1 Johannes 5

Uit Christipedia

1 Johannes 5 van de Eerste brief van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Hoofdstukken van 1 Johannes: 12345.

Samenvatting

1-3 Liefde tot elkaar en tot God. 4-5 Door het geloof in Jezus overwinnen wij de wereld. 6-10 De getuigenissen waarop ons geloof is gegrond. 11-13 Wie de Zoon heeft, heeft het eeuwig leven. 14-16 Verhoring van het gebed. Bidden voor een zondigende broeder. 17-19 Wie uit God is bewaart zichzelf ten opzichte van de zonde. 20-21 Wij zijn in de waarachtige God. Wacht u voor de afgoden.

3

1Jo 5:3  Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren; en zijn geboden zijn niet zwaar. (Telos)

Dit is de liefde van God. Dat is, hiermee betonen wij, dat wij God waarlijk liefhebben[1].

20

1Jo 5:20  En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. (Telos)

Deze. Namelijk Jezus Christus.

Is de waarachtige God en het eeuwige leven. De waarachtige God en Zijn Zoon worden onderscheiden en vervolgens wordt hun wezenlijke eenheid beleden. Zo ook in Johannes 1:1.

Joh 1:1  In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Joh 1:2  Dit was in het begin bij God. (...) Joh 1:9  Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. (Telos)

Voetnoot

  1. Kanttekening in de Statenvertaling.