Zoutstad

Uit Christipedia
Zoutstad is een stad genoemd in de stedenlijst van de stam Juda.
Joz 15:62  En Nibsan, en de Zoutstad, en Engedi; zes steden en haar dorpen. (SV)
De Hebreeuwse naam is Ir-Hammelech = "Zoutstad". De plaatsnaam komt in de Bijbel alleen voor in het aangehaalde vers. De NBG51 schrijft de naam onvertaald over: Ir-Hammelech.

De stad lag in de woestijn van Juda. Ze werd zo genoemd naar de Zoutzee (= Dode Zee), welke niet ver van daar was; of naar het zout, dat daarin of -omtrent gemaakt werd. Sommigen houden deze plaats voor de kleine stad Zoar, waarheen Lot‚ bij de verdelging van Sodom, gevlucht is. En deze stad werd de Zoutstad genoemd, of omdat ze nabij de Zoutzee lag, of omdat Lots huisvrouw dicht daarbij in een zoutpilaar veranderd was.

Bron

Patrik, Polus en Wels, de Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden (18e eeuw). Tekst van het commentaar op Joz. 15:62 is onder wijziging verwerkt op 21 nov. 2020.