van de zorgverzekering Zorg voor leven.

Verzekeringskaarten van Zorg voor leven.

PrimaVoorElkaar.com, website van assurantieadviesbureau Prima voor elkaar.

Dominass.nl, website van het assurantieadviesbureau voor theologen.

EucareInsurance.com, website van EUCARE. Nederlandse tak: https://www.eucareinsurance.com/zorgverzekering-in-nederland/

Over EUCARE: https://www.zorgverzekerinq.nl/concerns/eucare/

Aevita.com, website van zorgverzekeraar Aevita. De waardering voor deze zorgverzekeraar is te vinden op ZorgkaartNederland.nl.

Voetnoten

 1. Bron: https://www.dominass.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dominass-Nieuwsbrief-2020.pdf
 2. 2,0 2,1 Bron: https://zorgvoorleven.com/ Geraadpleegd op 8 sept. 2022.
 3. Bron: https://zorgvoorleven.com/primavoorelkaar/ Geraadpleegd 8 sept. 2022.
 4. Bron: https://primavoorelkaar.com/over-pve/. GEraadpleegd op 8 sept. 2022.
 5. Bron: https://www.dominass.nl/. Geraadpleegd op 8 sept. 2022.
 6. Bron: https://www.dominass.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dominass-nieuwsbrief-2019.pdf
 7. Bron: https://www.dominass.nl/wp-content/uploads/2020/11/Dominass-nieuwsbrief-2018.pdf
 8. Bron: https://caresq.nl/. Geraadpleegd op 6 jan. 2023.
 9. De volledige naam van deze 'risicodrager' is EUCARE Insurance PCC Limited.
 10. 10,0 10,1 Bron: https://www.eucareinsurance.com/zorgverzekering-in-nederland/ Geraadpleegd 8 sept. 2022.
 11. Bron: https://www.eucareinsurance.com/#about Geraadpleegd op 8 sept. 2022.
 12. Bron: https://www.zorgverzekerinq.nl/concerns/eucare/. Geraadpleegd 8 sept. 2022.