20e eeuw na Chr.

Uit Christipedia

De 20e eeuw na Chr. omvat de jaren 1901 tot en met 2000 na de geboorte van Jezus Christus.

1910

Kolonies en handelsrouters in 1910
Europa in 1910

1914

De Roomse Kerk telt ruim 270 miljoen leden. De Oosterse Kerk, de gezamenlijke Orthodoxe kerken van het Oosten, tellen ongeveer 110 miljoen aanhangers. De gezamenlijke protestantse kerken (Luthers, Calvisnistische en Anglicaanse kerken) ongeveer 170 miljoen aanhangers[1]

In de zomer begint in Europa de Eerste Wereldoorlog, die duurt tot 1918. De strijdende partijen zijn de middeneuropese machten Duitsland en Oostenrijk-Hongarije tegen de drieledige alliantie van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland. Het Ottomaanse rijk (Turkije) voegt zich bij de eerste twee en valt de Britten aan bij het Suezkanaal in januari 1915. De Duitsers helpen de Ottomanen als adviseurs, bevelhebbers en piloten.

1915

Uit Oost-Turkije wordt de Armeense bevolking gedeporteerd. Honderdduizenden mensen komen om het leven. 

1917

Israël

Op 2 nov. geeft Groot-Brittannië de Balfour verklaring uit, die steun toezegt voor de vestiging van een 'Joods Nationaal Tehuis' in Palestina. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur James Balfour, schrijft aan Lord Walter Rothschild, een leider van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië:

Meer informatie, zoals een vertaling in het Nederlands, van deze verklaring, zie Balfour-verklaring op Wikipedia.nl

1919

Israël

In 1919 begint de derde Aliyah (immigratiegolf). "We came to an empty land. There were 600,000 inhabitants here, of whom 540,000 were Arabs and 60,000 were Jews... The land was almost entirely desert and swamps. We did not feel that we were pushing anyone aside." (David Horowitz, secretaris Arbeidsbrigade)

1920

Op 10 januari wordt de Volkenbond (Fr.: Société des Nations; Eng.: League of Nations) opgericht, een internationale organisatie ter bevordering van de internationale samenwerking en ter verzekering van vrede en veiligheid onder de volken. De bond hield op te bestaan op 19 april 1946 en werd opgevolgd door de Verenigde Naties.

1922

Israël

De Volkerenbond verleent Groot-Brittannië het mandaat over Palestina. De Balfour Verklaring uit 1917, waarin steun wordt toegezegd aan de vestiging van een joods nationaal tehuis in Palestina, wordt in de voorwaarden van het mandaat opgenomen.

1925

Italië. Vanaf 1925 regeert Benito Mussolini als dictator. Hij wenst een groot rijk, groter dan Italië zelf, een rijk als de Romeinen ooit hadden.

1926

Japan. Hirohito wordt de nieuwe keizer.

Jaren '30

In de jaren '30 begint het naziregime in Duitsland joden af te zonderen en hen stapsgewijs tot paria's te maken. Begin van de holocaust.

1932

Nederland

Het verbod op Godslastering wordt in 1932 ingevoerd.

1933-1945: Holocaust

In de periode 1933 — 1945 worden door het naziregime naar schatting 6 miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova's Getuigen en andere vervolgden vermoord.[2]

1933

Adolf Hitler wordt verkozen tot rijkskanselier van Duitsland. De rijkskanselier is het hoofd van de regering. In die jaren is er een economische crisis, met grote werkeloosheid en armoede. Hitler belooft het land sterk en groot te maken, met de inzet van het volk. In zijn boek Mijn strijd (Mijn Kampf) zegt hij dat Duitsland een sterk en machtig rijk moet worden dat meer dan 1000 jaar bestaat. Het rijk moet groter worden dan Duitsland thans is. Het is alleen voor de Duitsers. Alle Duitsers moeten in dat rijk wonen. Veel Duitsers verwachten dat hij het land zal herstellen. Hitler geeft zijn macht niet meer uit handen. Hij maakt een einde aan de democratie, verbiedt alle politieke partijen behalve zijn eigen partij, de Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij (NSDAP). Hij wil buurlanden waarin Duitsers wonen met Duitsland verenigen.

1935

Italië. Het Italiaanse leger het zwakke Ethiopië aan en verovert het.

1936

Israël

In 1936 breekt in het Britse mandaatgebied Palestina een Arabische opstand uit, vooral gericht tegen de Britten. De opstand wordt door de Britten in 1939 neergeslagen.

1937

In september brengt Mussolini een bezoek aan Hitler in Duitsland en komt zeer onder de indruk van diens vorderingen.

1938

Duitsland. Hitler lijft Oostenrijk in. De meeste Oostenrijkers vinden dat goed. Engeland en Frankrijk teken protest aan, maar Hitler vindt de inlijving een Duitse aangelegenheid.

Italië. In oktober en november voert Mussolini antisemitische wetten in.

1939

Hitler neemt een deel van Tsjechië in, waar veel Duitsers wonen.

Op 7 april Italië valt Albanië en annexeert het land. Italië sluit zich aan bij Duitsland.

In een verdrag met Frankrijk en Engeland belooft Hitler het daarbij te laten. Hitler schendt echter zijn belofte en neemt ook de rest van Tsjechië in.

Tot ieders verbazing sluit Hitler op 24 augustus een verdrag met Rusland (Molotov-Ribbentroppact), een wederzijds niet-aanvalsverdrag, terwijl zij in het geheim afspreken ieder een deel van Polen te gaan bezetten. Een week later, op 1 september, valt Duitsland West-Polen binnen. Engeland en Frankrijk oordelen dat Hitler te ver is gegaan en verklaren op 3 september Duitsland de oorlog. Nederland hoopt neutraal te blijven, net als in de Eerste Wereldoorlog. Op 17 september valt de Sovjet-Unie Oost-Polen binnen.

In 9 maanden tijd verovert het sterke Duitse leger een groot deel van Europa: Noorwegen, Denemarken, Nederland, België, Luxemburg en een deel van Frankrijk.

1939-1945: Tweede wereldoorlog

Op 3 september verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland, na de Duitse inval in Polen. Dat is het begin van de Tweede Wereldoorlog, die in Europa duurt tot mei 1945 en in Azië tot september van dat jaar. In Azië breidt Japan met geweld zijn gebied uit en raken de VS, aangevallen door Japan, bij de oorlog betrokken. De oorzaak van de Tweede Wereldoorlog is de uitbreidingsdrift van de grootmachten Duitsland, Italië en Japan, die bondgenoten waren. Hitler beoogde een duizendjarig rijk voor de Duitsers. Mussolini van Italië wilde een nieuw Romeins rijk bereiken. Tijdens de oorlog verliezen 50 tot 70 miljoen soldaten en burgers hun leven. Nazi-Duitsland roeit zes miljoen joden uit. Het Duitse leger verliest bijna 4,8 miljoen[3] manschappen. Naar schatting 420.000[3] Duitse burgers komen om bij geallieerde bombardementen.

Meer informatie

Tweede Wereldoorlog, Schooltv.nl. Teleac NTR., 13 dec. 2012. Duur:14 min. 11 sec. Overzicht van de Tweede Wereldoorlog.

1940

In Polen vermoordt de Russische geheime dienst in april en mei circa 22.000 Polen.

Op 14 mei bombardeert Duitsland de stad Rotterdam, waardoor 800 Rotterdammers om het leven komen en 80.000 Rotterdammers dakloos raken. Omdat de Duitsers dreigden meer steden te bombarderen gaf Nederland, om meer burgerslachtoffers te voorkomen, zich over, vijf dagen na de Duitse invasie.

Van de capitulatie van Nederland in mei 1940 tot de capitulatie van Duitsland in mei 1945 wordt Nederland bezet door nazi-Duitsland.

In mei begint in de Duitse plaats Hartheim het euthanasieprogramma Aktion T4 voor het elimineren van geestelijk en lichamelijk gehandicapte Duitsers. Het programma van de SS stopte in 1941. Er waren 18.000 mensen vermoord. Van de zes door de nazi’s opgerichte euthanasiecentra heeft Hartheim het hoogste aantal slachtoffers gehad.[4]

Op 10 juni verklaart Italië de oorlog en valt Frankrijk aan.

1941

Duitsland-Rusland. Op 22 juni valt Duitsland met een leger van drie miljoen soldaten onverwacht de Sovjet-Unie binnen (Operatie Barbarossa). In december is het opgerukt tot Moskou.

Polen: Pogroms in Lwow. Van 30 juni tot 2 juli grijpen in de Poolse stad Lwow (Lviv) pogroms plaats door door Duitse commando's, Oekraïense nationalisten en plaatselijke volksmassa's. Geschat wordt dat de eerste pogrom minstens 4.000 levens kostte. Daarop volgden nog eens 2500 tot 3000 arrestaties en executies en de moord op meer dan 2000 Joden in de "Petlura dagen", alles in een periode van één maand.[5]

Nederland. Op 5 juli ontbindt de Duitse rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden – op de NSB na – alle politieke partijen.

Ethiopïe wordt bevrijd van de Italianen door de geallieerden.

Japan-VS. Op 7 december valt Japan onverwachts de Amerikaanse vloot op Hawaii aan. De VS verklaren Japan de oorlog.

Duitsland-Italië-VS. Duitsland, gevolgd door Italië, bondgenoten van Japan, verklaart op 11 december de oorlog aan de VS. Hierdoor is de oorlog is nu echt een wereldoorlog geworden.

Op 14 december geeft Hitler opdracht tot de bouw van de Atlantikwall, een verdedigingslinie langs de Westeuropese kust van bunkers en mijnenvelden.

1942

Op 2 januari bezet Japan Manilla, de hoofdstad van de Filippijnen.

Op 20 januari vergaderen in Berlijn hooggeplaatste nazi's over definitieve oplossing van 'het Jodenvraagstuk' (Wannseeconferentie). Besloten wordt de Joden te vermoorden, doch een aantal van hen eerst nog als dwangarbeider in te zetten.

Duitsland — Joden. In Parijs besluiten de Duitsers dat alle joden in Nederland, België en Frankrijk voortaan de gele ster moeten dragen.

VS — Japan. Op 18 april vindt de eerste Amerikaanse luchtaanval op Tokio en andere Japanse steden plaats.

Engeland — Duitsland. op 30 op 31 mei vindt het eerste massaal luchtbombardement van een Duitse stad, Keulen, door de Royal Air Force plaats. .

22 aug. Brazilië verklaart de oorlog aan Duitsland en Italië.

In november wordt het Duitse Africakorps onder leiding van generaal Rommel in de slag van Alamein verslagen door de Britten. 

1943

Italië. Het Britse leger verdrijft de Italianen en hun Duitse bondgenoten uit de Italiaanse kolonie Libië.

10 juli. Britten en Amerikanen vallen Sicilië binnen. Op 17 augustus zijn de laatste Duitse en Italiaanse troepen weg. Vervolgens weten de geallieerden het zuiden van Italië te veroveren.

Mussolini wordt afgezet. Italië kiest de kant van de geallieerden. Mussolini wordt bevrijd door de Duitsers en aan het hoofd gesteld van de Italiaanse Sociale Republiek, een marionettenregering. De Duitsers nemen de macht in Noord-Italië over. Zij beginnen joden uit Italië naar concentratiekampen af te voeren.

1944

6 juni. D-Day: invasie van de geallieerden in Frankrijk. Het doel is Duitsland te veroveren en tot overgave te dwingen.

25 aug. Parijs wordt bevrijd.

Na Frankrijk wordt België bevrijd.

3 sept. Brussel wordt bevrijd.

4 sept. Antwerpen wordt bevrijd.

Na België wordt het zuiden van Nederland bevrijd.

14 sept. Maastricht wordt als eerste Nederlandse stad bevrijd.

17 sept. Slag om Arnhem begint, die door de geallieerden wordt verloren.

1945

16 jan. In Berlijn trekt Adolf Hitler zich terug in zijn Führerbunker om van daaruit nazi-Duitsland te besturen.

27 jan. Het Russische leger bevrijdt het grootste vernietigingskamp van Nazi-Duitsland, dat van van Auschwitz-Birkenau. In dit kamp zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker 1,1 miljoen mensen om het leven gekomen.

Gevangenen in Auschwitz, jan. 1945
Auschwitz overlevende kinderen, jan. 1945.

30 jan. Adolf Hitler geeft zijn laatste publieke toespraak via de radio.

28 apr. Russische en Amerikaanse troepen ontmoeten elkaar bij de Elbe. — Mussolini en zijn maîtresse Clara Petacci worden door partizanen gefusilleerd. Hun lijken worden ondersteboven opgehangen aan een lantaarnpaal.

29 apr. In de Führerbunker in Berlijn trouwt Adolf Hitler met zijn minnares Eva Braun. — Amerikaanse troepen bevrijden het concentratiekamp Dachau.

30 apr. Adolf Hitler, die beseft dat hij alles verloren heeft, pleegt na een paar uur te zijn getrouwd, gezamenlijk met zijn vrouw Eva Braun zelfmoord in zijn bunker in het door de Russen omsingelde Berlijn. Hij neemt gif in en schiet zich een kogel door het hoofd. Zijn 'duizendjarig rijk' is na twaalf jaar voorbij. — Rijkscommissaris Seyss-Inquart sluit met de geallieerden het Akkoord van Achterveld over voedseldroppings boven bezet Nederland.

1 mei. Joseph Goebbels, de nieuwe Duitse rijkskanselier, pleegt zelfmoord. Admiraal Karl Dönitz aanvaardt het ambt van Rijkspresident van Duitsland als opvolger van Adolf Hitler.

2 mei. Berlijn geeft zich over. Russische soldaten planten de Russische vlag op het Rijksdaggebouw te Berlijn. Ook Hamburg valt. De Duitse troepen in Italië en in delen van Oostenrijk geven zich over.

3 mei. Koningin Wilhelmina keert terug uit ballingschap; zij neemt voorlopig haar intrek in een villa nabij Breda.

4 mei. Duitse officieren tekenen de overgave van Duitsland in Nederland, in tegenwoordigheid van de Britse generaal Montgomery, die als laatste mee ondertekent. Het einde van de oorlog in Nederland gaat officieel in op 5 mei 8.00 uur.

5 mei. Officieel einde van de oorlog in Nederland.

7 mei. Generaal Alfred Jodl tekent in Reims de onvoorwaardelijke overgave van nazi-Duitsland.

8 mei. Maarschalk Wilhelm Keitel tekent in Berlijn eveneens de onvoorwaardelijke overgave van nazi-Duitsland. De Tweede Wereldoorlog in Europa is officieel afgelopen. Meer dan 11 miljoen Duitse soldaten zijn op dat moment in krijgsgevangenschap. In Azië gaat de oorlog door.

9 mei. Bevrijding van Praag door Russische troepen. Officieel einde van de Tweede Wereldoorlog voor Tsjechië.

Van 25 april tot 26 juni 1945 vindt de oprichtingsconferentie van de Verenigde Naties plaats in San Francisco (Verenigde Staten).  Op 26 juni wordt het handvest van de organisatie getekend, dat op 24 oktober 1945 in werking treedt.

6 aug. Amerika werpt een atoombom op de Japanse stad Hiroshima. Het wapen is nog nooit eerder gebruikt. De stad wordt verwoest.

8 aug. Op de valreep verklaart de Sovjet-Unie de oorlog aan Japan.

9 aug. Amerika werpt een tweede atoombom op de Japanse stad Nagasaki. Pas dan geeft de keizer van Japan zijn troepen de opdracht de wapens neer te leggen.

15 aug. Japan capituleert. 

2 sept. Einde van de Tweede Wereldoorlog.

1947

Verdelingsplan van de Verenigde Naties

Israël

In april 1947 geeft Groot-Brittannië het mandaat over Palestina, dat haar in 1922 door de Volkenbond (opgericht in 1917) werd verleend, terug aan de Verenigde Naties (opgericht in 1945). Eind november 1947 beveelt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties middels een resolutie aan, het land Palestina op te delen in een joodse staat en een Arabische staat, en een internationale zone rondom Jeruzalem in te stellen. De joden aanvaarden het verdelingsplan, maar de arabieren in Palestina en de Arabische staten verwerpen het. De strijd om het land Israël/Palestina barst los.  

1948

Israël

In mei 1948, meteen na het beëindigen van het Britse mandaat over Palestina, wordt de staat Israël wordt opgericht. Zie filmpje (oud Nederlands journaalfilmpje, 1 minuut). Er bestond geen Arabische staat of natie genaamd "Palestina" noch heeft deze ooit bestaan.

De dag na het uitroepen van de staat Israël vallen Arabische legers aan. Ze worden door Israël verslagen.

In december 1948 eist de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie 194 de terugkeer van de vluchtelingen en verlangt zij compensie voor schade of verlies aan bezittingen.

1949

Israël

Tussen Israël en de Arabische landen die de pasgeboren staat in 1948 aanvielen komt een wapenstilstand. Israël behoudt controle over 78 procent van het vroegere Britse mandaatgebied ten westen van de Jordaan. Jordanië krijgt 21,5 procent (de Westoever en Oost-Jeruzalem) en lijft dit gebiedsdeel in 1950 in. Egypte krijgt het bestuur over 1,5 procent, dat is de Gazastrook.

Ongeveer 780.000 Palestijnen – dat is 64 procent van de totale Palestijnse bevolking – zijn in vluchtelingenkampen terechtgekomen. Van hun 476 dorpen zijn er 418 verlaten. Israël maakt 385 dorpen met de grond gelijk.

1951

Israël

In 1951 wordt de sabbat de officiële rustdag.

1956

Midden-Oosten

De Egyptische president Nasser nationaliseert het Suezkanaal, dat gedeeltelijk eigendom is van een Brits-Frans consortium. Het Suezkanaal loopt door Egyptisch grondgebied en verbindt de Middellandse zee met de Indische oceaan. Het kanaal is daarom belangrijk voor de internationale scheepvaart. De handelsvaart door het Suezkanaal naar Israëlische havens wordt door de Egyptische bezetting geblokkeerd.

Engeland, Frankrijk en Israël beramen in het geheim een plan om het kanaal te heroveren. Op 29 oktober 1956 valt Israël de Egyptische Sinaïwoestijn en de door Egypte bestuurde Gaza-strook binnen. De Engelsen en de Fransen bombarderen de Egyptische havenstad Port Said.

Amerika steunt de aanval niet. De Sovjet-Unie, die Egypte steunde, dreigt Londen, de hoofdstad van Groot-Brittannië, en Parijs, de hoofdstad van Frankrijk, te bombarderen. Onder internationale druk trekken Groot-BrittannIë, Frankrijk en Israël zich terug. Op 5 november bereiken de partijen een staakt-het-vuren. Vanaf 21 november trekken de Israëlische, Britse en Franse troepen zich geleidelijk terug uit de Sinai en de Gazastrook en maken plaats voor de United Nations Emergency Force (UNEF), de eerste vredesmissie van de Verenigde Naties. Een vrije doorvaart door het Suezkanaal is daardoor voorlopig veiliggesteld.

Bron voor 1956

1957

De eerste satelliet, de Spoetnik, wordt door de Sovjetunie in de ruimte gelanceerd. 

1959

In 1959 wordt de eerste en grootste Palestijnse bevrijdingsbeweging Al-Fatah (lett. De Overwinning) opgericht in Koeweit. De beweging zal de strijd aanbinden tegen Israël. 

1964

Op 28 mei 1964 wordt de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie door de Arabische Liga opgericht als vertegenwoordiging van het Palestijnse volk.

1965

De Palestijnse bevrijdingsbeweging al-Fatah, opgericht in 1959, voert een eerste aanval uit op Israël.

1967

Israël

Op 5 juni breekt de derde Israëlisch-Arabische oorlog breekt uit, die zes dagen duurt. Israël verovert onder andere Oost-Jeruzalem. De Golanvlakte wordt op Syrië veroverd. Zie verder bij Geschiedenis van Israël.

1969 

In februari 1969 wordt Yasser Arafat, leider van de bevrijdingsorganisatie al-Fatah, voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Al-Fatah heeft een meerderheid in de PLO.

Door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten wordt Arpanet, de voorloper van internet, opgezet. 

Op 20 juli zet de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Hij sprak de woorden: „Een kleine stap voor een man, een grote stap voor de mensheid”.

1975

In 1975 breekt in Libanon een burgeroorlog uit, welke duurt tot 1990 en aan 150.000 mensen het leven kost.

1977

In juni wordt Menachem Begin premier van Israël. Op 19 november bezoekt president Anwar Sadat van Egypte, op uitnodiging van Israëls premier, de stad Jeruzalem.

1979

Israël en Egypte ondertekenen een vredesverdrag.

Iran

Op 1 februari 1979 keert ayatollah Rujollah Khomeini terug uit ballingschap van vijftien jaar. Met zijn terugkeer is de laatste sjah van Iran na bijna veertig jaar heerschappij verdreven.

1980

Op 7 maart veroordeelt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een resolutie de ‘nederzettingen’-politiek van Israël en eist dat alle Joodse dorpen en steden in de ‘bezette’ (Bijbelse) gebieden, met inbegrip van Jeruzalem, volledig ontruimd worden.

Op 30 juli neemt het Israëlische parlement een nieuwe wet voor Jeruzalem aan. Artikel 1 verklaart dat „het verenigd Jeruzalem de hoofdstad van Israël is”. Christenen van over de gehele wereld richten de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem op, uit solidariteit met het Joodse volk en de staat Israël. Deze christenen benadrukken op grond van de Bijbel de rechten die het Joodse volk heeft op het ‘Beloofde Land’ en de stad Jeruzalem.

1981

De firma IBM introduceert zijn allereerste PC. En de eerste draagbare computer komt op de markt. 

Israël

Israel annexeert de Golanhoogte, een gebied dat in 1967 werd veroverd op Syrie. Bijgevolg wordt daar de Israelische wetgeving van kracht. De annexatie wordt internationaal niet erkend. 

Op 7 juni bombarderen Israëlische vliegtuigen de Iraakse kernreactor Osirak. 

1982

Israël

Sinds 1982 vliegt de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al niet meer op sabbat (zaterdag).

In 1982 wordt de anti-Israëlische Libanese verzetsbeweging Hezbollah opgericht.

1983

Op 10 november 1983 stelt het softwarebedrijf Microsoft in New York officieel de eerste versie van het besturingsprogramma Microsoft Windows voor, dat een grafische gebruikersinterface heeft. In 1985 kwam het op de markt.

1987

In januari verschijnt het eerste toepassingsprogramma voor Windows: PageMaker 1.0. Dit was het eerste WYSIWYG (what you see is what you get) desktop-publishing programma voor de PC. In dit jaar brengt Microsoft het rekenprogramma Excel op de markt. 

Israël

Nadat een Israëlische vrachtwagen vier Palestijnen doodrijdt, barst de frustratie van de Palestijnen over de aanwezigheid van Israëliërs op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook uit in de Eerste Intifada (Palestijnse volksopstand tegen Israel). Ondanks sterke militaire weerstand van Israël blijft de Intifada aanhouden tot het begin van de jaren negentig.

In 1987 wordt de radicaal-islamitische Palestijnse terreurorganisatie Hamas opgericht.

1988

Op 8 november wint George Bush sr. de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Op 15 november roept het Palestijns Nationaal Congres in Tunis roept de  ‘onafhankelijke’ Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad uit.

1990

De senaat van de Verenigde Staten en het Huis van Afgevaardigden nemen een resolutie aan die verklaart dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is.

Op 10 juni worden in Oost-Jeruzalem een zeventigtal Joodse graven geschonden. Op 8 oktober vallen bij schermutselingen op de Tempelberg in Jeruzalem 21 Palestijnse doden en 300 gewonden.

In de jaren 1990-2005 gaan 1.002.400 mensen in Israël wonen. Van hen komen 908.400 mensen uit de voormalige Sovjet-Unie. 

1991

Israël

Irak bestookt Israël met 39 scudraketten, om de Arabische landen los te weken van de geallieerden die het in de golfoorlog tegen Irak opnemen

1993

Israël

Na maandenlang geheime onderhandelingen en bemiddeling van de Amerikaanse president Clinton, komen PLO-voorzitter Arafat en de Israëlische premier Rabin tot een vredesovereenkomst. Palestijnen zouden delen van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook overnemen. Het akkoord leidt tot grote verdeeldheid in Israël.

Op 13 september verklaart premier Rabin van Israel, staande voor het Witte Huis in Washington, dat Jeruzalem de „historische en eeuwige hoofdstad van het Joodse volk” is. Een ongedeeld Jeruzalem staat onder het soevereine gezag van Israël.

1994

Israël

Jordanië en Israël sluiten een vredesverdrag, waarmee een einde komt aan de staat van oorlog die 46 heeft geduurd.

Op 6 januari bevestigt premier Rabin van Israël op een parlementsbijeenkomst van de Europese Unie te Straatsburg het recht van christenen en moslims om in vrijheid hun godsdienst uit te oefenen op hun heilige plaatsen in Jeruzalem. Rabin benadrukt dat Jeruzalem als stad, onder Israëlisch bestuur, voor altijd één zal blijven.

Palestijnen

Op 10 mei roept de PLO-leider Arafat, sprekend in een moskee in Johannesburg, Zuid-Afrika, op tot een Islamitische heilige oorlog om “het meest heilige heiligdom van de moslims” (Jeruzalem) te veroveren.

1995

In augustus brengt Microsoft Windows 95 uit, de eerste moderne Windows-versie. 

Israël

Op 4 november 1995 wordt premier Rabin doodgeschoten door een Joodse extremist. Vlak voor zijn dood hield Rabin een toespraak tegen geweld. De moord is het dieptepunt van een verbitterd nationaal debat over het vredesproces.

1997

Israël

Leden van Hamas plegen een zelfmoordaanslag in Jeruzalem. Vier mensen komen om, 154 mensen raken gewond. Als vergelding vernietigt Israël de huizen van familieleden van de zelfmoordterroristen. In de loop der jaren zullen honderden zelfmoordaanslagen op Israëlisch gebied plaatsvinden.

Bronnen

Tweede Wereldoorlog, Schooltv.nl. Teleac NTR., 13 dec. 2012. Duur:14 min. 11 sec. Overzicht van de Tweede Wereldoorlog.

Wikipedia.nl. Tekst van jaar-artikelen (1940, 1941 enz.) met informatie over de Tweede Wereldoorlog, is onder wijziging verwerkt op 5 mei 2020.

Voetnoten

  1. Cijfers genoemd in G. van Noort, De Christus; zijn persoon en zijn werk (Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1914) blz. 173. 
  2. Excuses Rutte: overheid schoot tekort tijdens de Holocaust, NOS.nl, nieuwsbericht van 26 jan. 2020.
  3. 3,0 3,1 Kevin Prenger, Duitsers als daders en slachtoffers. De Tweede Wereldoorlog vanuit Duits perspectief. Historiek.net, versie 5 sept. 2019.
  4. 80 jaar geleden begon Operatie Aktion T4, het euthanasieprogramma van de SS, Brabosh.com, 11 mei 2020.
  5. Lviv pogroms, en.wikipedia.org. Geraadokeegd 31 aug. 2019.