Aagtekerke/Dopen NdGK/1751-1800

Uit Christipedia
Versie door Willem de Visser (overleg | bijdragen) op 18 sep 2021 om 15:22 (Kleine aanpassing aan de tekst)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Aagtekerke > Dopen NdGK > 1751-1800


Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Aagtekerke uit de periode 1751-1800. Zie de toelichting.

Volgnr/Datum van de doop/Naam van het kind  –  de ouders  –  getuigen

1573 6 dec 1750 Laurens Jacobse Laus – Jacob Jac. Laus en Janna Laurens – g. Jacomyntje Laurens

1574 7 febr 1751 Jan Adriaanse Tapper – Adriaan Tapper en Prijntje Boekkert – g. Suzanna Dobbelaar

1575 14 febr 1751 Jan Janse Faassen – Jan Faassen en Adriana Kolfers – g. Maatje van den Dries, vrouw van Josias van der Weele (Otr Aagtek nov 1750 Jan Faassen j.m. van Axel, won Aagtek met Adriana Kolfers j.d. van Domburg. Tr Aagtek 22 nov 1750)

1576 28 febr 1751 Pieter Adriaanse Groenenberg – Adriaan Groenenberg en Pieternella Besuyden – g. Pieter Adriaanszen, Cornelia Dekkers

1577 11 apr 1751 Pieter Florisse Maaljers – Floris Maaljers en Centina Hugens – g. Pieter Meerssen, Maria Maaljers

1578 2 mei 1751 Pieter Laurense Zeeveld – Laurens Zeeveld en Jacomyntje Maaljers – g. Pieter Pieterssen, Catharina Plate (Jacomijntje Maaljers ged te Aagtek 18 apr 1728. Otr Aagtek 2 mei 1750 Laurus Zeeveld j.m. van Serooskk en Jacomijntje Maaljers j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 17 mei 1750)

1579 9 mei 1751 Willem Janse Wisse – Jan Leenderse Wisse en Cina Jans Geers – g. Cina Jacobs

1580 12 sept 1751 Josias Laurens Hugense – Laurens Hugense en Catharina van der Weele – g. Josias van der Weele en Maatje van den Driessen EL (echtelieden)

1581 12 sept 1751 Jan Pieterse Wisse – Pieter Leend. Wisse en Jacoba Jans – g. Cina Geerts, vrouw van Jan Leend. Wisse

1582 12 dec 1751 Neeltje Pieterse Tonn – Pieter Tonn en Pieternella Jac. Laus – g. Leintje Clant, vrouw van Gab. Jac. Laus

1583 19 dec 1751 Jacobus Gabriëlse Laus – Gabriël Jac. Laus en Leintje Clant – g. Janna Lauris, vrouw van Jac. Jacobsen Laus

1584 2 jan 1752 Simon Pieterse van Lier – Pieter van Lier en Janna van Houten – g. Aarnout Moulin, Laurina van Houten

1585 9 jan 1752 Jan Philipse Ginebert – Philip Jansz Ginebert en Jacomyntje Scharps (?) – g. Leuntje Philips Ginnebert

1586 5 mrt 1752 Pieter Abrahamszen – Abraham Abrahamszen en Catharina Laurens – g. Pieter Laurenssen, Janna Piet Geers (Otr Aagtek 18 apr 1739 Abraham Abrahamszen j.m. van Aagtekk met Catharina Laurens j.d. van onder het gebied van IJsendijke. Tr 5 mei 1739 Aagtek)

11 ged 6 sept 1739 Abraham – Abraham Abrahamszen en Catharina Laurens

12 ged 8 okt 1741 Francina – moeder Catharina Laurens

13 ged 23 juni 1743 Laurens – moeder Catharina Laurens

14 ged 28 nov 1745 Tannetje – moeder Catharina Laurens

15 ged 3 mrt 1748 Gerrit – moeder Catharina Laurens

16 ged 10 aug 1749 Tannetje – moeder Catharina Laurens

17 ged 5 mrt 1752 Pieter – moeder Catharina Laurens

1587 16 apr 1752 Jan Jacobse Laus – Jac. Jac. Laus en Janna Laurens – g. Leuntje Jans

1588 23 apr 1752 Elisabeth Adriaanse Groenenberg – Adriaan Groenenberg en Pieternella Besuiden – g. Piet. Passenier, Elisab. v Rooje

1589 4 juni 1752 Jan Janisse Borsselaar – Janis Borsselaar en Maatje de Voogd – g. Maatje Leins Ingels (Johannes is ged te Aagt 2 mei 1723. Maatje de Voogd is gehuwd geweest met Paulus Adriaanszen, zie bij 11 dec 1746. Otr Aagtekerke 24 mrt 1748 Jannes Borstelaar j.m. van Aagtek met Maatje de Voogd, wed van Paulus Adriaanszen. Tr Aagtek 15 apr 1748. )

11 ged 2 mrt 1749 Jan – Jannes Borstelaar en Maatje de Voogd

12 ged 4 juni 1752 Jan – Janis Borsselaar en Maatje de Voogd

1590 11 juni 1752 Sara Janse Schietekatte (overl aan de pokjes) – Jan Schietekatte en Anna Laurens – g. Bartholomeus van de Capelle, Sara van de Cappeine (Jan Schietekaate ged te Aagtek 6 febr 1707. Anna Laurisse ged te Aagtek 13 mrt 1710 (of 11 dec 1707 ?). Otr Aagtek 4 febr 1729 Jan Schietekatte j.m. van Aagtek met Anna Laurisse j.d. van Aagtek. Tr Aagtek)

11 ged 23 apr 1730 Adriaan – moeder Anna Lauris

12 ged 29 juli 1731 Laurens – moeder Anna Lauris

13 ged 9 nov 1732 Johanna – moeder Anna Lauris (Otr Aagtekerke 28 mei 1756 Hendrik Barendsen, wednr van Catharina Christiaanszen, won onder Ritthem, met Janna Schietekatte j.d. van Aagtek. Tr Ritthem 15 juni 1756

14 ged 10 jan 1734 Francina – moeder Anna Lauris

15 ged 25 sept 1735 Laurina – moeder Anna Lauris (Laurina is 20 febr 1753 overleden aan de pokjes.)

16 ged 1 dec 1737 Leintje – moeder Anna Laurens (Otr Aagtek 20 apr 1759 Jan Gillisz Maarschalk j.m. van Zoutelande met Leintje Schiettekatte j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 6 mei 1759)

17 ged 3 jan 1740 Francina – moeder Anna Laurens (Otr Aagtek 11 apr 1760 Abraham Leinsz Bogaard j.m. van Bekerk met Francina Schiettekatte j.d. van Aagtek. Tr Biggekerke 28 apr 1760.)

18 ged 25 dec 1741 Laurens – moeder Anna Laurens

19 ged 8 sept 1743 Jan – moeder Anna Laurens

1(10) ged 17 apr 1746 Cornelia – moeder Anna Laurens (Otr Aagtek 15 apr 1769 Adriaan Jansz Dekker j.m. van St Laurens, met Cornelia Schietekatte j.d. van Aagtekerke. Tr Aagtek 2 mei 1769)

1(11) ged 14 juni 1750 Willem – moeder Anna Lauris

1(12) ged 11 juni 1752 Sara – moeder Anna Laurens (Sara is overleden aan de pokjes.)

1591 20 aug 1752 Floris Janse Dobbelaar – Jan Dobbelaar en Maatje Andr. Ingels – g. Jufr Johannitta van den Ham, huijsvr van den predikant Abels (Otr Aagtek 17 sept 1729 Jan Janzen Dobbelaar j.m. van Oostk met Maria Jacobs Maas j.d. van Domburg. Tr Aagtek 2 okt 1729)

11 ged 28 jan 1731 Willemina – Jan Janszen Dobbelaar en Maria Maas

12 ged 3 febr 1732 Jacob – Jan Dobbelaar en Maria Maas

13 ged 12 apr 1733 Leuntje – moeder Maria Maas

14 ged 20 febr 1735 Johannes – moeder Marijtje Maas

Maria Maas is overleden 15 mrt 1735. Otr Aagtek 30 sept 1735 Jan Dobbelaar, wednr van Maria Maas, geb Oostk, met Maatje Ingels j.d. van Poppendamme. Tr Aagtek 17 okt 1735

15 ged 16 dec 1736 Andries – Jan Dobbelaar en Maatje Andries Ingels (Otr Aagtek 20 apr 1760 Andries Dobbelaar j.m. van Aagtek met Petronella de Craker j.d. van Middelburg. Tr 7 mei 1760 te Oost-Souburg)

16 ged 8 dec 1737 Willemina – moeder Maatje Andries Ingels

17 ged 14 febr 1740 Abraham – moeder Maatje Ingels

18 ged 25 mrt 1742 Willem Ewoutsen – moeder Maatje Andriessen Ingels

19 ged 16 juni 1743 Tannetje – moeder Maatje Andriesse Ingels

1(10) ged 7 mrt 1745 Hendrik – moeder Maatje Andr. Ingels

1(11) ged 20 febr 1746 Floris – moeder Maatje Andr. Ingels

1(12) ged 12 mrt 1747 Tannetje – moeder Maatje Andr. Ingels

1(13) ged 11 aug 1748 Hendrik – moeder Maatje Andr. Ingels

1(14) ged 20 aug 1752 Floris – moeder Maatje Andr. Ingels

1592 5 nov 1752 Jasper Janse Ingels – Jan Jasp. Ingels en Janna Massu – g. Jasper Pieter Ingels, Leuntje Jans Laus

1593 5 nov 1752 Josina Florisse Maaljers – Floris Maaljers en Centina Hugens – g. Josina Hugens huysvr van Willem Houwmess

1594 5 nov 52 Pieternella Pieterse Wisse – Pieter Leend. Wisse en Jacoba Jans – g. Maria P Casse huisvr van Cornelis de Jonge (Pieter Leenderse Wisse is ged te Aagt 18 sept 1707.)

11 ged 26 sept 1734 Jannetje – Pieter Leenderse Wisse en Jacoba Jans (Janna Pieterse Wisse geh met Jacobus Jacobse Jobse)

12 ged 29 jan 1736 Leendert – Pieter Leenderszen Wisse en Jacoba Jans

13 ged 10 mrt 1737 Jacobus – Pieter Leend. Wisse en Jacoba Jans

14 ged 16 mrt 1738 Laurens – moeder Jacoba Jans

15 ged 1 mrt 1739 Laurens – moeder Jacoba Jans

16 ged 23 juli 1741 Helena – moeder Jacoba Jans

17 ged 21 okt 1742 Pieternella – moeder Jacoba Jans

18 ged 15 nov 1744 Laurina – moeder Jacoba Jans

19 ged 9 jan 1746 Willem – moeder Jacoba Jans

1(10) ged 1 okt 1747 Jan – moeder Jacoba Jans

1(11) ged 2 febr 1749 Laurina – moeder Jacoba Jans

1(12) ged 15 febr 1750 Pieternella – moeder Jacoba Jans

1(13) ged 12 sept 1751 Jan – Pieter Leend. Wisse en Jacoba Jans

1(14) ged 5 nov 1752 Pieternella – moeder Jacoba Jans

Pieter Leendertse Wisse en Jacoba Janssen worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van Aagtekerke van 1765.

1595 12 dec 1752 Catharina Janse Wisse – Jan Leend. Wisse en Cina Geers – g. Centina Geers

1596 25 dec 1752 Neeltje Laurens Hugen – Laurens Hugen en Catharina van der Weele – g. Neeltje Bemmel wed van Isaac Annot

1597 28 jan 1753 Jan Gabriëlse Laus – Gabriël Jac. Laus en Leintje Clants – g. Janna Jans

1598 25 febr 1753 Neeltje Pieterse Laus – Pieter Jac. Laus en Jannetje Vermale – g. Pieternella Jac. Laus vr v Piet. Tonn

1599 8 juli 1753 Jan Jacobse Dobbelaar – Jacob Dobbelaar en Maatje Pieters – g. Maatje Andriessen Ingels

1600 26 aug 1753 Maatje Adriaanse Tapper – Adriaan Tapper en Prina Boekers – g. Maatje Cornelisse wed van Jan Aggier

11 ged 6 febr 1735 Maatje – Adriaan Tapper en Prijntje Bakker

12 ged 8 apr 1736 Claas – Adriaan Tapper en Prijntje Boekert

13 ged 11 aug 1737 Maatje – moeder Prijntje Boekert

14 ged 5 okt 1738 Pieter – moeder Prijntje Boekert (Pieter werd met belijdenis lidmaat te Aagtek 26 apr 1761. Hij wordt genoemd op de lidmatenlijst van Aagtek 1765. Hij overleed te Aagtek 24 mei 1806, ongehuwd.) (Zie: Registers op de collaterale successie)

15 ged 3 aug 1740 Claas – moeder Prijntje Boekker

16 ged 17 sept 1741 Adriaantje – moeder Prijntje Boekkert

17 ged 19 mei 1743 Jacomijntje – moeder Prijntje Boekkert (Jacomina werd met belijdenis lidmaat te Aagtek 20 apr 1764. Ze wordt genoemd op de lidmatenlijst van Aagtek 1765.)

18 ged 3 apr 1747 Jan – moeder Prijntje Boekkert

19 ged 15 sept 1748 Janna – moeder Prijntje Boekkers

1(10) ged 7 febr 1751 Jan – moeder Prijntje Boekkert

1601 2 sept 1753 Neeltje Pieters Tonn – Pieter Tonn en Pieternella Jacobse Louws – g. Willemijntje Jacobse Louws

1602 10 febr 1754 Jan Janse Ingels – Jan Ingels en Clara Pieterse Hubregsen – g. Elisabeth Oreelts

1603 10 febr 1754 Jannis Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Jacomina Wittewrongel – g. Adriaantje Hoogedeure

1604 17 febr 1754 Jan Pieters van Lier – Pieter van Lier en Johanna van Houten – g. Cornelis van Lier, Adriana van Houten

1605 24 febr 1754 Leendert Florisse Maaljers – Floris Maaljers en Sentina Huigens – g. Catharina Huigens

1606 10 mrt 1754 Neeltje Gabrielse Louws – Gabriël Jacobse Louws en Leintje Maartense Klant – g. Willemijntje Jacobse Louws

1607 10 mrt 1754 Pieter Pieterse Franke – Pieter Franke en Helena Leinse Ingels – g. Leintje de Visser (Pieter is ged te Aagt 14 febr 1712. Helena Ingels is ged te Aagt 19 apr 1711. Otr Aagtek 29 mrt 1732 Pieter Francke j.m. van Aagtekerke en Helena Ingels j.d. van Aagtekerke. Tr 14 apr 1732.)

11 ged 30 nov 1732 Abraham – Pieter Franken en Helena Ingels

12 ged 31 jan 1734 Lein – moeder Helena Leins Ingels

13 ged 27 febr 1735 Leintje – Pieter Franke en Helena Ingels – g. Jan Franke en Cornelia Provoo EL

14 ged 18 nov 1736 Leintje – Pieter Francke en Helena Ingels

15 ged 18 okt 1739 Leuntje – Pieter Francke en Helena Leins Ingels (Otr Aagtek 1 juli 1769 Jan Pietersz Maaljaars j.m. van Koudekerke, met Leuntje Francke j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 16 juli 1769. Leuntje is overleden 4 nov 1794, 55 jr oud.) (zie bij 10 febr 1799)

16 ged 20 jan 1743 Lein – moeder Helena Leins Ingels

17 ged 4 juli 1745 Pieter – moeder Helena L. Ingels

18 ged 4 juli 1745 Jan – moeder Helena L. Ingels

19 ged 25 dec 1746 Willemijntje – moeder Helena L. Ingels

1(10) ged 4 jan 1750 Hendrik – moeder Helena Ingels

1(11) ged 10 mrt 1754 Pieter – moeder Helena Leinse Ingels

Pieter Francke en Helena Leinse Ingels worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van 1765.

XXX Dopelingen gedurende de H. dienst van ds Paulus Willems, predikant te Aagtekerke, bevestigd 17 maart 1754. Paulus Willems diende de gemeente tot zijn overlijden op 21 febr 1777.

1608 2 juni 1754 Paulina Adriaanse Groenenberg – Adriaan Groenenberg en Pieternelle Bezuijden – g. Paulus Willems, Paulina Pauwelsz

1609 16 juni 1754 Adriana Jacobse Corré – Jacob Corrée en Adriana van 't Leven (obiit in parthriendo) – g. Jannetje van 't Leven

1610 21 juli 1754 Catharina Jacobse Louws – Jacob Jacobse Louws en Janna Laurensz – g. Leintje Maartensz Klant (Otr Oostkapelle 22 sept 1742 Jacob Jacobse Laus j.m. van Oostkapelle en Janna Laurens wed van Pieter Leinsz Ingels, van Aagtekerke. Tr Aagtek 7 okt 1742) (zie bij 16 febr 1741).

11 ged 29 sept 1743 Jacobus – moeder Johanna Laurens (Jacobus werd met belijdenis lidmaat te Aagtek 28 apr 1765)

12 ged 4 juni 1747 Laurens – moeder Janna Laurens

13 ged 27 apr 1749 Catharina – moeder Janna Laurens

14 ged 6 dec 1750 Laurens – moeder Janna Laurens

15 ged 16 apr 1752 Jan – moeder Janna Laurens

16 ged 21 juli 1754 Catharina – moeder Janna Laurensz

Jacob Louws (geh met Janna Laurens) bleek 4 aug 1754 diaken te zijn. Jacob Laus en Janna Laurens worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van 1765

1611 28 juli 1754 Adriaan Janse den Boer – Jan Adriaansz den Boer en Janna Dingemans – g. Adriaan Boudewijnsz den Boer, Catharina Dekker

1612 13 okt 1754 Jan Abrahamse Klinke – Abraham Klinke en Barbera Houwmes – g. Leintje Klinke

1613 20 okt 1754 Maria Jacobse Dobbelaar – Jacob Dobbelaar en Maatje Pietersse – g. Anna Dekkers

1614 27 okt 1754 Jan Janse Wisse – Jan Leendersse Wisse en Cina Geerts – g. Willemijntje Jansz Wisse (Jan Leenderse Wisse is ged te Aagt 13 mrt 1712. Otr Aagtekerke Jan Leenderse Wisse van Aagt en Cina Jans van Buttinge 16 dec 1730.)

11 ged 8 juni 1732 Leendert – Jan Leenderse Wisse en Cina Geers (Leendert is 1 mrt 1733 overleden)

12 ged 25 apr 1734 Willemina – Jan Wisse en Cina Jans

13 ged 29 jan 1736 Laurina – Jan Leenderszen Wisse en Cina Geerts

14 ged 11 jan 1737 Jan – Jan Leenderssen Wisse en Cina Jans Geers

15 ged 21 juni 1739 Helena – moeder Cina Jans

16 ged 19 mrt 1741 Leendert – moeder Cina Jans Geers (Leendert Janse Wisse is later vertrokken naar Koudekerke. Hij huwde 1784 met Neeltje Willemse de Kam. Hij vertrok in 1785 van Koudekerke naar St. Laurens. Hij wordt genoemd op de lidmatenlijst van Aagtekerke van 1765.)

17 ged 7 juli 1743 Jacobus – moeder Cina Geerts

18 ged 5 juli 1744 Jacob – moeder Cina Geers

19 ged 12 dec 1745 Adriaan – moeder Cina Jans Geers

1(10) ged 17 mrt 1748 Pieter – moeder Cina Geers

1(11) ged 9 mei 1751 Willem – moeder Cina Jans Geers

1(12) ged 12 dec 1752 Catharina – moeder Cina Geers

1(13) ged 27 okt 1754 Jan – moeder Cina Geerts

1615 3 nov 1754 Jan Pieterse Geldoff – Pieter Geldoff en Janna Janssen – g. Jonas Janssen, Janna Janssen Maertens

1616 3 nov 1754 Pieternella Cornelisse Kolfers – Cornelis Kolfers en Cornelia Verhage – g. Jacob Laus Verhage, Susanna de Bree

1617 9 febr 1755 Jacobus (Janse Olbertijn) – Pieter de Groot en Janna de Koster – g. Jacobus de Koster, Ester de Groot (zie bij 18 okt 1761)

1618 6 apr 1755 Elisabeth Pieterse van Lier – Pieter van Lier en Janna van Houte – g. Andrina Lambregtse

1619 13 juli 1755 Leendert Florisse Maaljaars – Floris Pieterse Maaljaars en Sentina Huigens – g. Catharina Huigens

1620 20 juli 1755 Pieternella Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Jacomina Wittewrongel – g. Pieternella Jansz Louws (Jacomina Wittewrongel is ged te Aagtek 10 nov 1726)

1621 27 juli 1755 Maerten Gabrielse Louws – Gabriel Jacobsz Louws en Leintje Maartens Klant – g. Janna Dekkers

1622 31 aug 1755 Jacobus Pieterse Ton – Pieter Ton en Pietern. Jacobse Louws – g. Leintje Maartense Klant (Otr Aagtek 18 apr 1744 Pieter Tonn j.m. van Domb en Pieternella Jac. Lauws j.d. van Aagtek. Tr Aagtek)

11 ged 23 mei 1745 Elisabeth – Pieter Tonn en Pieternella Jac. Laus

12 ged 19 juni 1746 Neeltje – Pieter Tonn en Pieternella Jac. Laus

13 ged 21 mei 1747 Pieternella – moeder Pieternella Jac. Laus

14 ged 2 febr 1749 Pieter – moeder Pieternella Jacobs Laus

15 ged 15 mrt 1750 Jacobus – moeder Pieternella Jac. Laus

16 ged 12 dec 1751 Neeltje – Pieter Tonn en Pieternella Jac. Laus

17 ged 2 sept 1753 Neeltje – Pieter Tonn en Pieternella Jacobse Louws

18 ged 31 aug 1755 Jacobus – Pieter Ton en Pietern. Jacobse Louws

1623 31 aug 1755 Pieter Pieterse Geldoff – Pieter Geldoff en Cornelia Cornelisse – g. Jannes Sijmonsz, Maatje Olbrantse

1624 31 aug 1755 Jacomina Jacobse Corré – Jacob Corré en Janna Pieterse Maaljaars – g. Jacomina Pieterse Maaljaerts

1625 21 sept 1755 Maatje Janse Ingels – Jan Ingelsz en Clara Hubregts – g. Paulina Verheke (Otr Aagtek 21 apr 1753 Jan Janse Engels j.m. van Poppekerke met Clara Hubregts j.d. van Westcappelle.)

1626 9 nov 1755 Jan Simonse – Simon Janssen en Leuntje Maas – g. Adriana Adriaansen (zie bij 19 apr 1761)

1627 21 dec 1755 Maatje Jacobse Dobbelaar – Jacob Dobbelaar en Maatje Pietersen – g. Janna Sijmonsen

1628 11 jan 1756 Leuntje Samuelse Wisse – Samuel Wisse en Maria Janssen – g. Pieter Jansz, Elisabeth Janessen

1629 29 aug 1756 Maatje Janese Dekker – Janes Willemsen Dekker en Lena Jansen Louws – g. Maatje Huisen (Jannes Willemse Dekker, ged te Oostkapelle 18 nov 1731, woonde te Poppekerke, buitengebied van Westkapelle. Otr/tr 10/28 mrt 1756 te Aagtekerke met Helena Janse Louws j.d. van Grijpskerke.)

11 ged 29 aug 1756 Maatje – Janes Willemsen Dekker en Lena Jansen Louws

1630 10 okt 1756 Cornelis Pieterse van Lier – Pieter van Lier en Janna van Houten – g. Adriaan Gerritsen, Paulina Weesepoel

1631 17 okt 1756 Jacomina Jacobse Corré – Jacob Corré en Janna Pietersz Maaljaerts – g. Frans Janse Wouw, Jacomina Roose

1632 14 nov 1756 Francina Pieterse Geldoff – Pieter Geldoff en Cornelia Cornelisse – g. Francina du Mon

1633 12 dec 1756 Maatje Willemse Andriesse – Willem Andriesse en Dina Matthijssen – g. Maatje Jacobsen Coppejan

1634 2 jan 1757 Adriana Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Jacomina Wittewrongel – g. Maria Bernauw

1635 30 jan 1757 Maarten Gabrielse Louws – Gabriel Jacobse Louws en Leintje Maartense Klant – g. Janna Jansen Coppenjan

1636 6 febr 1757 Johanna Lourus Huigens – Lourus Huigens en Catharina van der Weele – g. Janna Orlewijns (Otr Aagtek 24 dec 1746 Laurens Huigens j.m. van Koudekk met Catharina van der Weele, wed van Jacob Dorlein van Aagtekk. Tr Aagtek 8 jan 1747.) (zie bij 1 nov 1744)

11 ged 3 dec 1747 Leenderd – Laurens Hugenszen en Catharina van der Weele

12 ged 12 sept 1751 Josias – Laurens Hugense en Catharina van der Weele

13 ged 25 dec 1752 Neeltje – Laurens Hugen en Catharina van der Weele

14 ged 6 febr 1757 Johanna – Lourus Huigens en Catharina van der Weele (Otr Aagtekerke 21 apr 1804 Hendrik Hendrikse j.m. met Johanna Hugense j.d. beide geb en won Aagtek. Tr Aagtek 6 mei 1804. Johanna Hugense overl te Aagtek 27 okt 1820, 63 jr oud en geh met Adriaan Kleinepier.)

Laurens en Catharina worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van 1765.

1637 6 mrt 1757 Adriaan Lourusse Bemmel – Lourus Bemmel en Pieternella Corn. van Sluis – g. Adriaan Bemmel, Adriana Meulenbroek

1638/1639 20 mrt 1757 Willem en Jan Kerkhove (tweelingen) – Pieter Kerkhove en Laurina Jansen Louws – g. Maatje Boone, Janna Janssen Louws

1640 3 apr 1757 Leintje Janse Ingels – Jan Jasperse Ingels en Janna Messu – g. Leijn Messu, Leintje Blaassen Dekker

1641 8 mei 1757 Jan Adriaanse de Looij – Adriaan de Looij en Paulina Pauwelsen – g. Catharina Maas

1642 5 juni 1757 Dina Cornelisse Caljouw – Cornelis Adriaansz Caljouw en Leintje Janssen Borstelaar – g. Adriaan Caljouw, Dina Pleijte

1643 13 nov 1757 Adriaan Florisse Maaljaerts – Floris Pietersz Maaljaerts en Sentina Huigens – g. Adriaan Maisen, Marta Bastingh

1644 27 nov 1757 Jan Janse de Boer – Jan Adriaansz den Boer en Janna Dingemans – g. Jannetje Hoppe

1645 25 dec 1757 Jan Jacobse Groenenberg – Jacobus Groenenberg en Judith Plantefeber – g. Janna Groenenberg (Otr Aagtekerke 22 dec 1756 Jacobus Groenenberg j.m. van Aagtek met Judith Plantefeber j.d. van Veere. Tr Aagtek 9 jan 1757 (zie ook bij 27 apr 1777 ?))

1646 5 febr 1758 Pieter Pieterse – Pieter Pieterse de zoon en Leintje de Visser – g. Pieter Pietersz, Pieternella Janszen Louws (Otr Aagtek 16 apr 1757 Pieter Pieterse de jonge met Leintje de Visser j.d. van Domburg-buiten. Tr Aagtek 1 mei 1757)

1647 19 febr 1758 Floris Janse Louws – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse – g. Floris Jans Louws, Leuntje Janse Louws

1648 19 febr 1758 Jacobus Adriaanse Groenenberg – Adriaan Groenenberg en Pieternella Bezuiden – g. Judith Plantefeber (Otr Grijpskk 1mei 1742 Adriaan Groenenberg j.m. van Aagtekk met Pieternella Bezuyden j.d. van Serooskk. Tr Aagtekk 20 mei 1742)

11 ged 10 mrt 1743 Jan – moeder Pieternella Bezuijden

12 ged 7 juni 1744 Pieternella – moeder Pieternella Besuiden

13 ged 10 okt 1745 Adriaan – moeder Pieternella Besuyden

14 ged 19 febr 1747 Mattheus – moeder Pieternella Besuiden

15 ged 30 mrt 1749 Pieter – moeder Pieternella Besuiden

16 ged 28 febr 1751 Pieter – moeder Pieternella Besuyden

17 ged 23 apr 1752 Elisabeth – moeder Pieternelleken Besuiden

18 ged 2 juni 1754 Paulina – moeder Pieternelle Bezuijden

19 ged 19 febr 1758 Jacobus – moeder Pieternella Bezuiden

Otr Aagtek 1 sept 1759 Wouter Evertsen van Reen j.m. van Leersum en Pieternella Bezuijen, wed van Adriaan Groenenberg. Tr Aagtek 16 sept 1759.

1649 19 febr 1758 Pieter Pieterse van Lier – Pieter van Lier en Janna van Houten – g. Pieter Schooneboom, Maatje van Houten

11 ged 9 aug 1750 Johannes – Pieter van Liere en Johanna van Houte

12 ged 2 jan 1752 Simon – Pieter van Lier en Janna van Houten

13 ged 17 febr 1754 Jan – moeder Johanna van Houten

14 ged 6 apr 1755 Elisabeth – moeder Janna van Houte

15 ged 10 okt 1756 Cornelis – moeder Janna van Houten

16 ged 19 febr 1758 Pieter – moeder Janna van Houten

1650 5 mrt 1758 Maria Pieters Maartense Geldof – Pieter Maartensz Geldof en Janna Janssen – g. Adriaantje Janssen Jobsen

1651 12 mrt 1758 Jan Pieterse Geldof – Pieter Geldof en Cornelia Cornelissen – g. Sentin de Buck (Cornelia Cornelisse is ged te Aagtek 17 jan 1734.)

11 ged 3 nov 1754 Jan – Pieter Geldoff en Janna Janssen

12 ged 31 aug 1755 Pieter – Pieter Geldoff en Cornelia Cornelisse

13 ged 14 nov 1756 Francina – moeder Cornelia Cornelisse

14 ged 12 mrt 1758 Jan – moeder Cornelia Cornelisse

1652 26 mrt 1758 Maria Willemina Andriesz – Willem Andriesz en Dina Mathyssen – g. Andries andriesz, Maria de Bruin

1653 30 juli 1758 Janna Samuelse Wisse – Samuel Wisse en Maria Jansen – g. Geert Wisse, Catharina Willemse Wondergem

1654 27 aug 1758 Janna Gabrielse Louws – Gabriel Jacobsz Louws en Leintje Maartens Klant – g. Janna Coppejans

1655 24 sept 1758 Hendrik Pieterse Kerkhove – Pieter Kerkhove en Lourina Janszen Lourusz – g. Pieternella de Vos

11 ged 20 mrt 1757 Willem – Pieter Kerkhove en Laurina Jansen Louws

12 ged 20 mrt 1757 Jan – moeder Laurina Jansen Louws

13 ged 24 sept 1758 Hendrik – moeder Lourina Janszen Lourusz (zie bij 21 nov 1762)

1656 19 nov 1758 Jacomina Wittewronge de Landmeter – Willem de Landmeter en Jacomina Wittewronge (overleden in het kraambed) – g. Pieternella Janssen Louws en haar zoon Pieter Pietersz de jonge

1657 14 jan 1759 Paulina Adriaanse de Looij – Adriaan de Looij en Paulina Paulussen – g. Aagje den Hollander

1658 4 febr 1759 Maatje Cornelisse Caljouw – Cornelis Caljouw en Leintje Borstelaar – g. Claes van der Vorst, Maatje Leinsen Ingels (Leintje ged te Aagtek 29 aug 1734.)

11 ged 5 juni 1757 Dina – Cornelis Adriaansz Caljouw en Leintje Janssen Borstelaar

12 ged 4 febr 1759 Maatje – Cornelis Caljouw en Leintje Borstelaar

1659 8 mrt 1759 Janna Janse Louws – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse – g. Simon Wisse, Janna Tevel

1660 10 juni 1759 Lourus Jacobse Groenenberg – Jacob Groenenberg en Judith Plantefeber (overleden) – g. Lourus Plantefeber, Elisabeth Plantefeber

11 ged 25 dec 1757 Jan – Jacobus Groenenberg en Judith Plantefeber

12 ged 10 juni 1759 Lourus – Jacob Groenenberg en Judith Plantefeber (overleden)

1661 2 sept 1759 Maatje Willemse Roose (ged te Domburg) – Willem Willemsz Roose en Jasperina Kolfers – g. Willem Roose, Francina Roose

1662 9 sept 1759 Pieter Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Pieter Francke, Helena Leinse Ingels

1663 9 sept 1759 Catharina Janse Boudewijnse – Jan Boudewijnsz en Janna Dingemanse – g. Adriaan Boudewijnsz, Catharina Jansen

1664 16 sept 1759 Jacobus Willemse Andriesse – Willem Andriesse en Dina Matthijssen – g. Maatje Coppejan

1665 23 sept 1759 Maarten Pieterse Geldoff – Pieter Maartense Geldoff en Janna Jansen – g. Susanna Melis, Maarten Geldoff

1666 24 okt 1759 Willem Gabrielse Louws – Gabriel Jacobsz Louws en Leintje Maartensen Klant – g. Cornelia Coppejan

1667 9 dec 1759 Johanna Jacobse Dobbelaar – Jacob Dobbelaar en Maatje Pietersen – g. Maatje Andriesse Ingels (Jacob Dobbelaar ged te Aagtek 3 febr 1732. Otr Aagtek 5 mei 1752 Jacob Dobbelaar j.m. van Aagtek met Maatje Hubrechts j.d. van West-capelle. Tr Aagtek.)

11 ged 8 juli 1753 Jan – Jacob Dobbelaar en Maatje Pieters

12 ged 20 okt 1754 Maria – moeder Maatje Pietersse (Otr Aagtek 7 mei 1774 Pieter Davidse de Bree j.m. van St. Janskerk, met Maria Dobbelaar j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 22 mei 1774)

13 ged 21 dec 1755 Maatje – moeder Maatje Pietersen (Otr Aagtek 11 apr 1788 Pieter Arends j.m. geb te Domburg en wonend aldaar, met Maatje Dobbelaar geb en wonend te Aagtek. Attestatie gegeven om in Domb te trouwen 27 apr 1788.)

14 ged 9 dec 1759 Johanna – moeder Maatje Pietersen

1668 2 mrt 1760 Jan Florisse Maaljaarts – Floris Maaljaarts en Sentina Huigens – g. Maatje Maaljaarts vr van Jan Sturm

1669 31 aug 1760 Jacoba Leendertse Wisse – Leendert Pieterse Wisse en Maatje Jacobsen Jobsen – g. Pieter Leend. Wisse en Jacoba Jansze (EL)

1670 7 sept 1760 Pieter Janse Louws – Jan Florisse Louws en Pieternella Wisse – g. Gillis Wittewronge, Jacomyntje Janse Louws

1671 9 nov 1760 Cornelis Lourens Bimmel – Lourens Bimmel en Pieternella van Sluis – g. Christina Maeljaerts

1672 30 nov 1760 Willemina Willemse Andriesse – Willem Andriesz en Dina Matthijssen – g. Claas Andriesz, Willemina Morre

1673 7 dec 1760 Johanna Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Adriaantje Hoogedeure

1674 4 jan 1761 Helena Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Pieter Francke, Helena Leinse Ingels

1675 25 jan 1761 Francina Willemse Roose – Willem Willemse Roose en Jasperina Kolfers g. Francina Lourina Krijger. (ged te Domburg)

1676 19 apr 1761 Adriaan Jacobse Boudewijnsz den Boer – Jacob Boudewijnsz den Boer en Leuntje Maas – g. Adriaan Boudewijnsz den Boer, Catharina Dekker

Otr Aagtek 29 sept 1754 Simon Jansz j.m. van Aagtek en Leuntje Maas j.d. van Domburg. Tr Aagtek 13 okt 1754 (zie bij 9 nov 1755). Otr Aagtek 23 febr 1760 Jacobus Boudewijnsz j.m. van Grijpsk met Leintje Jacobse Maas van Domburg, wed van Simon Jansz de Vries. Tr 9 mrt 1760

1677 19 apr 1761 Pieternella Pieterse Geldof – Pieter Maartense Geldof en Janna Jansen – g. Jacobus Geldof, Susanna Geldof (Posthuma, waarschijnlijk is een van de ouders overleden)

Is Pieter Geldof dezelfde als Pieter Geldof, geh met Cornelia Cornelis? Otr Aagtek 31 mrt 1753 Pieter Geldof j.m. van Bekerk, met Cornelia Cornelis j.d. te Aagtek. Tr Aagtek 15 apr 1753.

11 ged 3 nov 1754 Jan – Pieter Geldoff en Janna Janssen

12 ged 5 mrt 1758 Maria – Pieter Maartensz Geldof en Janna Janssen (Otr Aagtek 18 apr 1778 Jan Willemse Verheke j.m. geb te Domburg, wonend Aagtekerke, met Maria Pieterse Geldof, geb en wonend te Aagtek. Met attestatie getrouwd te Domburg 3 mei 1778)

13 ged 23 sept 1759 Maarten – Pieter Maartense Geldoff en Janna Jansen

14 ged 19 apr 1761 Pieternella – moeder Janna Jansen

1678 17 mei 1761 Paulus Adriaanse de Looij – Adriaan de Looij en Paulina Paulussen – g. Elisabeth van Rooijen

11 ged 2 nov 1749 Sara – Adriaan de Looij en Paulina Krijnssen

12 ged 8 mei 1757 Jan – Adriaan de Looij en Paulina Pauwelsen

13 ged 14 jan 1759 Paulina – moeder Paulina Paulussen

14 ged 17 mei 1761 Paulus – moeder Paulina Paulussen

Otr Aagtek 15 jan 1769 Adriaan de Looij, wednr van Domburg, met Willemina Jobsen van St Janskerk, wed van Cornelis Dekker. Tr Domburg 29 jan 1769

1679 5 juli 1761 Jan Gabrielse Louws – Gabriel Jacobsz Louws en Leintje Klant – g. Janna Coppejan

1680 30 aug 1761 Jacobus Leendertse Wisse – Leend. Pieterse Wisse en Maatje Jacobsen Jobsen – g. Pieternella Adriaansen Jobsen

1681 18 okt 1761 Lena Pieterse de Groot – Pieter de Groot en Janna de Koster – g. Pieter de Koster, Lena de Koster (Janna de koster ged te Aagtek 15 mrt 1722)

Otr Aagtek 12 sept 1744 Jan Olbertin j.m. van Domburg en Johanna de Koster j.d. van Aagtek. Tr Domburg. Otr Aagtek 29 jan 1755 Pieter de Groot van Middelburg, wednr van Martina Murre, met Janna de Koster, wed van Jan Albertijn, die des daags te voren van een zoon bij den eersten in het kraambed bevallen was. Tr aagtek 23 febr 1755

11 ged 9 febr 1755 Jacobus (Janse Albertijn), geb 28 jan 1755 – Pieter de Groot en Janna de Koster

12 ged 18 okt 1761 Lena – moeder Janna de Koster

(zie bij 29 aug 1745)

1682 7 mrt 1762 Willem Willemse Roose (ged te Domburg) – Willem Willemse Roose en Jasperina Kolfers – g. Adriana Janse Krijger

1683 14 mrt 1762 Jacomina Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Jacomijntje Boekert

1684 14 mrt 1762 Maria Danielse de Jonge – Daniel de Jonge en Elisabeth Pauwelse – g. Cornelis de Jonge, Maria van Cassel

1685 18 apr 1762 Elisabeth Florisse Maaljaarts – Floris Pietersz Maaljaarts en Sentina Huigens – g. Elisabeth Annot

1686 9 mei 1762 Jacobus Willemse Andriessen – Willem Andriesz en Dina Matthijssen – g. Andries Andriesz, Maatje Coppejans

1687 16 mei 1762 Cornelis Florisse – Floris Cornelisz en Clara Janesse Hubrechtse – g. Adriana Cornelisse (* Gedoopt te Aagtekk naardien te Westcapelle niet gepredikt wierd)

1688 16 nov 1762 Francina Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Leuntje Corré

1689 21 nov 1762 Jacoba Jacobsen – zijnde een onegt kind. Als vader is opgegeven een Jacob Laurensz. De moeder is Laurina Janssen Laurenssen, wed van Pieter Kerkhove, die haar kind zelf heeft te doop geheven, ten aanhoren van de gantsche gemeinte leedschap en berouw over hare gegeven ergernis heeft betuigd en door den predikant in alle zachtmoedigheid, niet te min ook met allen ernst en nadruk van den predikstoel is bestraft.

(zie bij 24 sept 1758) (Otr te Aagtek 18 aug 1769 Pieter Elve wednr van Zaamslag, met Laurina Jansz van Serooskerke, wed van Pieter Kerkhove. Tr 3 sept 1769)

1690 28 nov 1762 Wisse Samuelse Wisse – Samuel Wisse en Maria Jansen – g. Geert Wisse, Willemijntje Wisse

1691 5 dec 1762 Pieter Leendertse Wisse – Leend: Piet Wisse en Maatje Jac: Jobsen – g. Pieter Leend: Wisse, Jacoba Jansen

1692 26 dec 1762 Wisse Janse Louws – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse – g. Simon Wisse, Leintje Wisse

1693 27 mrt 1763 Janna Janse den Boer – Jan Boudewijnsz den Boer en Janna Dingemans – g. Jannetje Hoppe

11 ged 9 sept 1759 Catharina – Jan Boudewijnsz den Boer en Janna Dingemanse

12 ged 27 mrt 1763 Janna – moeder Janna Dingemanse

1694 19 juni 1763 Willem Willemse Roose (ged te Domb) – Willem Willemsz Roose en Jasperina Kolfers (Otr Aagtek 17 sept 1758 Willem Willemsz Roose j.m. van Aagtek met Jasperina Kolfers j.d. van Domb.)

11 ged 2 sept 1759 MaatjeWillem Willemsz Roose en Jasperina Kolfers

12 ged 25 jan 1761 Francina – moeder Jasperina Kolfers

13 ged 7 mrt 1762 Willem – moeder Jasperina Kolfers

14 ged 19 juni 1763 Willem – moeder Jasperina Kolfers

Otr Aagtek 8 sept 1764 Jan Reus van Domburg en Jasperina Kolfert van Domburg, wed van Willem Willemsz Roose. Tr Aagtek 23 sept 1764. (zie bij 7 okt 1764)

1695 26 juni 1763 Pieternella Gabrielse Louws – Gabriel Jac: Louws en Leintje Klant – g. Joh: Jac: Louws, Pietern. De Kraker (Gabriel ged te Aagtekerke 30 jan 1718. Hij werd lidmaat van de kerk 4 aug 1754. Otr Aagtek 20 mrt 1745 Gabriel Jacobus Laus j.m. van Aagtek met Leintje Klant, wed van Pieter la Croix. Tr Aagtek.) (zie bij 27 okt 1743)

11 ged 25 dec 1745 Neeltje – Gabriel Jac. Laus en Leintje Clants

12 ged 26 febr 1747 Jacobus – moeder Leintje Clants

13 ged 10 mei 1750 Neeltje – moeder Leintje Klants

14 ged 19 dec 1751 Jacobus – moeder Leintje Clant (Jacob was lidm van de kerk 23 apr 1775 en vertrok naar Veere.)

15 ged 28 jan 1753 Jan – moeder Leintje Clants

16 ged 10 mrt 1754 Neeltje – Gabriël Jacobse Louws en Leintje Maartense Klant

17 ged 27 juli 1755 Maarten – Gabriel Jacobsz Louws en Leintje Maartense Klant

18 ged 30 jan 1757 Maarten – moeder Leintje Maartense Klant

19 ged 27 aug 1758 Janna – moeder Leintje Maartens Klant

1(10) ged 24 okt 1759 Willem – moeder Leintje Maartensen Klant

1(11) ged 5 juli 1761 Jan – moeder Leintje Klant

1(12) ged 26 juni 1763 Pieternella – moeder Leintje Klant

1696 3 juli 1763 Maatje Willemse Andriesse – Willem Andriesse en Dina Mathijssen – g. Maatje Coppejans

11 ged 12 dec 1756 Maatje – Willem Andriesse en Dina Matthijssen

12 ged 26 mrt 1758 Maria – Willem Andriesse en Dina Mathyssen

13 ged 16 sept 1759 Jacobus – Willem Andriesse en Dina Matthijssen

14 ged 30 nov 1760 Willemina – moeder Dina Matthijssen

15 ged 9 mei 1762 Jacobus – moeder Dina Matthijssen

16 ged 3 juli 1763 Maatje – moeder Dina Mathijssen

1697 7 aug 1763 Soetje Pieterse Hendrikse – Pieter Cornelisz Hendriksz en Pieternella Rogierse Bogaard – g. Soetje Cornelisse Hendrikse

1698 27 nov 1763 Adriaan Joosse den Boer – Joos Boudewijnsz den Boer en Caatje Tapper – g. Adr: Boudewijnsz den Boer en Cath: Dekkers

1699 25 dec 1763 Francina Cornelisse de Keyser (geb 17 dec 's morgens vroeg) – Cornelis de Keyser en Maatje Provoost – g. Albert de Keijser, Francina van Eenenaam

1700 5 febr 1764 Francina Lourense Bimmel – Lourens Bimmel en Pieternella van Sluis – g. Pieter Schreyenberg, Sentina Bimmel

1701 1 apr 1764 Pieternella Leendertse Wisse – Leendert Pietersz Wisse en Maatje Jobsen – g. Pieternella Jobsen

1702 23 apr 1764 Paulus Danielse de Jonge – Daniel de Jonge en Elisabeth Paulusse – g. Janes Borstelaar, Maatje de Voogd

1703 23 apr 1764 Maatje Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Jan Smitman, Maatje Smitman

1704 23 sept 1764 Mattheus Simonse Bezuyen – Simon Bezuyen en Tannetje Pauwelsen – g. Maatje Schietekatte

1705 7 okt 1764 Jan Janse Reus – Jan Reus en Jasperina Kolfers – g. Jacomina Reus (Otr Aagtek 8 sept 1764 Jan Reus van Domburg en Jasperina Kolfert van Domburg, wed van Willem Willemsz Roose. Tr Aagtek 23 sept 1764) (zie bij 19 juni 1763)

1706 30 dec 1764 Lein Cornelisse de Keiser (geb 24 dec namiddag half vier uuren) – Cornelis de Keiser en Maatje Prevoost – g. Carel Prevoost, Leintje Jongepier

1707 3 mrt 1765 Cornelis (geb 8 dec 1764), zoontje van Cornelia Slabbers

zijnde een onecht kind, geb 8 dec 1764. De moeder is Cornelia Slabbers, die als vader opgegeven heeft zekere Cornelis van den Driesz, die tot hiertoe egter bij aanhoudenheid ontkent ooit met haar te doen gehad hebben. De moeder heeft zelve haar kind ten dopen gepresenteerd, heeft opentlijk haar leedwesen over hare ongeregtigheid betuigd en is door den predikant ernstig bestraft en vermaand tot ware boetvaardigheid en eenen heiligen wandel als bewijs harer bekeeringh.

1708 17 mrt 1765 Laurens Janse Ventevogel – Jan Ventevogel en Janna Jansen – g. Gerrit Caljouw, Catharina Laurens

1709 28 apr 1765 Jacob Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Maatje Roose

1710/1711 12 mei 1765 Catharina en Pieternella Wisse (tweelingen) – Samuel Wisse en Maria Janssen – g. Jacob Wisse, Catharina Wondergem, Cornelis Jansz Jaspersz, Pieternella Casse

1712 26 mei 1765 Christina Florisse Maaljers – Floris Pietersz Maaljers en Sentina Huijgens – g. Christina Pietersen Maaljers

1713 23 juni 1765 Cornelia Janse Hubregts – Jan Hubregts en Leuntje Stroo – g. Maria Hubregtsen

1714 1 sept 1765 Prina Joos Boudewijnsz den Boer – Joos Boudewijnsz den Boer en Catharina Tapper – g. Prina Boekert, Pieter Tapper

1715 15 dec 1765 Albregt Cornelisse de Keijser (geb te middernacht tusschen 11 en 12 dec) – Cornelis de Keijser en Maatje Provoost – g. Albert de Keijser, Francina van Eenenaam

1716 19 jan 1766 Janna Leendertse Wisse – Leend: Pietersz Wisse en Maatje Jobsen – g. Jacob Jobsz, Janna Pietersen Wisse

1718 26 jan 1766 Janna Isaakse Maas – Isaak Maas en Janna Bezuijen – g. Jan Goedertier en Maria Maas (EL)

1719 3 aug 1766 Janna Gerritse Kolfer – Gerrit Gillisz Kolfer en Willemina Verheke – g. Hendrik de Prinse, Leintje Kolfer (Otr Aagtek 10 mei 1766 Gerrit Gillisz Kolfert j.m. met Willemijntje Willemsdr Verheke j.d. beide van Domburg. Tr Domburg 25 mei 1766. Otr Aagtek 28 juni 1788 Gerrit Kolfers geb te Domburg, wonend onder Aagtek, wednr van Willemijna Willemsdr Vereeke, met Maatje Jansdr Dekker j.d. geb en wonend onder Aagtek. Tr Aagtek 15 juli 1788.) (zie bij 26 febr 1791)

1720 7 sept 1766 Lein Janse Louws – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse – g. Lein Ingelse, Cath: Jansen Wisse

1721 21 sept 1766 Maatje Lourusse Bimmel – Lourus Bimmel en Pieternella van Sluis – g. Leuntje Borstelaar

1722 19 okt 1766 Willem Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Grietje Jansen Jongepier

1723 16 nov 1766 Adriaan Janse – Jan Hubregtsz en Leuntje Stroo – g. Jillis de Lange, Pieternella Stroo

1724 7 dec 1766 Paulus Simonse Bezuijen – Simon Bezuijen en Tannetje Paulussen – g. Janes Borstelaar, Maatje de Voogd (Tannetje Paulusse is ged te Aagtek 2 febr 1745. Otr Aagtekerke 24 dec 1763 Simon Bezuijen j.m. van Serooskerke met Tannetje Paulusse j.d. van Aagtek. Tr 8 jan 1764)

11 ged 23 sept 1764 Mattheus – Simon Bezuyen en Tannetje Pauwelsen

12 ged 7 dec 1766 Paulus – Simon Bezuijen en Tannetje Paulussen

1725 21 dec 1766 Leuntje Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Lein Francke, Leuntje Francke

1726 28 dec 1766 Leintje Cornelisse de Keyser (geb 23 dec 's morgens ter 9 uuren) – Cornelis de Keyser en Maatje Provoost – g. Leintje Jongepier

1727 15 mrt 1767 Maatje Isaacse Maas – Isaac Maas en Janna Bezuijen – g. Maatje Schietekatte

1728 24 mei 1767 Neeltje Abrahamse Koene – Abraham Janesz Koene en Elisabeth Wouters – g. Pieter Willemsz Wisse, Neeltje Janesse Koene (Abraham Janisse Koene is afkomstig van Biggekerke en woonde sinds 1764 te Aagtekerke. Hij is overleden te Aagtekerke 30 mei 1818, 90 jr oud.)

1729 7 juni 1767 Anna Adriaanse Schietekatte – Adriaan Schietekatte en Tannetje Janesse – g. Jan Schietekatte, Anna Laurens (EL) (Adriaan Schietekatte is ged te Aagtek 23 apr 1730. Mogelijk is Tannetje dezelfde als Tannetje Janse Dobbelaar, ged te Aagtek 12 mrt 1747. Otr Aagtek 4 juni 1759 Adriaan Schiettekatte j.m. van Aagtek en Tannetje Jansen j.d. van Koudekerke)

1730 19 juli 1767 Jacobus Johanesse Louws – Johannes Jacobsz Louws en Josina Zuurmond – g. Jacob Jacobsz Louws en Janna Laurens (EL)

1731 16 aug 1767 Catharina Josse Boudewijnsz den Boer – Joos Boudewijnsz den Boer en Caatje Tapper – g. Adriaan Boudewijnsz, Cathar: Dekker

1732 13 sept 1767 Paulina Willemina Dekker (geb 11 sept 's middags tussen 1 en 2 uur) – Willem Dekker en Dirkje van Eeuwijk – g. Ds. Paulus Willems, Maatje Dekker

(aanv. info van dhr. Flipse) Willem Willemse Dekker is ged te Oostkapelle 23 nov 1727. Dirkje van Eewick (Eewijck, Eeuwe) is geb te Neerheine, Gelderland. Otr Oostkapelle 13 mei 1753. "De landsplacate voldaan. Met consent van Bruidegoms moeder en de vrinden van de Bruid die voor kraambed ondertrout is alhier nadat 3 sondagse geboden onverhindert gegaan waren". Te Oostkapelle werden van hen nog minimaal 6 kinderen gedoopt: 20 mrt 1753 Willem; 20 okt 1755 Maatje; 1 jan 1758 Jan; 6 jan 1760 Maatje; 20 dec 1761 Johannis; 26 febr 1764 Eva (Eva Willemse Dekker deed belijdenis van haar geloof te Aagtekerke 16 apr 1782 en huwde 17 sept 1785 te Aagtekerke met Jan Marinusse Vader)

Otr Aagtek 18 apr 1789 Elesias Cornelisz de Korte j.m. geb te Sint Janskerke, met Paulina Wilhelmina Willemsdr Dekker geb en won onder Aagtek. Tr Meliskerke

1733 22 nov 1767 Jacob Leenderse Wisse – Leenderd Pietersz Wisse en Maatje Jobsen – g. Pieternella Jobsen, Jacob Jacobsz Jobsen

1734 31 jan 1768 Laurina Florisse Maaljers – Floris Pietersz Maaljers en Sentina Huigens – g. Maria Maaljers (Floris Pieterse Maaljaars ged te Aagtek 3 sept 1719. Otr Aagtek 25 apr 1744 Floris Maaljers j.m. van Aagtek met Centina Huigens j.d. van Koudekerke, won Aagtek. Tr Aagtek)

11 ged 5 sept 1745 Maria – Floris Maaljers en Centina Huigen (Otr Aagtek 13 apr 1770 Willem Cornelisz Hendriksz j.m. van Westkapelle, met Maria Maaljers j.d. van Aagtek. Tr Westkapelle)

12 ged 6 aug 1747 Leenderd – Floris Piet. Maaljers en Centina Hugens

13 ged 25 mei 1749 Neeltje – Floris Mailjers en Sentina Hugense

14 ged 11 apr 1751 Pieter – Floris Maaljers en Centina Hugens (Otr Oostk 16 aug 1788 Pieter Florusz Maljers j.m. geb te Aagtek won onder Oostk, met Sara Poppe, wed van Cornelis de Lantmeter. Tr Oostk 31 aug 1788)

15 ged 5 nov 1752 Josina – moeder Centina Hugens (Otr Aagtek 20 apr 1776 Daniel Sinke j.m. van Domburg en Josina Maljaars j.d. van Aagtekerke. Tr 5 mei 1776)

16 ged 24 febr 1754 Leendert – moeder Sentina Huigens

17 ged 13 juli 1755 Leendert – Floris Pieterse Maaljaars en Sentina Huigens

18 ged 13 nov 1757 Adriaan – Floris Pietersz Maaljaerts en Sentina Huigensz

19 ged 2 mrt 1760 Jan – Floris Maaljaarts en Sentina Huigens

1(10) ged 18 apr 1762 Elisabeth – moeder Sentina Huigens

1(11) ged 26 mei 1765 Christina – Floris Pietersz Maaljers en Sentina Huijgens

1(12) ged 31 jan 1768 Laurina – moeder Sentina Huigens (Otr Aagtek 19 apr 1788 Floris Pietersz Meerssen j.m. geb en wonend te Domburg-buiten, met Lauwrina Florisdr Maljers j.d. geb en won te Aagtek. Tr Aagtek zondag 4 mei 1788)

1735 4 apr 1768 Johanna Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Johanna Tevel, Abraham Tevel

1736 4 apr 1768 Francina Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Jan Maartense Roose, Leuntje Corré

1737 2 juni 1768 Jan Adriaanse Wisse – Adriaan Jansz Wisse en Maria Laurisse Lauris – g. Cina Geertsz, Leendert Jansz Wisse (Adriaan Jansz Wisse is ged te Aagtek 12 dec 1745. Otr Aagtek 4 okt 1767 Adriaan Jansz Wisse j.m. van Aagtek met Maria Lauris j.d. van Middelburg. Tr Aagtek 18 okt 1767. Waarschijnlijk is hij de Adriaan Wisse die op 1 mei 1769 met belijdenis lidmaat werd en daarna met attestatie vertrokken is naar Oostkapelle.)

1738 17 juli 1768 Willem Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Grietje Jongepier

1739 28 aug 1768 Isaac Isaacse Maas – Isaac Maas en Janna Bezuijen – g. Isaac van Wijkhuisen, Catharina Maas

1740 28 aug 1768 Jacomijntje Johannes Louws – Johannes Jacobsz Louws en Josina Zuurmond – g. Adn Zuurmond, Jacomijntje Roelse

1741 4 sept 1768 Hubregt Janse – Jan Hubregtsen en Leuntje Stroo – g. Leendert Hubregtsen, Janna Wisse

1742 19 febr 1769 Cornelia Jonasse – Jonas Willemsz en Janna La Croix – g. Willem Jonasz, Cornelia Janse

1743 5 mrt 1769 Jacoba Leendertse Wisse – Leendert Pietersz Wisse en Maatje Jobsen – g. Pieter Leend: Wisse, Jacoba Janssen

1744 5 mrt 1769 Jacomijntje Joosse den Boer – Joos Adriaansz den Boer en Caatje Tapper – g. Jacomijntje Tapper

1745 23 apr 1769 Pieternella Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Geert Wisse, Leuntje Zachariassen

1746 21 mei 1769 Albregt Cornelisse de Keiser (geb 16 mei 1769) – Cornelis de Keiser en Leuntje Morre – g. Albregt de Keiser, Francina van Eenenaam

1747 4 juni 1769 Steven Adriaanse Moens – Adriaan Moens en Leintje Jansz Ton – g. Steven Moens, Leuntje Jansz Outermans

1748 25 juni 1769 Pieternella Janse Louws – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse – g. Anth: Wouterman en Leintje Wisse (EL)

Otr Aagtek 16 apr 1757 Jan Floriszen Louws j.m. van Aagtek en Pieternella Wisse j.d. van Aagtek.

11 ged 19 febr 1758 Floris – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse

12 ged 8 mrt 1759 Janna – Jan Florisz Louws en Pieternella Wisse

13 ged 7 sept 1760 Pieter – Jan Florisse Louws en Pieternella Wisse

14 ged 26 dec 1762 Wisse – moeder Pieternella Wisse

15 ged 7 sept 1766 Lein – moeder Pieternella Wisse

16 ged 25 juni 1769 Pieternella – moeder Pieternella Wisse

1749 27 aug 1769 Elisabeth Samuelse Wisse (geb 19 aug 1769) – Samuel Wisse en Maria Jansse – g. Pieter Wisse en Elisabeth Wisse (EL) (Samuël Wisse ged 16 apr 1724, Maria Janssen geb/ged 15/22 mei 1722 te Meliskerke. Maria overleden te Aagtekerke 1798.)

11 ged 11 jan 1756 Leuntje – Samuel Wisse en Maria Janssen

12 ged 30 juli 1758 Janna – moeder Maria Jansen

13 ged 28 nov 1762 Wisse – moeder Maria Jansen

14 ged 12 mei 1765 Catharina – moeder Maria Jansen

15 ged 12 mei 1765 Pieternella – moeder Maria Jansen

16 ged 27 aug 1769 Elisabeth – moeder Maria Jansse

1750 3 sept 1769 Adriaan Janse Roose – Jan Roose en Adriana Adriaanse – g. Andries Adriaansz, Adriana Adriaanse

1751 3 sept 1769 Maatje Isaac Maas – Isaac Maas en Janna Bezuijen – g. Maatje Schietekatte

1752 10 sept 1769 Laurus – Adriaan Jansz Wisse en Maria Laurusse – g. Susanna de Rijke (Adriaan Jansz Wisse ged te Aagtek 12 dec 1745.)

1753 7 jan 1770 Johanna Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Jan Smitman, Jacomijntje Boekaart

1754 25 febr 1770 Maria Danielse de Jonge – Daniel de Jonge en Elisabeth Pauwelse – g. Cornelis de Jonge, Tannetje Pauwelse

1755 4 mrt 1770 Christiaan Gerritse – Gerrit Christiaansz en Susanna Soetaart – g. Helena Adriaanse

1756 22 apr 1770 Maatje Janesse Borstelaar – Janes Borstelaar en Leuntje Messu – g. Cornelis Caljouw, Leintje Borstelaar

1757 20 mei 1770 Cornelia Jansen Hubregtsen – Jan Hubregtsen en Leuntje Stroo – g. Joos Hubregtsen, Neeltje Brouwers

1758 27 mei 1770 Cina Jacobse Wisse – Jacobus Jansz Wisse en Willemijntje Kolfer – g. Willemina Wisse

1759 5 aug 1770 Jacoba Leendertse Wisse – Leendert Pieterse Wisse en Maatje Jobsen – g. Pieter Leend: Wisse en Jacoba Jansen

1760 7 okt 1770 Tannetje Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Abraham Francke, Tannetje Andriesen

1761 25 nov 1770 Gerrit Cornelisse de Keyser (geb 18 nov 's avonds ½ negenuuren) – Cornelis de Keijser en Leuntje Morre – g. Gerrit Morre, Adriaantje de Steur

1762 25 nov 1770 Pieter Laurusse Bimmel – Laurus Bimmel en Pieternella van Sluis – g. Pieternella Bimmel (Pieternella van Sluis ged te Aagtek 30 sept 1731. Otr Aagtek 18 apr 1756 Laurens Adriaanse Bimmel j.m. van Koudekk, won onder Aagtek, met Petronella Cornelissen van Sluis j.d. van Domburg. Tr Aagtek 2 mei 1756)

11 ged 6 mrt 1757 Adriaan – Lourus Bemmel en Pieternella Corn. van Sluis

12 ged 9 nov 1760 Cornelis – Lourens Bimmel en Pieternella van Sluis

13 ged 5 febr 1764 Francina – moeder Pieternella van Sluis

14 ged 21 sept 1766 Maatje – moeder Pieternella van Sluis

15 ged 25 nov 1770 Pieter – Laurus Bimmel en Pieternella van Sluis

Otr Aagtek 3 jan 1778 Leyn Hendrikse, wednr van Maatje Jongepier, met Pieternella van Sluis, wed van Laurus Bimmel. Tr Aagtek 18 jan 1778

1763 16 dec 1770 Neeltje Joosse Annot – Joos Annot en Jacomijntje Janssen – g. Neeltje Bimmel (Register op de collaterale successie, lijst van overledenen: 6 juni 1806 Neeltje Annot 35 jr oud, ongehuwd)

1764 16 dec 1770 Janna Joosse den Boer – Joos Boudewijnsz en Catharina Tapper – Janna Boudewijnsen, Albert van Wijk (Otr Aagtek 16 apr 1763 Joos Boudewijnsz Den Boer j.m. van Hoogelande met Catharina Tappers j.d. van Aagtek.)

11 ged 27 nov 1763 Adriaan – Joos Boudewijnsz den Boer en Caatje Tapper

12 ged 1 sept 1765 Prina – moeder Catharina Tapper

13 ged 16 aug 1767 Catharina – moeder Caatje Tapper

14 ged 5 mrt 1769 Jacomijntje – Joos Adriaansz den Boer en Caatje Tapper

15 ged 16 dec 1770 Janna – Joos Boudewijnsz en Catharina Tapper

1765 30 dec 1770 Neeltje Johanesse Louws – Johannes Jacobsz Louws en Josina Zuurmond – g. Willemijntje Jacobsen Louws (Johannes Laurens ged te Aagtek 7 sept 1727)

Otr Aagtek 8 jan 1763 Johannes Jacobsz Louws j.m. van Aagtek met Pieternella de Kraker van Middelburg, wed van Andries Dobbelaar. Tr Aagt 23 jan 1763. Otr Aagtek 20 sept 1766 Johannes Jacobsz Louws, wednr van Aagtek, met Josina Zuurmond j.d. van Grijpskerke

11 ged 19 juli 1767 Jacobus – Johannes Jacobsz Louws en Josina Zuurmond

12 ged 28 aug 1768 Jacomijntje – moeder Josina Zuurmond

13 ged 30 dec 1770 Neeltje – moeder Josina Zuurmond

1766 17 febr 1771 Pieter Jonas Willemse – Jonas Willemsz en Janna la Croix – g. Leintje la Croix

1767 17 febr 1771 Jacoba Willemse Wisse – Willem Pietersz Wisse en Janna Poldermans – g. Pieter Leend: Wisse, Jacoba Janse (EL)

1768 21 apr 1771 Dina Adriaanse Moens – Adriaan Moens en Leintje Jans Ton – g. Jan Ton, Dina den Brouwer

1769 12 mei 1771 Cornelia Isaac Maas – Isaac Maas en Janna Bezuijen – g. Cornelia Bezuijen

11 ged 26 jan 1766 Janna – Isaak Maas en Janna Bezuijen

12 ged 15 mrt 1767 Maatje – Isaac Maas en Janna Bezuijen

13 ged 28 aug 1768 Isaac – moeder Janna Bezuijen

14 ged 3 sept 1769 Maatje – moeder Janna Bezuijen

15 ged 12 mei 1771 Cornelia – moeder Janna Bezuijen

1770 4 aug 1771 Pieter Janesse Borstelaar – Janes Borstelaar en Leuntje Messu – g. Pieter Messu, Maria Kerkhove

1771 13 okt 1771 Pieter de Visser – Pieter de Visser en Elisab: Andriesse – g. Pieter Pietersz en Leintje de Visser (EL)

1772 2 febr 1772 Dirkje Gerritse van Haaften – Gerard van Haaften en Levina Wiskerke

1773 16 febr 1772 Francina Cornelisse de Keiser (geb 13 febr 's avonds ten 7 uuren) – Cornelis de Keiser en Leuntje Morre – g. Albert de Keiser, Francina van Eenenaam

1774 22 mrt 1772 Janna Leendertse Wisse – Leendert Piet: Wisse en Maatje Jobsen – g. Janna Pieterse Wisse

1775 12 apr 1772 Wisse Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisab: Wisse – g. Jan Florisz: Louws, Pieternella Wisse

1776 26 apr 1772 Leuntje Willemse Wisse – Willem Janesse Wisse en Anthonia Havink – g. Janes Willemsz Wisse en zijn dogter Maatje Janesse Wisse

1777 9 aug 1772 Marinus Cornelisse van den Driesse – Cornelis van den Driesse en Jacomina van Sluis – g. Marinus van den Driesse en Berbel Hubregtsen Dirksen

1778 23 aug 1772 Pieternella Janse Hubregtsen – Jan Hubregtsz en Leuntje Stroo – g. Adriaan Stroo, Soetje Roose

11 ged 23 juni 1765 Cornelia – Jan Hubregts en Leuntje Stroo

12 ged 16 nov 1766 Adriaan – Jan Hubregtsz en Leuntje Stroo

13 ged 4 sept 1768 Hubregt – moeder Leuntje Stroo

14 ged 20 mei 1770 Cornelia – moeder Leuntje Stroo

15 ged 23 aug 1772 Pieternella – moeder Leuntje Stroo

Otr Aagtek 24 juni 1775 Jan Hubrechtsz van Koudekerk, wednr van Leintje Stroo, met Pieternella van de Zande j.d. van Oostkapelle. Tr Aagtek 9 juli 1775

1779 23 aug 1772 Soetje Joosse Annot – Joos Annot en Jacomijntje Janssen – g. Soetje Soetaart

1780 20 sept 1772 Janna Willemse Wisse – Willem Pietersz Wisse en Janna Poldermans – g. Janna van Keulen

1781 31 jan 1773 Elisabeth, waarvan opgegeven is te zijn de vader Anthon Hartongen en de moeder Magdalena Meijere, zijnde deze eene arme vrouw, die, hier doortrekkende, op het hof van Janes Borstelaar in de kraam beviel.

1782 21 febr 1773 Pieter Jacobse Corré – Jacob Corré en Leintje Francke – g. Pieter Francke, Helena Leinsen Ingels

(Adriana van 't Leven, zie bij 25 okt 1750)

Janna Pieterse Maaljaars is ged te Aagt 11 juni 1730, haar zus Jacomina 18 apr 1728.

11 ged 16 juni 1754 Adriana – Jacob Corrée en Adriana van 't Leven

Otr Aagtek 18 jan 1755 Jacob Corré van Veere, wednr van Adriana van 't Leven, met Janna Pieters Maaljaerts j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 2 febr 1755

12 ged 31 aug 1755 Jacomina – Jacob Corré en Janna Pieterse Maaljaars

13 ged 17 okt 1756 Jacomina – Jacob Corré en Janna Pietersz Maaljaerts

Otr Aagtek 2 sept 1758 Jacob Corré, wednr van Veere, met Leintje Francke j.d. van Aagtek. Tr 17 sept 1758 te Aagtek. Leintje Francke ged 18 nov 1736.

14 ged 9 sept 1759 Pieter – moeder Leintje Francke

15 ged 4 jan 1761 Helena – moeder Leintje Francke (Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 10 van grasmaand (apr) 1810 Helena Jacobse Korré 51 jr oud, ongehuwd.)

16 ged 16 nov 1762 Francina – moeder Leintje Francke

17 ged 28 apr 1765 Jacob – moeder Leintje Francke

18 ged 21 dec 1766 Leuntje – moeder Leintje Francke

19 ged 4 apr 1768 Francina – moeder Leintje Francke (Otr Aagtek 25 apr 1801 Janis Ingelse j.m. geb en won Oostk , met Francina Jacobse Corré j.d. geb en won Aagtek)

1(10) ged 7 okt 1770 Tannetje – moeder Leintje Francke

1(11) ged 21 febr 1773 Pieter – moeder Leintje Francke

Otr Aagtek 29 okt 1774 Adriaan Cornelisz Back j.m. van Vrouwenpolder en Leintje Francke van Aagtek, wed van Jacob Corré. Tr Aagtek 13 nov 1774

1783/1784 4 apr 1773 Andries en Jacomijntje de Visser (tweelingen) – Pieter de Visser en Elisabeth Andriessen – get voor Andries: Abraham Francke en Tannetje Andriessen. Get voor Jacomijntje: Pieter Pietersz en Leintje de Visser (EL)

1785 4 apr 1773 Christiaan Gerritse – Gerrit Christiaanse en Susanna Soetaart – g. Helena Adriaanse

1786 12 sept 1773 Willem Jonas Willemse – Jonas Willemsz en Janna la Croix – g. Willem Jonasz, Cornelia Janssen

1787 26 sept 1773 Janna Jacobse Wisse – Jacob Jansz Wisse en Willemijntje Kolfer – g. Hendrik de Prinse, Leintje Kolfer

1788 9 jan 1774 Willemina Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Jesaias Schaalevan, Margrieta Westdijk

1789 9 jan 1774 Leintje Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisab: Geerts Wisse – g. Antheunis Wouterman, Leintje Wisse

1790 6 febr 1774 Willem Leendertse Wisse – Leendert Pietersz Wisse en Maatje Jobsen – g. Willem Pietersz Wisse, Janna Poldermans

1791 13 febr 1774 Pieter Danielse de Jonge – Daniel de Jonge en Elisabeth Pauwelse – g. Souvereinus Kroppenburg, Pieternella de Jonge (Otr Aagtek 16 jan 1762 Daniel de Jonge van Kloosterzande met Elisabeth Pauwelse van Aagtek. Tr Aagtek 31 jan 1762)

11 ged 14 mrt 1762 Maria – Daniel de Jonge en Elisabeth Pauwelse

12 ged 23 apr 1764 Paulus – moeder Elisabeth Paulusse

13 ged 25 febr 1770 Maria – moeder Elisabeth Pauwelse

14 ged 13 febr 1774 Pieter – moeder Elisabeth Pauwelse

1792 6 mrt 1774 Jan Janesse Borstelaar – Janes Borstelaar en Leuntje Messu – g. Pieter Ingelsz, Leuntje Borstelaar

1793 24 apr 1774 Jan Adriaanse Moens – Adriaan Stevense Moens en Leintje Jansen Ton – g. Jan Ton, Dina Brouwer (Otr Aagtek 22 mei 1768 Adriaan Stevense Moens j.m. van Melisk met Leuntje Janssen Ton j.d. van Domburg. Tr Domburg 12 juni 1768)

11 ged 4 juni 1769 Steven – Adriaan Moens en Leintje Jansz Ton

12 ged 21 apr 1771 Dina – moeder Leintje Jans Ton

13 ged 24 apr 1774 Jan – moeder Leintje Jansen Ton

1794 23 mei 1774 Andries Pieterse de Visser – Pieter de Visser en Elisabeth Andriessen – g. Dingeman Andriesz, Dina Andriessen

1795 29 mei 1774 Anna Andriesse Maas – Andries Maas en Leuntje Adriaanse Stroo – g. Leuntje Maas

1796 31 juli 1774 Cornelis Cornelisse van den Driessen – Cornelis van den Driessen en Jacomyntje van Sluis – g. Cornelis Matth: van Sluis, Christina Pietr Maaljers (Otr Aagtek 28 sept 1771 Cornelis van den Driessen j.m. van Meliskerke, met Jacomijna Cornelissen van Sluis j.d. van Domburg-buiten. Tr Aagtek 13 okt 1771)

11 ged 9 aug 1772 Marinus – Cornelis van den Driesse en Jacomyntje van Sluis

12 ged 31 juli 1774 Cornelis – Cornelis van den Driessen en Jacomyntje van Sluis

1797 31 juli 1774 Isak Joosse Annot – Joos Annot en Jacomijntje Janssen – g. Leendert van der Weele, Elisabeth Annot

1798 11 dec 1774 Cornelis Pieterse van Kleven – Pieter van Kleven en Maatje Coppejans – g. Cornelis en Elisabeth Coppejans

1799 11 dec 1774 Jan Cornelisse de Keijser (geb 8 dec 's morg. 6 uur) – Cornelis de Keijser en Leuntje Morre – g. Wessel de Rijke, Maria de Keijser

1800 25 dec 1774 Antheunis Janse Wisse – Jan Samuelse Wisse en Pieternella Wouterman – g. Antheunis Wouterman, Leintje Wisse

1801 12 febr 1775 Jillis Jacobse Wisse – Jacobus Jansz Wisse en Willemijntje Kolfer – g. Hendrik de Prinse, Leintje Kolfer

1802 19 mrt 1775 Willem Andriesse Philipse – Andries Philipse en Janna Jerem: Slabbers – g. Cornelis Adamse, Neeltje Philipsen

1803 9 apr 1775 Jan Janse Wondergem – Jan Wondergem de Jonge en Janna de Looij – g. Jan Wondergem de oude, Magdalena Antheunisse (EL)

1804 7 mei 1775 Pieternella Gerritse – Gerrit Christiaansz en Susanna Soetaart – g. Pieternella Melis

1805 16 juli 1775 Pieter Janesse Borstelaar – Janes Borstelaar en Leuntje Messu – g. Pieter Messu, Maria Kerkhove (EL)

1806 16 juli 1775 Elisabeth Pieterse Kien – Pieter Kien en Cornelia Wisse – g. Cornelis Dekker en Pieternella Wisse (EL)

1807 23 juli 1775 Catharina Pieterse de Visser – Pieter de Visser en Elisabeth Andriessen – g. Adriaan Wisse en Catharina de Voogd (EL) (Otr Aagtekerke 11 apr 1767 Pieter de Visser j.m. van Domburg-buiten met Elisabeth Andriesz j.d. van Aagtekerke. Tr Aagtekerke 26 apr 1767)

11 ged 13 okt 1771 Pieter – Pieter de Visser en Elisabeth Andriessen

12 ged 4 apr 1773 Andries – moeder Elisabeth Andriessen

13 ged 4 apr 1773 Jacomijntje – moeder Elisabeth Andriessen

14 ged 23 mei 1774 Andries – moeder Elisabeth Andriessen

15 ged 23 juli 1775 Catharina – moederElisabeth Andriessen

1808 11 sept 1775 Elisabeth Adriaanse Bak – Adriaan Bak en Leintje Francke – g. Jan Jansz Maertens, Catharina Corn: Bak

1809 17 sept 1775 Jan Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Adriaantje Smitman – g. Jasper Smitman, Jacomijntje Boekert

Otr Aagtek 28 sept 1753 Willem de Landmeter j.m. van Aagtek met Jacomina Wittewrongel j.d. van Aagtek. Tr Aagtek 14 okt 1753

11 ged 10 febr 1754 Jannis – moeder Jacomina Wittewrongel

12 ged 20 juli 1755 Pieternella – moeder Jacomina Wittewrongel

13 ged 2 jan 1757 Adriana – moeder Jacomina Wittewrongel

14 ged 19 nov 1758 Jacomina Wittewronge – moeder Jacomina Wittewronge (overleden)

Otr Aagtek 15 dec 1759 Willem de Landmeter, wednr van Aagtek, met Adriaantje Smitman j.d. van Aagtek. Tr 30 dec 1759

15 ged 7 dec 1760 Johanna – moeder Adriaantje Smitman

16 ged 14 mrt 1762 Jacomina – moeder Adriaantje Smitman

17 ged 23 apr 1764 Maatje – moeder Adriaantje Smitman

18 ged 19 okt 1766 Willem – moeder Adriaantje Smitman

19 ged 17 juli 1768 Willem – moeder Adriaantje Smitman

1(10) ged 7 jan 1770 Johanna – moeder Adriaantje Smitman

1(11) ged 9 jan 1774 Willemina – moeder Adriaantje Smitman

1(12) ged 17 sept 1775 Jan – moeder Adriaantje Smitman

1810 4 okt 1775 Joos Willemse Wisse – Willem Pieterse Wisse en Janna Poldermans – g. Jan Poldermans, Janna van Keulen

1811 5 nov 1775 Elisabeth Jonasse Willemsz – Jonas Willemsz en Janna la Croix – g. Leintje Annot

1812 19 nov 1775 Samuel Janse Wisse – Jan Samuelsz Wisse en Pieternella Wouterman – g. Samuel Wisse, Maria Jansen (Jan Samuelse Wisse ged Seroosk 13 sept 1750. Pieternella Wouterman ged 17 jan 1752 te Grijpskerke. Otr Aagtek 20 sept 1772 Jan Samuelsz Wisse j.m. Serooskerke en Pieternella Antheunissen Wouterman j.d. van Grijpskerke. Tr Aagtek 5 okt 1772)

11 ged 25 dec 1774 Antheunis – Jan Samuelse Wisse en Pieternella Wouterman

12 ged 19 nov 1775 Samuel – moeder Pieternella Wouterman

1813 24 dec 1775 Janna Leendertse Wisse – Leendert Pietersz Wisse en Maatje Jobsen – g. Willem Pietersz Wisse, Janna Poldermans i(Leendert Pieterse Wisse ged te Aagtek 29 jan 1736)

11 ged 31 aug 1760 Jacoba – Leendert Pieterse Wisse en Maatje Jacobsen Jobsen

12 ged 30 aug 1761 Jacobus – moeder Maatje Jacobsen Jobsen

13 ged 5 dec 1762 Pieter – moeder Maatje Jac: Jobsen

14 ged 1 apr 1764 Pieternella – moeder Maatje Jobsen

15 ged 19 jan 1766 Janna – moeder Maatje Jobsen

16 ged 22 nov 1767 Jacob – moeder Maatje Jobsen (Jacob Leendertsz Wisse geh met Jannetje Lambregtse. Jacob begraven te Goes juni1804. Otr/tr te Kloetinge 10/28 juli 1790. Kinderen geboren te Kloetinge: zie VZS sept. 2000, blz 182)

17 ged 5 mrt 1769 Jacoba – moeder Maatje Jobsen

18 ged 5 aug 1770 Jacoba – moeder Maatje Jobsen

19 ged 22 mrt 1772 Janna – moeder Maatje Jobsen

1(10) ged 6 febr 1774 Willem – moeder Maatje Jobsen

1(11) ged 24 dec 1775 Janna – moeder Maatje Jobsen

1814 14 jan 1776 Leuntje Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisabeth Geertse Wisse – g. Andries Wisse, Janna Wisse

1815 11 febr 1776 Janna Pieterse van Kleven – Pieter van Kleven en Maatje Coppejans – g. Maatje van Kleven

3 mrt 1776 Jacobus Cornelisse de Keyser (geb 24 febr) – Cornelis de Keyser en Leuntje Morre – g. Jacobus Kempe, Janna de Keyser

Otr Aagtekerke 18 sept 1763 Cornelis de Keiser j.m. van Serooskerke met Maatje Provoost j.d. van Domburg. Tr Domburg 2 okt 1763.

11 ged 25 dec 1763 Francina – Cornelis de Keyser en Maatje Provoost (Francina geb 17 dec 's morgens vroeg)

12 ged 30 dec 1764 Lein – Cornelis de Keiser en Maatje Prevoost (Lein geb 24 dec namiddag half vier uuren)

13 ged 15 dec 1765 Albregt – Cornelis de Keijser en Maatje Provoost (Albregt is geb te middernacht tusschen 11 en 12 december)

14 ged 28 dec 1766 Leintje – moeder Maatje Provoost (Leintje is geboren 23 dec 's morgens ter 9 uuren)

15 ged 21 mei 1769 Albregt – Cornelis de Keiser en Leuntje Morre (Albregt is geb 16 mei 1769)

16 ged 25 nov 1770 Gerrit – Cornelis de Keyser en Leuntje Morre (Gerrit is geb 18 nov 's avonds half negen)

17 ged 16 febr 1772 Francina – moeder Leuntje Morre (Francina is geb 13 febr 's avonds 7 uur)

18 ged 11 dec 1774 Jan – moeder Leuntje Morre (Jan is geb 8 dec 's morgens 6e uur)

19 ged 3 mrt 1776 Jacobus – moeder Leuntje Morre (Jacobus is geb 24 febr 1776)

1816 14 apr 1776 Abraham Laurusse Verhage – Laurus Abrah: Verhage en Dina Andriessen – g. Jacob Laurusz Verhage, Adriaantje Bouwens

1817 11 aug 1776 Adriaan Janse Wondergem – Jan Wondergem en Janna de Looij – g. Adriaan de Looij, Willemina Jobsen

1818 22 sept 1776 Maatje Marinusse van der Weele – Marinus van der Weele en Pieternella Melis – g. Elisabeth Annot (Otr Aagtek 6 jan 1776 Marinus van der Weele j.m. van Aagtek, met Pieternella Hendriksen Melis j.d. van Westkapelle. Otr Aagtek 10 jan 1778 Leyn Ingelsen j.m. van Grijpskerke met Pieternella Hendrikse Melis, wed van Marinus van de Weele. Tr 25 jan 1778.)

1819 27 okt 1776 Pieternella Janesse Borstelaar – Janes Borstelaar en Leuntje Messu – g. Leuntje Janse Louws

1820 12 jan 1777 Janna Andriesse Philipsz – Andries Philipsz en Janna Slabber – g. Adriaantje Jerem: Slabbers

1821 16 febr 1777 Jan Pieterse van Kleven – Pieter van Kleven en Maatje Coppejans – g. Maatje van Kleven

XXX Volgens overgegeven lijst van den schoolmeester W: Landmeter zijn alhier in de vacatuur gedoopt:

1822 23 mrt 1777 Joos Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Johanna Poldermans – g. Johanna van Keulen

1823 27 apr 1777 Leuntje Jacobs van Groenenberg – Jacob van Groenenberg en Johanna Cornelisse Poppe – g. Cornelis de Korte, Johanna Permentier ((Is Jacob van Groenenberg dezelfde als bij 25 dec 1755 ?) Trouwt te Aagtek 26 jan 1777 , na drie voorstellingen te Oostkapelle, Jacobus van Groenenberg met Janna Cornelis Poppe)

1824 4 mei 1777 Janis Gerritse – Gerrit Christiaanse en Susanna Soetaart – g. Johanna Flipsen

1825 20 juli 1777 Catharina Dingemans Andriessen – Dingeman Andriessen en Johanna Riekwel – g. Adriaan Wisse, Catharina de Voogd

1826 9 nov 1777 Geraard Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Geraard Wisse, Johanna Wisse

XXX Lijst der doopelingen gedurende de dienst van Mr. Johannes van Juchem. Johannes van Juchem kwam van Zuilichem naar Aagtekerke. Hij diende de gemeente van 23 nov 1777 tot 21 nov 1784. hij was gehuwd met Anna Catharina Coets

1827 4 jan 1778 Anna Janse Dekker, geb 30 dec 1777 – Jan Adriaanse Dekker en Janna Tappers – g. Adriaan Janse Dekker, Adriana Pokkers

1828 18 jan 1778 Cornelis Pieterse van Kleven, geb 16 jan 1778 – Pieter van Kleven en Maatje Coppejans – g. Toon Coppejans, Caatje Simonse Brasser

1829 15 mrt 1778 Jan Janisse Bosselaar, geb 11 mrt 1778 – Janis Bosselaar en Leuntje Messu – g. Pieter Ingelsen, Leuntje Bosselaar

1830 3 mei 1778 Jan Janse van der Weele, geb 24 apr 1778 – Jan van der Weele en Janna Davidse de Bree – g. Leendert van der Weele, Pieternella Herpe

1831 28 juni 1778 Pieter Gerritse, geb 24 juni 1778 – Gerrit Christiaans Geersen en Suzanna Zoetaard – g. Grietje Christiaans Geersen

11 ged 4 mrt 1770 Christiaan – Gerrit Christiaansz en Susanna Soetaart

12 ged 4 apr 1773 Christiaan – moeder Susanna Soetaart

13 ged 7 mei 1775 Pieternella – moeder Susanna Soetaart

14 ged 4 mei 1777 Janis – moeder Susanna Soetaart

15 geb/ged 24 juni 1778/28 juni 1778 Pieter – moeder Suzanna Zoetaard

1832 9 aug 1778 Laurina Andriesse, geb 6 aug 1778 – Dingeman Andriesse en Johanna Riekwel – g. Joost Bestenbroek, Neeltje Riekwel (Dingeman Andriessen ged te Aagtekerke 13 mrt 1746. Otr Aagtekerke 14 apr 1776/Westkapelle 13 apr 1776 Dingeman Andriesz Paulusz j.m. van Aagtek en Johanna Riekwel j.d. van Zoutelande)

11 ged 20 juli 1777 Catharina – Dingeman Andriessen en Johanna Riekwel

12 geb/ged 6 aug 1778/9 aug 1778 Laurina – Johanna Riekwel

Otr Aagtek 28 aug 1779 Abraham Janse Geldof j.m. ged te Serooskerke, onlangz gewoond te Zoutelande met Johanna Riekwel, wed van Dingeman Andriesz Paulusz. Tr 13 sept 1779. (zie bij 10 dec 1780)

1833 10 jan 1779 Pieter Willemse Wisse, geb 8 jan 1779 – Willem Pieterse Wisse en Johanna Poldermans – g. Jacob Jacobse Jobsen en Johanna Pieterse Wisse EL

1834 24 jan 1779 Pieter Pieterse van Kleven, geb 22 jan 1779 – Pieter van Kleven en Maatje Coppejans – g. Pieter Cornelisse Coppejans, Sara Brouwers

1835 21 febr 1779 Leijn Leijnse Ingels, geb 16 febr 1779 – Leijn Ingels en Pieternella Hendrikse Melis – g. Leyn Ingels, Catarina Wisse (Otr Aagtek 10 jan 1778 Leyn Ingelsen j.m. van Grijpskerke met Pieternella Hendrikse Melis, wed van Marinus van de Weele. Tr 25 jan 1778)

1836 16 mei 1779 David Janse van der Weele, geb 9 mei 1779 – Jan van der Weele en Janna Davidse de Bree – g. Grietjen Pietersen

1837 13 juni 1779 Leijn Janisse Borstelaar, geb 9 juni 1779 ('s morgens 9 uur) – Janis Borstelaar en Leuntje Messu – g. Jacomyntje Borstelaar (Otr Aagtek 16 apr 1769 Janes Borstelaar, wednr van Aagtek, met Leuntje Pietersdr Messu j.d van Domburg. Tr Aagtek 30 apr 1769)

11 ged 22 apr 1770 Maatje – Janes Borstelaar en Leuntje Messu

12 ged 4 aug 1771 Pieter – moeder Leuntje Messu

13 ged 6 mrt 1774 Jan – moeder Leuntje Messu

14 ged 16 juli 1775 Pieter – moeder Leuntje Messu

15 ged 27 okt 1776 Pieternella – moeder Leuntje Messu

16 geb/ged 11 mrt/15 mrt 1778 Jan – moeder Leuntje Messu

17 geb/ged 9 juni/13 juni 1779 Leijn – moeder Leuntje Messu

Otr Aagtekerke 22 dec 1787 Daniel Jansz j.m. ged Domburg, won onder Aagtek, met Leuntje Pietersdr Messu, geb te Domb, wed van Janis Borstelaar en won mede onder Aagtek. Tr 7 jan 1788 maandag elf uuren.

1838 22 aug 1779 Janna Jacobse Wisse, 19 aug 1779 (snamiddags ten 3 uuren) – Jacobus Janse Wisse en Willemina Colfers – g. Cornelis Colfers, Cornelia Vrage (Jacob Janse Wisse is ged te Aagtek 5 juli 1744. Otr Aagtek 30 apr 1769 Jacobus Jansz Wisse j.m. van Aagtek, met Willemijntje Kolfer j.d. van Domburg)

11 ged 27 mei 1770 Cina – Jacobus Jansz Wisse en Willemijntje Kolfer

12 ged 26 sept 1773 Janna – Jacob Jansz Wisse en Willemijntje Kolfer

13 ged 12 febr 1775 Jillis – moeder Willemijntje Kolfer

14 geb/ged 19 aug/22 aug 1779 – Jacobus Janse Wisse en Willemina Colfers

Otr Aagtek 29 juli 1780 Gillis de Priester wednr van Willemina Corbijns won te Zoutelande, met Willemina Colfers, wed van Jac. Janse Wisse. Tr 13 aug 1780 (zie bij 12 aug 1781)

1839 19 sept 1779 Abraham Jonasse Willemse, geb 13 sept 1779 – Jonas Willemz en Janna La Croix (Otr Aagtek 20 sept 1766 Jonas Willemsz j.m. met Janna la Croix j.d. beide van Aagtek. Tr Aagtek 5 okt 1766. Janna la Croix is ged te Aagtek 2 febr 1738.)

11 ged 19 febr 1769 Cornelia – Jonas Willemsz en Janna la Croix

12 ged 17 febr 1771 Pieter – moeder Janna la Croix

13 ged 12 sept 1773 Willem – moeder Janna la Croix

14 ged 5 nov 1775 Elisabeth – moeder Janna la Croix

15 geb/ged 13 sept/19 sept 1779 Abraham – moeder Janna la Croix

Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 4 sept 1808 Janna la Croix 70 jr oud, geh, met kinderen. Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 14 van slagtmaand (nov) 1810 Jonas Willemse 76 jr oud, wednr, met kinderen. (Opm.: Zij, die deelden in een erfenis, terwijl ze geen directe erfgenaam zijn, betaalden over de erfenis belasting. Dit werd vastgelegd in een register.)

1840 7 nov 1779 Maatje Hubregts, geb 22 sept 1778 – onegte dogter van Maatje Hubregts.

1841 16 jan 1780 Adriaan Janse Dekker, geb 13 jan 1780 – Jan Adriaanse Dekker en Johanna Tapper – g. Prina Boekers

1842 13 febr 1780 Elisabeth Andriesse Phlipse, geb 10 febr 1780 – Andries Phlipse en Janna Jeremiasse Slabber – g. Cornelis Adams, Neeltje Phlipse

1843 7 mei 1780 Cornelis Pieterse van Cleven, geb 3 mei 1780 – Pieter van Cleven en Maatje Coppejan – g. Cornelis Coppejan, Caatje Brasser (Otr Aagtekerke 21 sept 1771 Pieter van Kleven j.m. van Domburg, met Maatje Coppejan j.d. van Wolphaartsdijk. Tr Domburg 6 okt 1771)

11 ged 11 dec 1774 Cornelis – Pieter van Kleven en Maatje Coppejans

12 ged 11 febr 1776 Janna – moeder Maatje Coppejans

13 ged 16 febr 1777 Jan – moeder Maatje Coppejans (Otr Aagtek 25 apr 1807 Jan Pieterse van Kleeven j.m. geb te Aagtek, won te Domb, met Magdalena Mattheusse Dekker j.d. geb op de vrouwen-Polder en won Aagtek. De bruid heeft nog binnen het jaar te Oostk gewoond.)

14 geb/ged 16 jan/18 jan 1778 Cornelis – moeder Maatje Coppejans

15 geb/ged 22 jan/24 jan 1779 Pieter – moeder Maatje Coppejans

16 geb/ged 3 mei/7 mei 1780 – Pieter van Cleven en Maatje Coppejan

1844 23 juli 1780 Pieternella Janse van der Weele, geb 18 juli 1780 – Jan van der Weele en Janna Davidse de Bree – g. Pieternella Harpe

1845 10 dec 1780 Leijntje Abrahamse Geldoff, geb 6 dec 1780 – Abraham Geldoff en Johanna Riekwel – g. Jan Gillisse Geldof, Janna Wisse (Otr Aagtek 28 aug 1779 Abraham Janse Geldof j.m. ged te Serooskerke, onlangz gewoond te Zoutelande met Johanna Riekwel, wed van Dingeman Andriesz Paulusz. Tr 13 sept 1779) (zie bij 9 aug 1778)

1846 10 dec 1780 Simon Pieterse Wisse, geb 30 nov 1780 – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Antheunis Jacobus Wouterman, Leijntje Wisse

1847 7 jan 1781 Adriaan Janse Dekker, geb 31 dec 1780 – Jan Adriaanse Dekker en Johanna Tapper – g. Caatje Tappers

1848 23 febr 1781 Jan Joosse Annot, geb 22 febr 1781 – Joost Annot en Jacomijntje Janssen – g. Jan Janissen (Otr te Aagtek 16 sept 1769 Joos Annot j.m. van Aagtek, met Jacomijntje Jansse j.d. van Buijenskerk. Tr Aagtek 1 okt 1769.)

11 ged 16 dec 1770 Neeltje – Joos Annot en Jacomijntje Janssen

12 ged 23 aug 1772 Soetje – moeder Jacomijntje Janssen

13 ged 31 juli 1774 Isak – moeder Jacomijntje Janssen

14 geb/ged 22 febr/23 febr 1781 Jan – Joost Annot en Jacomijntje Janssen

Otr Aagtek 26 juli 1806 Jasper Smitman j.m. geb en won Aagtek, met Jacomina Janse, wed van Joost Annot, geb te Boudewijnskerke en won Aagtek. Tr Aagtek 10 aug 1806. Register op de collateraale successie: 1 febr 1806 Joos Annot, 66 jr, kinderen uit 1e huwelijk.

1849 16 apr 1781 Abraham Janse de Liefste, geb 13 apr 1781 – Jan de Liefste en Adriana Schoneboom

1850 12 aug 1781 Soetje Gillisse de Priester, geb 5 aug 1781 – Gillis de Priester en Willemina Colfer – g. Soetje Gillisse Schout

1851 26 aug 1781 Cornelia Janse Wondergem, geb 23 aug 1781 – Jan Wondergem en Janna de Looij – g. Leenderd van Vlaanderen, Pieternella Capoolsen

1852 1 dec 1781 Willem Willemse Dobbelaar, geb 27 nov 1781 – Willem Eeuwouts Dobbelaar en Apolonia Sohier – g. Maatje Ingels

1853 9 dec 1781 Janna Janse Hubrechtsen, geb 5 dec 1781 – Jan Hubrechtsen en Sara Baljé – g. Janna Baljé (Otr Aagtek 22 sept 1781 Jan Hubregtsen, wednr van Pieternelle van de Zande, met Sara Baljé. Tr 7 nov 1781)

1854 26 dec 1781 Elisabeth Janse Benouw – Jan Benouw en Adriana van Keulen – g. Elisabeth Benouw

1855 30 juni 1782 Johanna Catharina Jacobusse de Groot, geb 25 juni 1782 – Jacobus de Groot en Neeljen van de Griend – g. Anna Catharina Coets

1856 21 juli 1782 Adriaan Laurens Verhage, geb 13 juli 1782 – Laurens Verhage en Diena Andriessen – g. Adriaan Wisse, Catrina de Voogd

1857 8 sept 1782 Zoetje Jillisse de Priester, geb 3 sept 1782 – Jillis de Priester en Willemina Gellete Colfer – g. Soetje Gillisse Schout

1858 12 jan 1783 Leyntje Pieterse Wisse, geb 6 jan 1783 – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Adriaan Pietersen Adriaansen en Leyntje Wisse (EL)

1859 9 febr 1783 Jan Janse Dekker, geb 6 febr 1783 – Jan Adriaanse Dekker en Johanna Tapper – g. Adriaan Janse Dekker, Adriaana Potters

1860 9 febr 1783 Willemina Willemse Wisse, geb 3 febr 1783 – Willem Pieterse Wisse, overleden en Johanna Polderman – g. Jacobus Jobsen, Janna Pieterse Wisse EL (Willem Pietersz Wisse is ged te Aagtek 9 jan 1746. Otr Aagtek 22 sept 1770 Willem Pietersz Wisse van Aagtek, met Johanna Polderman van Buijenskerk. Tr 7 okt 1770)

11 ged 17 febr 1771 Jacoba – Willem Pietersz Wisse en Janna Polderman

12 ged 20 sept 1772 Janna – moeder Janna Poldermans

13 ged 4 okt 1775 Joos – moeder Janna Poldermans

14 ged 23 mrt 1777 Joos – Pieter Wisse en Johanna Polderman

15 geb/ged 8 jan/10 jan 1779 Pieter – moeder Johanna Poldermans

16 geb/ged 3 febr/9 febr 1783 Willemina - Willem Pieterse Wisse (overleden) en Johanna Polderman

1861 13 apr 1783 Pieter Janse van der Weele, geb 10 apr 1783 – Jan van der Weele en Janna Davidse de Bree – g. Pieter Davidse de Bree, Maria Jacobse Dobbelaar

1862 1 juni 1783 Jacobus Janse Louws, geb mei 1783 – Jan Jacobse Louws en Leuntje Samuelse Wisse – g. Jacob Jacobse Louws, Maatje Permetier

1863 29 juni 1983 Maatje Willemse Dobbelaar, geb 23 juni 1783 – Willem Euwouts Dobbelaar en Apolonia Sohier – g. Diena Jobsen

1864 7 mrt 1784 Pieter Lourens Verhage, geb 3 mrt 1784 – Lourens Verhage en Dina Andriessen – g. Elisabeth Andriessen, Pieter Verhage

1865 21 mrt 1784 Elisabeth Jasperse, geb 16 mrt 1784 – Jasper Cornelissen en Maatje Willemse Dekker – g. Elisabeth Pieterse Oortse

1866 26 mrt 1784 Leyntje Jillisse de Priester, geb 21 mrt 1784 – Jillis de Priester en Willemina Kolfers – g. Leyntje Kolfers

1867 13 juni 1784 Maatje Willemse Dobbelaar, geb 5 juni 1784 – Willem Ewouts Dobbelaar en Apolonia Zohier – g. Maatje Zohier

11 geb/ged 27 nov/1 dec 1781 Willem – Willem Eeuwouts Dobbelaar en Apolonia Sohier

12 geb/ged 23 juni/29 juni 1783 Maatje – moeder Apolonia Sohier

13 geb/ged 5 juni/13 juni 1784 Maatje – moeder Apolonia Zohier

1868 11 juli 1784 Cornelis Coppejan, geb 2 juli 1784 – Cornelis Coppejan, overleden en Catharina Brassers – g. Pieter Coppejan, Pieter van Cleven, Betje Coppejan

1869 8 aug 1784 Josina Margaretha de Groot, geb 7 aug 1784 – Jacobus de Groot en Neeljen van de Griend – g. Jannetje Nollet

1870 29 aug 1784 Jeremias Andriesse Flipse, geb 26 aug 1784 – Andries Flipse en Janna Jeremiasse Slabbers – g. Neeltje Verhage, Janna Jasperse

1871 3 okt 1784 Grietje Janse van der Weele, geb 29 sept 1784 – Jan van der Weele en Janna de Bree – g. Grietje Pietersen

XXX In de vacature volgens hetgeen mij A: Lankhorst door den schoolmeester Landmeeter is overgegeven, zijn hier te Aagtekerke gedoopt

1872 21 nov 1784 Paulus Janse Wondergem, geb 14 nov 1784 – Jan Jansz Wondergem en Janna de Looij – g. Pieter Adriaansz, Paulina de Looij (Otr Aagtek 16 apr 1774 Jan Janse Wondergem j.m. van Aagtek en Janna de Looij j.d. van Domburg. Tr Aagtek 1 mei 1774)

11 ged 9 apr 1775 Jan – Jan Wondergem de jonge en Janna de Looij

12 ged 11 aug 1776 Adriaan – Jan Wondergem en Janna de Looij

13 geb/ged 23 aug/26 aug 1781 Cornelia – moeder Janna de Looij

14 geb/ged 14 nov/21 nov 1784 Paulus – Jan Jansz Wondergem en Janna de Looij

1873 9 jan 1785 Adriana Janse Benouw, geb 7 jan 1785 – Jan Benouw en Adriana van Keulen

11 ged 26 dec 1781 Elisabeth – Jan Benouw en Adriana van Keulen

12 geb/ged 7 jan/9 jan 1785 Adriana – Jan Benouw en Adriana van Keulen

1874 30 jan 1785 Prina Janse Dekker, geb 25 jan 1785 – Jan Adriaansz Dekker en Johanna Tapper – g. Prina Boekers

1875 10 apr 1785 Samuel Janse Louws, geb 4 apr 1785 – Jan Jacobsen Louws en Leuntje Samuelsdr Wisse – g. Samuel Wisse, Maria Jaspersdr

1876 24 apr 1785 Johanna Laurense Louws, geb 15 apr 1785 – Laurens Jacobsz Louws en Maatje Permentier – g. Jacob Jacobsz Louws, Leuntje Samuelsdr Wisse

1877 28 aug 1785 Pieternella Filipse Wisse, geb 23 aug 1785 – Filippus Willemsz Wisse en Johanna Gerritsdr Kolfer – g. Willem Wisse, Pieternella Maas (Otr Aagtek 16 okt 1784 Philippus Willemse Wisse j.m. van Domburg met Johanna Gertsen Kolfer j.d. te Aagtekerke)

1878 2 okt 1785 Catharina Louwerens Verhage, geb 29 sept 1785 – Louwerens Abrahamsz Verhagen en Dina Andriesdr – g. Adriaan Wisse, Catharina de Voogd

XXX Met ingang van 6 nov 1785 werd Abraham Lankhorst de nieuwe predikant van Aagtekerke. Hij diende de gemeente tot 27 juni 1790. hij was gehuwd met Cornelia den Appel.

Onder de dienst van mij Abraham Lankhorst, pred te St Aagtekk Bevestigt den 6 Nov 1785 zijn gebooren en gedoopt :

1879 Geb woensdag 23 nov 1785/ ged zondag 27 nov 1785 Jacobus Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meeuwsen – g. Pieter Bommeljé, Berra Barendsdr

1880 Geb maandag 19 dec 1785/ ged zondag 25 dec 1785 Willem Jasperse - Jasper Cornelisz en Maatje Willemsdr Dekker – g. Dirkje van Ewijk

1881 Geb zondag 25 dec 1785/ ged zondag 1 jan 1786 Marijnus Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemsdr Dekker – g. Marijnus Vader, Maatje Meeuwsdr

1882 Geb zondag 8 jan 1786/ ged zondag 15 jan 1786 Pieter Jacobusse de Groot – Jacobus de Groot en Neeltje van de Grient – g. Helena de Groot

1883 Geb vrijdag 14 apr 1786/ ged zondag 16 apr 1786 Elezias Laurense Louws – Laurens Jacobsz Louws en Maatje Permetier – g. Cornelis de Korte, Janna Permetier

1884 Geb vrijdag 12 mei 1786/ ged zondag 21 mei 1786 Samuel Janse Louws – Jan Jacobsz Louws en Leuntje Samuelsdr Wisse – g. Samuel Wisse, Maria Jaspersdr

1885 Geb zaterdag 24 juni 1786/ ged zondag 2 juli 1786 Tannetje Gillisse de Priester – Gillis de Priester en Willemijna Kolfertsze – g. Tannetje de Priester (Otr Aagtek 29 juli 1780 Gillis de Priester wednr van Willemina Corbijns won te Zoutelande, met Willemina Colfers, wed van Jac. Janse Wisse. Tr 13 aug 1780)

11 geb/ged 5 aug/12 aug 1781 Soetje – Gillis de Priester en Willemina Colfer

12 geb/ged 3 sept /8 sept 1782 Zoetje – Jillis de Priester en Willemina Gellete Colfer

13 geb/ged 21 mrt/26 mrt 1784 Leyntje – Jillis de Priester en Willemina Kolfers

14 geb/ged 24 juni/2 juli 1786 Tannetje – Gillis de Priester en Willemijna Kolfertsze

Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 25 van wijnmaand (okt) 1809 Gillis de Priester 67 jr oud, geh, en kinderen. Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 28 van lentemaand (mrt) 1810 Willemyna Kolfer 61 jr oud, geh, en kinderen.

1886 Geb woensdag 12 juli 1786/ ged zondag 23 juli 1786 Neeltje Adriaanse Adriaan Boudewijnsz en Neeltje Hendrikdr Knuit – g. de vader present

1887 Geb vrijdag 1 sept 1786/ ged zondag 10 sept 1786 Catharijna Janse de Liefstte – Jan de Liefstte en Adriana Schoonenboom – g. de vader present

1888 Geb zaterdag 28 okt 1786/ ged zondag 5 nov 1786 Maatje Janse Wisse – Jan Adriaanse Wisse en Maatje van der Weele – g. Dingeman Dingemansz, Janna Adriaansdr Wisse

1889 Geb donderdag 7 dec 1786/ ged zondag 10 dec 1786 Andries Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé (de moeder niet vermeld) – g. Andries Meeuwse, Pieternella Marijnus

1890 Geb donderdag 25 jan 1787/ ged zondag 28 jan 1787 Johanna/Janna Janse Dekker – Jan Adriaansz Dekker en Janna Tapper – g. Adriana Potters (Otr Aagtek 18 okt 1777 Jan Adriaanse Dekker van Oostk met Janna Tappers van Aagtek. Tr 2 nov 1777)

11 geb/ged 30 dec 1777/4 jan 1778 Anna – Jan Adriaanse Dekker en Janna Tappers,

12 geb/ged 13 jan/16 jan 1780 Adriaan – Jan Adriaanse Dekker en Johanna Tapper

13 geb/ged 31 dec 1780/7 jan 1781 Adriaan – moeder Johanna Tapper

14 geb/ged 6 febr/9 febr 1783 Jan – moeder Johanna Tapper

15 geb/ged 25 jan/30 jan 1785 Prina – moeder Johanna Tapper

16 geb/ged 25 jan/28 jan 1787 Johanna (Janna) – moeder Janna Tapper

1891 Geb woensdag 14 febr 1787/ ged zondag 18 febr 1787 Maatje Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemsdr Dekker – g. Maatje Willemsdr Dekker

1892 Geb dinsdag 20 mrt 1787/ ged zondag 25 mrt 1787 Willem Willemse Dekker – Willem Willemsz Dekker en Sina Christiaansdr Geerssen – g. Maatje Willemsdr Dekker (Otr Aagtek 23 apr 1785 Willem Willemsse Dekker en Sina Christiaansdr Geersen. Tr 8 mei 1785)

1893 Geb dinsdag 17 apr 1787/ ged zondag 22 apr 1787 Lijntje Laurisse Louws – Lauris Jacobsz Louws en Maatje Permentier – g. Pieternella Lijnsche Geschier

1894 Geb vrijdag 4 mei 1787/ ged zondag 6 mei 1787 Cornelis Jasperse – Jasper Cornelisz en Maatje Willems Dekker – g. Lisabeth Pietersz Oosten

1895 Geb zondag 24 juni 1787/ ged zondag 1 juli 1787 Pieter Laurense Verhage – Laurens Verhage en Dyna Andriesse – g. Pieter Verhage

Lourens Abrahamsen Verhage geb/ged 24 dec/26 dec 1758 te Oostkapelle, zoon van Abraham Laurense Verhage (ged 28 mrt 1734 te Domburg) en Geertruid Pieters Meulenberg. Abraham Verhage kocht in 1758 het hof 'Babel'. Babel lag toen dichter bij de duinen tegen het bos aan. Aan de binnenkant van het duin bevond zich namelijk bos. De boerderij werd gesloopt en en er werd op de huidige plek, waar nu Babel ligt, een nieuwe boerderij gebouwd. Waarschijnlijk waren ze nog aan het bouwen, toen Laurens te Oostkapelle werd geboren op 24 dec 1758. De vader van Lourens, Abraham Laurense Verhage was een zoon van Lourus Jacobse Verhage ged te Aagtekerke 21 sept 1698. (zie bij 14 mrt 1700) Otr Aagtek 2 mrt 1776 Laurens Abrahamsz Verhage van Oostk, met Dina Andriessen van Aagtek. Tr Aagtek 18 mrt 1776.

11 ged 14 apr 1776 Abraham – Laurens Abrah: Verhage en Dina Andriessen

12 geb/ged 13 juli/21 juli 1782 Adriaan – Laurens Verhage en Diena Andriessen (Adriaan is geh met Maria Johanna de Koster (geb Westkapelle 1783, overl 13 apr 1818 te Westk)

13 geb/ged 3 mrt/7 mrt 1784 Pieter – Lourens Verhage en Dina Andriessen

14 geb/ged 29 sept/2 okt 1785 Catharina – Louwerens Abrahamsz Verhagen en Dina Andriesdr (Otr Aagtek 24 van sprokkelmaand (febr) 1810 Willem Jacobusse Krijger geb en won Domb-buiten, met Catharina Laurense Verhage geb en won Aagtek.)

15 geb/ged 24 juni/1 juli 1787 Pieter – Laurens Verhage en Dyna Andriesse

1896 Geb zondag 16 sept 1787/ ged zondag 23 sept 1787 Maatje Janse van der Weele – Jan van der Weele en Janna Davidsdr de Bree – g. Jan Adriaanse Wisse, Maatje van der Weele

1897 Geb donderdag 20 sept 1787/ ged zondag 23 sept 1787 Laurens Janse Lauws – Jan Jacobsz Lauws en Leuntje Samuelsdr Wisse – g. Laurens Jacobs Lauws, Maatje Permentier

1898 Geb donderdag 18 okt 1787/ ged 21 okt 1787 Cornelis en Johanna (tweelingen) - Jan de Liefste en Adriana Schoonenboom – g. Janna Stroo

1899 Geb vrijdag 14 dec 1787/ ged zondag 23 dec 1787 Maatje Jasperse Ingelse – Jasper Pietersz Ingelse en Cornelia Christiaansdr Geerssen – g. Willem van Westen, Leuntje Pietersdr Ingelse

1900 Geb donderdag 24 jan 1788/ ged 27 jan 1788 Jan Adriaansz Wisse – Jan Adriaansze Wisse en Maatje van der Weele – g. Jan van der Weele en Janna de Bree (EL)

1901 Geb woensdag 30 jan 1788/ ged zondag 3 febr 1788 Leuntje Andriesse Filipsze – Andries Filipsze en Janna Jeremiasdr Slabbers – g. Francois van Dijke, Leuntje Filipsdr (Otr Aagtek 27 aug 1774 Andries Philipsen van Melisk, met Johanna Jeremiasse Slabber van Westkapelle. Tr Aagtek 18 sept 1774)

11 ged 19 mrt 1775 Willem – Andries Philipsz en Janna Slabber

12 ged 12 jan 1777 Janna – Andries Philipsz en Janna Slabber

13 geb/ged 10 febr/13 febr 1780 Elisabeth – Andries Phlipse en Janna Jeremiasse Slabber

14 geb/ged 26 aug/29 aug 1784 Jeremias – Andries Flipse en Janna Jeremiasse Slabbers

15 geb/ged 30 jan/3 febr 1788 Leuntje – moeder Janna Jeremiasdr Slabbers

1902 Geb maandag 28 jan 1788/ ged zondag 13 febr 1788 Jacobus Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meuwse – g. Pieter Bommeljé, Barbara Barentsdr

1903 Geb vrijdag 14 mrt 1788/ ged maandag 24 mrt 1788 (2e Paasdag) Johanna Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Andries Wisse, Johanna Wisse

1904 Geb donderdag 29 mei 1788/ ged zondag 1 juni 1788 Jacobus Laurusse Louws – Laurus Jacobsz Louws en Maatje Permentier – g. Jacob Jacobsz Louws, Leuntje Samuelsdr Wisse

1905 Geb woensdag 25 juni 1788/ ged zondag 29 juni 1788 Jozias Jacobusse de Groot – Jacobus de Groot en Neeltje van de Grient – g. Pieter Olbertijn en Johanna Baterams (EL)

1906 Geb donderdag 26 juni 1788/ ged zondag 29 juni 1788 Jan Florusse Louws – Florus Jansz Louws en Elisabeth Adriaansdr Maljaars – g. Jan Florusz Louws, Johanna Jansdr Louws (Otr Beekerke 18 mei 1787 Floris Jansz Louws j.m. van Aagtek met Elisabeth Adriaansdr Maljaars j.d. van Melisk en wonend Bekerke. Tr Aagtek 5 juni 1787. Floris Janse Louws was landman.)

1907 Geb maandag 29 sept 1788/ ged zondag 5 okt 1788 Willem Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemsdr Dekker – g. Paulina Willemijna Willemsdr Dekker

1908 Geb dinsdag 11 nov 1788/ ged zondag 23 nov 1788 Mietje Jansdr Louws – Jan Jacobsz Louws en Leuntje Samuelsdr Wisse ('Mietje, zijnde deszelfts moeder gestorven saturdg morgen den 15 Nov 1788') – g. Samuel Wisse, Maria Jasperdr (Otr Aagtek 20 apr 1782 Jan Jacobse Louws j.m. met Leuntje Samuelse Wisse j.d. Tr Aagtek 6 mei 1782)

11 geb/ged mei/1 juni 1783 Jacobus – Jan Jacobse Louws en Leuntje Samuelse Wisse

12 geb/ged 4 apr/10 apr 1785 Samuel – Jan Jacobsen Louws en Leintje Samuelsdr Wisse

13 geb/ged 12 mei/21 mei 1786 Samuel – Jan Jacobsz Louws en Leuntje Samuelsdr Wisse

14 geb/ged 20 sept/23 sept 1787 Laurens – moeder Leuntje Samuelsdr Wisse

15 geb/ged 11 nov/23 nov 1788 Mietje – moeder Leuntje Samuelsdr Wisse

Leuntje Wisse is overleden zaterdagmorgen 15 november 1788. Otr Aagtek 16 mei 1801 Jan Jacobse Louws wednr van Leuntie Samilse Wisse geb te Aagtek, met Cornelia Christiaanse Geersen, wed van Jasper Pieterse Ingelse, geb te Poppekerke, beide won Aagtek. Tr Aagtek 31 mei 1801 (zie bij 12 mrt 1789)

1909 Geb maandag 2 febr 1789/ ged zondag 8 febr 1789 Maria Fransdr Rijkwel – Frans Rijkwel en Johanna Kleinepier – g. Maria Jobsdr (Otr Aagtek 16 sept 1786 Frans Rijkewel j.m. geb te Ritthem en wonend onder Oostk, met Johanna Pieterse Klijnpier j.d. geb te Grijpskerke, wonend onder Aagtek. Tr maandag 2 okt 1786 te Aagtek)

1910 Geb maandag 23 febr 1789/ ged zondag 29 febr (moet waarschijnlijk zijn: 1 mrt) 1789 Jillis – Gerrit Kolfert en Maatje Jansdr Dekker – g. Leyntje Kolfert, wed van Hendrik de Prinsze

1911 Geb vrijdag 6 mrt 1789/ ged zondag 8 mrt 1789 Anna Jansdr van der Weele – Jan van der Weele en Janna Davidsdr de Bree – g. Pieter Adriaansz, Anna Davidsdr de Bree

1912 Geb donderdag 12 mrt 1789/ ged zondag 15 mrt 1789 Helena Jasperdr Ingels – Jasper Pietersz Ingels en Cornelia Christiaansdr Geersse – g. Maatje Christiaansdr Geerssen

11 geb/ged 14 dec/23 dec 1787 Maatje – moeder Cornelia Christiaansdr Geersse

12 geb/ged 12 mrt/15 mrt 1789 Helena – moeder Cornelia Christiaansdr Geersse

Otr Aagtek 16 mei 1801 Jan Jacobse Louws wednr van Leuntie Samilse Wisse geb te Aagtek, met Cornelia Christiaanse Geersen, wed van Jasper Pieterse Ingelse, geb te Poppekerke, beide won Aagtek. Tr Aagtek 31 mei 1801 (zie bij 11 nov 1788)

1913 Geb woensdag 8 apr 1789/ ged zondag 12 apr 1789 Jan Jasperse – Jasper Cornelisz en Maatje Willemsdr Dekker – g. Eva Willemsdr Dekker

1914 Geb donderdag 14 mei 1789/ ged zondag 17 mei 1789 Pieternella Jansdr Wisse – Jan Adriaansz Wisse en Maatje Jansdr van der Weele – g. Janna de Bree, Jan van der Weele

1915 Geb vrijdag 15 mei 1789/ ged zondag 24 mei 1789 Jacobus Laurense Louws – Laurens Jacobsz Louws en Maatje Permentier – g. de vader present

1916 Geb zaterdag 16 jan 1790/ ged zondag 24 jan 1790 Floris Leendertse Maljers – Leendert Florisse Maljers en Janna de Landmeter – g. Sentina Hugens, wed van Floris Maljers

1917 Geb vrijdag 29 jan 1790/ ged zondag 31 jan 1790 Adriaan Jansz Vader – Jan vader en Eva Willemsdr Dekker – g. Adriaan Vader, Christina Jobsz

1918 Geb woensdag 3 febr 1790/ ged zondag 7 febr 1790 Helena Jacobse de Groot – Jacobus de Groot en Neeltje van de Griend – g. Helena de Groot

1919 Geb woensdag 17 mrt (moet waarschijnlijk zijn: 17 febr) / ged zondag 21 febr 1790 Cornelis – Jan Melieftste en Adriana Schoonenboom – g. Janna Stroo

1920 Geb 21 jan 1790/ ged 30 mei 1790 Johanna Isakdr Maas – Isaäk Maas en Willemijna de Landmeter

– – – – – Johanna Isaacsdr zijnde een onegt kind, waarvan de moeder is Willemijna de Landmeter, die als vader heeft opgegeven Isak Maas, doch die zulks als nog blijft ontkennen. Het zelve kind is door de moeder, nog pas 16 jaar oud, en geen lidmaat zijnde, zelve niet geheven, maar wel door deszelfs suster Jacomyna de Landmeter, dies benevens haar oom Jan Smitman als getuigen gestaan en zig dus als zo danege hier hebben laaten aantekenen. Ondertusschen is zij zelve dit haar kind ten huize van den predikant 29 mei 1790 aangegeven hebbende ernstig bestrafft en heeft al weenende berouw en leedwezen te kennen gegeven, en beterschap beloofft, terwijl haar hier voorgemelde kint daar op den 30 mei 1790 gedoopt en als hier voorgemeld genoemt is Johanna Isaks.

Naschrift: Terwijl voornoemde Isaäk Maas wegens zijne benoeming als vader van het gemelde kind, hiervoor aangetek., zich hiervan met solemneele (plechtige) eede heeft ….....

1921 Ged 11 juli 1790 Leuntje Lourense Lauws – Lourens Jacobse Lauws en Maatje Permetier – g. Leuntje Cornelisse de Korte

1922 Ged 1 aug 1790 Maatje Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Wervers – g. Flip Flipse, Maatje Negang

1923 Geb 26 febr 1791/ ged 6 mrt 1791 Leintje Gerritse Kolfer – Gerrit Kolfer en Maatje Dekker – g. Leintje Kolfer

De doop geschiedde met voorkennis en toestemming van den kerkenraad alhier op verzoek der ouderen te Oostkapelle.

(zie bij 3 aug 1766) Otr Aagtek 28 juni 1788 Gerrit Kolfers geb te Domburg, wonend onder Aagtek, wednr van Willemijna Willemsdr Vereeke, met Maatje Jansdr Dekker j.d. geb en wonend onder Aagtek. Tr Aagtek 15 juli 1788

11 geb/ged 23 febr/1 mrt 1789 Jillis – Gerrit Kolfert en Maatje Jansdr Dekker

12 geb/ged 26 febr/6 mrt 1791 Leintje – Gerrit Kolfer en Maatje Dekker

1924 Ged 13 mrt 1791 Pieter Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meeuwse – g. Andries Meeuwsen, Pieternella Marinissen

1925 Geb 12 apr 1791/ ged 17 apr 1791 Leijntje Alberdina Jacobse Corré – Jacob Jacobse Corré en Pieternella Janse Louws – g. Albert Vriesekolk predik. en Leintje Francke

XXX De predikant, Albert (Bertrand Philip Sigismund Albert) Vriesekolk werd bevestigd tot predikant 17 apr 1791. Hij diende de gemeente tot 27 aug 1797. Hij is ongehuwd overleden te Middelburg op 21 jan 1832. De dominee had door een spraakgebrek moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. De gemeente had daardoor soms moeite om hem te volgen tijdens de preek.

1926/1927 Geb 23 apr 1791/ ged 1 mei 1791 (tweelingen) Joanna en Susanna van der Weele – Jan van der Weele en Johanna de Bree (beide kinderen zijn kort daarna overleden)

11 geb/ged 24 apr/3 mei 1778 Jan – Jan van der Weele en Janna Davidse de Bree

12 geb/ged 9 mei/16 mei 1779 David – moeder Janna Davidse de Bree

13 geb/ged 18 juli/23 juli 1780 Pieternella – moeder Janna Davidse de Bree

14 geb/ged 10 apr/13 apr 1783 Pieter – moeder Janna Davidse de Bree

15 geb/ged 29 sept/3 okt 1784 Grietje – moeder Janna de Bree

16 geb/ged 16 sept/23 sept 1787 Maatje – moeder Janna Davidsdr de Bree

Otr Aagtek 1 okt 1808 Abraham Aarnoudse de Buck j.m. geb en won te Boudewijnskerke onder Zoutelande, met Maatje van der Weele j.d. geb en won Aagtek. Tr Zoutelande

17 geb/ged 6 mrt/8 mrt 1789 Anna – moeder Janna Davidsdr de Bree (Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 7 okt 1807 Anna van der Weele 18 jr oud, ongehuwd.)

18 geb/ged 23 apr/1 mei 1791 Joanna – moeder Johanna de Bree (de baby Johanna is kort na de doop overleden)

19 geb/ged 23 apr/1 mei 1791 Susanna – moeder Johanna de Bree (Susanna is kort na de doop overleden)

Register op de collaterale successie, lijst van overledenen: 6 sept 1806 Johanna de Bree 51 jr oud, gehuwd geweest, 4 kinderen uit 1e huwelijk.

1928 Geb 3 mei 1791/ ged 8 mei 1791 Pieter Jasperse – Jasper Cornelisze en Maatje Willemsdr Dekker – g. Elisabeth Pieterse Oortse

1929 Geb 30 apr 1791/ ged 8 mei 1791 Elisias Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Elizias de Corte, Paulina Willemina Willemse Dekker

1930 Geb maandag 15 aug 1791/ ged zondag 18 sept 1791 Abraham Abrahamse Francke – Abraham Francke en Maatie Bosselaar – g. Abraham Francke, Tannetje Andriessen

– – – – – Ingevolge de consistoriaale acte des kkraadts van sondag den 11 sept alhier gedoopt een kind gebooren maandag den 15 aug D:Jrs genaamt Abraham. Ouders Abraham Francke en Maatie Bosselaar.

1931 Geb 24 sept 1791/ ged 2 okt 1791 Jan Laurense Louws – Laurens Jacobse Louws en Maatje Permetier – g. Jan Jacobse Louws

1932 Geb 28 okt 1791/ ged 6 nov 1791 Janna Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Werver – g. Janna Janssen

1933 Geb 9 nov 1791/ ged 13 nov 1791 Pieter Paulusse de Jong – Paulus de Jong en Tannetje Pieterse Comans – g. Maatje Comans

1934 Geb 20 febr 1792/ ged 26 febr 1792 Leuntie Jansdr Wisse – Jan Adriaanse Wisse en Maatje van der Weele – g. Floris Adriaansze Wisse, Leuntje Passenier

1935 Geb 22 mrt 1792/ ged 25 mrt 1792 Cornelis Janse de Liefsten – Jan de Liefsten en Adriana Schoonenboom

1936 Geb 31 mei 1792/ ged zondag 10 juni 1792 Sara Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meeuwse – g. Pieter Bommeljé, Barbara Barentse

1937 Geb 3 juni 1792/ ged zondag 10 juni 1792 – Adriaantje Leendertse Maljaerts – Leendert Florisze Maljaerts en Janna de Landmeeter – g. Jacomina de Landmeeter

1938 Geb 29 juli 1792/ ged zondag 5 aug 1792 Jerina Janse Wattel – Jan Wattel en Neeltie Abramse Koene – g. Hendrik Wouters, Jarina van de Putten

1939 Geb 26 sept 1792/ ged zondag 30 sept 1792 Cornelia Laurense Lauws – Laurens Jacobse Lauws en Matie Permetier – g. Dingeman Swigtman, Cornelia de Corte

1940 Geb 9 okt 1792/ ged zondag 14 okt 1792 Adriaan Laurense Bolle – Laurens Bolle en Elisabeth Bogaard

1941 Geb 22 nov 1792/ ged zondag 2 dec 1792 Pieter Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Kaatje Meeuwsen

1942 Geb 4 febr 1793/ ged 10 febr 1793 Adriaan Adriaanse Kodde – Adriaan Adriaanse Kodde en Leuntje Jacobse Corré – g. Pieter Adriaanse, Adriana Kodde

1943 Geb 11 febr 1793/ ged 17 febr 1793 Philippus Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Wervers – g. Philippus Flipse, Maatje Boogert (?)

1944 Geb 19 febr 1793/ ged 21 febr 1793 Centina Hendrikse Knuit – Hendrik Knuit en Adriana Steur – g. Maatje Knuit

1945 Geb 13 mrt 1793/ ged 17 mrt 1793 Johannes Abrahamse Francke – Abraham Francke en Maatje Borsselaar – g. Leuntje Messu

1946 Geb 22 mrt 1793/ ged 24 mrt 1794 Willemina Janse de Liefsten – Jan de Liefsten en Adriana Schoonenboom

11 geb/ged 13 apr/16 apr 1781 Abraham – Jan de Liefste en Adriana Schoneboom

12 geb/ged 1 sept/10 sept 1786 Catharijna – moeder Adriana Schooneboom

13 geb/ged 18 okt/21 okt 1787 Cornelis – moeder Adriana Schoonenboom

14 geb/ged 18 okt 21 okt 1787 Johanna – moeder Adriana Schoonenboom

15 geb/ged 17 febr/21 febr 1790 Cornelis – Jan Melieftste en Adriana Schoonenboom

16 geb/ged 22 mrt/25 mrt 1792 Cornelis – Jan de Liefsten en Adriana Schoonenboom

17 geb/ged 22 mrt/24 mrt 1794 Willemina – moeder Adriana Schoonenboom

1947 Geb 9 mei 1793/ ged 19 mei 1793 Anthonie Paulusse de Jong – Paulus de Jong en Tannetje Pieterse Comans – g. Anthounie Coman, Maria de Vogel

1948 Geb 17 sept 1793/ ged 22 sept 1793 Abraham Janse Wattel – Jan Wattel en Neeltje Abrahamse Koene – g. Abraham Jansz Koene, Elisabeth Wouters

1949 Geb 23 sept 1793/ ged 29 sept 1793 Anna Jacobusse de Groot – Jacobus de Groot en Neeltje van de Grient

1950 Geb 10 okt 1793/ ged 13 okt 1793 Adriaantje Leendertse Maljaerts – Leendert Florisze Maljaerts en Janna de Lanmeeter – g. Wilhelmina de Landmeeter

1951 Geb 28 okt 1793/ ged 3 nov 1793 Jacob Philipse Maas – Philip Maas en Jacomina de Landmeeter – g. Jacoba Maas, Maria Matthijsse

1952 Geb 31 jan 1794/ ged 9 febr 1794 Leuntie Laurens Louws – Laurens Jacobse Louws en Matie Permetier – g. Neeltie van der Grient (Laurens Louws geb te Aagtek 6 dec 1750. Otr Aagtek 20 apr 1782 Laurens Jacobse Louws j.m. van Aagtek met Maatje Permetier j.d. geb onder Mariekerke, woonachtig te Aagtek. Tr 12 mei 1782)

11 geb/ged 15 apr/24 apr 1785 Johanna – Laurens Jacobsz Louws en Maatje Permentier

12 geb/ged 14 apr/16 apr 1786 Elezias – moeder Maatje Permetier

13 geb/ged 17 apr/22 apr 1787 Lijntje – Lauris Jacobsz Louws en Maatje Permentier

14 geb/ged 29 mei/1 juni 1788 Jacobus – Laurus Jacobsz Louws en Maatje Permentier

15 geb/ged 15 mei/24 mei 1789 Jacobus – moeder Maatje Permentier

16 ged 11 juli 1790 Leuntje – moeder Maatje Permetier

17 geb/ged 24 sept/2 okt 1791 Jan – moeder Maatje Permetier

18 geb/ged 26 sept/30 sept 1792 Cornelia – moeder Matie Permetier

19 geb/ged 31 jan/9 febr 1794 Leuntie – moeder Matie Permetier (Otr Aagtek 22 dec 1810 Pieter Anthonyse Jobse geb boudewijnskerke, met Leuntje Lauwerse Louws geb Aagtek, beide wonend Aagtek. De eerste twee afkondigingen (23 en 30 dec) konden plaats hebben, maar wegens de veranderde orde van zaken, vond de derde afkondiging niet meer plaats.

1953/1954 Geb 23 mrt 1794/ ged 30 mrt 1794 Adriana en Centina Martina (tweelingen) Hendrikse Knuit – Hendrik Knuit en Adriana Steur (overleden in het kraambed) – g. Martina Verpoorte (zie bij 1 aug 1802)

1955 Geb 2 apr 1794/ ged 13 apr 1794 Daniel Paulusse de Jong – Paulus de Jong en Tannetje Pieterse Comans – g. Elisabeth Paulsen

1956 Geb 6 apr 1794/ ged 13 apr 1794 Adriaan Laurense Ballie – Laurens Ballie en Elisabeth Adriaansze Bogaard

1957 Geb 3 juni 1794/ zondag 8 juni 1794 Elisabeth Pieterse Wisse – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse – g. Andries Wisse, Johanna Wisse (Pieter Wisse ged te Aagt 15 sept 1743. Elisabeth Geertse Wisse ged Koudekerke 9 juni 1748. Otr Aagtek 24 mei 1767 Pieter Wisse j.m. van Aagtek met Elisabeth Geertsdr Wisse j.d. van Seroosk. Tr Aagtek 7 juni 1767. Elisabeth Geertse Wisse komt met attestatie 8 juli 1767 van Serooskerke over naar Aagtekerke.

11 ged 4 apr 1768 Johanna – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse

12 ged 23 apr 1769 Pieternella – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse

13 ged 12 apr 1772 Wisse – moeder Elisabeth Wisse

14 ged 9 jan 1774 Leintje – moeder Elisab: Geerts Wisse

15 ged 14 jan 1776 Leuntje – moeder Elisabeth Geertse Wisse

16 ged 9 nov 1777 Geraard – Pieter Wisse en Elisabeth Wisse

17 geb/ged 30 nov/10 dec 1780 Simon – moeder Elisabeth Wisse

18 geb/ged 6 jan/12 jan 1783 Leyntje – moeder Elisabeth Wisse

19 geb/ged 14 mrt/24 mrt 1788 Johanna – moeder Elisabeth Wisse

1(10) geb/ged 3 juni/8 juni 1794 Elisabeth – moeder Elisabeth Wisse (Elisabeth is overleden te Aagtekerke 29 okt 1823, 29 jr oud.)

1958 Geb 20 juni 1794/ zondag 22 juni 1794 Sara Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Wervers

1959 Geb 28 juni 1794/ zondag 6 juli 1794 Willemina Jasperse – Jasper Cornelisze en Maatje Willemse Dekker – g. Paulina Willemse Dekker

11 ged 24 mrt 1784 Elisabeth – Jasper Cornelisse en Maatje Willemse Dekker

12 geb/ged 19 dec/25 dec 1785 Willem – Jasper Cornelisz en Maatje Willemsdr Dekker

13 geb/ged 4 mei/6 mei 1787 Cornelis – moeder Maatje Willemsdr Dekker

13 geb/ged 8 apr/12 apr 1789 Jan – moeder Maatje Willemsdr Dekker

14 geb/ged 3 mei/8 mei 1791 Pieter – moeder Maatje Willemsdr Dekker

Geh te Aagtekerke 27 mrt 1816 Pieter Cornelisse met Johanna Wattel (zie ook bij 14 mrt 1816)

15 geb/ged 28 juni/6 juli 1794 Willemina – moeder Maatje Willemse Dekker

Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 30 dec 1807 Maatje Willemse Dekker 46 jr oud, geh, met kinderen uit het eerste huwelijk, geen uit het tweede.

1960 Geb 26 sept 1794/ ged zondag 5 okt 1794 Jasper Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Jasper Cornelisse en Maatje Willemse Dekker (EL)

1961 Geb 13 okt 1794/ ged zondag 19 okt 1794 Anthonis Willemse Dekker – Willem Janesz Dekker en Catharina Essenenbroek – g. Jan Geldof, Willemina Essenenbroek

1962 Geb 23 nov 1794/ ged 30 nov 1794 Jan Jacobse Corré – Jacob Jacobse Corré en Pieternella Jansz Louws – g. Jacobus Willemse Krijger, Johanna Jansze Louws

1963 Geb 4 jan 1795/ ged 11 jan 1795 Leuntie Abrahamse Francke – Abraham Francke en Maatje Bosselaar – g. Daniel Jansz, Leuntje Messu (zie bij 28 van bloeimaand 1809)

1964 Geb 9 jan 1795/ ged 18 jan 1795 Elisabeth Janse Wattel – Jan Wattel en Neeltie Abrahamse Koene – g. Abraham Koene, Elisabeth Wouterse

1965 Geb 22 febr 1795/ 1 mrt 1795 Elisabeth Pieterse de Visser – Pieter de Visser de jonge en Elisabeth Samuelse Wisse – g. Pieter de Visser en Elisabeth Andriesse (EL)

1966 Geb 23 juli 1795/ ged 1 aug 1795 David Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Wervers

1967 Geb 21 nov 1795/ ged 29 nov 1795 Maria Laurense Baljé – Laurens Baljé en Elisabeth Adriaanse Bogaardts

1968 Geb 8 dec 1795/ ged 13 dec 1795 Mattheus Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Mattheus Vader, Catharina Janse Schout

1969 Geb 9 dec 1795/ ged 13 dec 1795 Matie Paulusse de Jong – Paulus de Jong en Tannetje Pieterse Comans – g. Abraham de Rijke, Matie Comans

11 geb/ged 9 nov/13 nov 1791 Pieter – Paulus de Jong en Tannetje Pieterse Comans

12 geb/ged 9 mei/19 mei 1793 Anthonie – moeder Tannetje Pieterse Comans

13 geb/ged 2 apr/13 apr 1794 Daniel – moeder Tannetje Pieterse Comans

14 geb/ged 9 dec/13 dec 1795 Matie – moeder Tannetje Pieterse Comans

1970 Geb 5 febr 1796/ ged 7 febr 1796 Adriana Maas – Gerardus Maas en Maria Tevel – g. Adriana de Potter (zie bij 28 nov 1799)

1971 Geb 14 mrt 1796/ ged 20 mrt 1796 Jan Janse Wisse – Jan Wisse en Matie van der Weele – g. Jan van der Weele, Janna de Bree

1972 Geb 2 apr 1796/ ged 10 apr 1796 Janes Willemse Dekker – Willem Janesse Dekker en Catharina van Essenbroek – g. Gerrit Colfers, Matie Janesze Dekker (Otr Aagtek 10 aug 1793 Willem Janesse Dekker geb te Poppekerke, wonend sedert mei te Domb-buiten, daarvoor te Oostkapelle, met Cathrina Essenbroek, geb Oostk, won Aagtek.)

11 geb/ged 13 okt/19 okt 1794 Anthonis – Willem Janesz Dekker en Catharina Essenbroek

12 geb/ged 2 apr/10 apr 1796 Janes – Willem Janesse Dekker en Catharina van Essenbroek

(zie bij 24 juni 1809)

1973 Geb 3 apr 1796/ ged 10 apr 1796 Jan Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meeuwsen – g. Andries Meeuwsen, Pieternella Huigense

1974 Geb 14 mei 1796/ ged 22 mei 1796 Pieternella Jacobse Corré – Jacob Jacobse Corré en Pieternella Janse Laus – g. Floris Janse Laus, Elisabeth Adriaanse Maljaerts

1975 Geb 12 juni 1796/ ged 19 juni 1796 Josias Jacobusse de Groot – Jacobus de Groot en Neeltie van der Grient – g. Maatie Permentier (Otr Aagtek 20 okt 1781 Jacobus de Groot j.m. van Aagtek met Neeltje van de Griend geb te Zuilichem, onlangs gewoond te West-Zouburg, thans te Aagtek. Tr 5 nov 1781. De indruk bestaat dat Neeltje van de Griend met de komst van ds Johannes van Juchem (23 nov 1777) uit Zuilichem meegekomen is. Haar dochtertje Johanna Catharina zou vernoemd kunnen zijn naar Anna Catharina Coets, de vrouw van ds Van Juchem.)

11 geb/ged 25 juni/30 juni 1782 Johanna Catharina – moeder Neeljen van de Griend

12 geb/ged 7 aug/8 aug 1784 Josina Margaretha – moeder Neeljen van de Griend (Otr Aagtek 3 sept 1803 Arend Arents geb Oostk, won Aagtek, met Josina Margareta de Groot geb en won Aagtek. Tr Aagtek 18 sept 1803)

13 geb/ged 8 jan/15 jan 1786 Pieter – moeder Neeltje van de Grient

14 geb/ged 25 juni/29 juni 1788 Jozias – moeder Neeltje van de Grient

15 geb/ged 3 febr/7 febr 1790 Helena – moeder Neeltje van de Griend

16 geb/ged 23 sept/7 febr 1793 Anna – moeder Neeltje van de Grient

17 geb/ged 12 juni/19 juni 1796 Josias – moeder Neeltie van der Grient

1976 Geb 2 juli 1796/ ged 10 juli 1796 Centina Leendertse Maljers – Leendert Maljers en Janna de Landmeeter – g. Centina Huigens

1977 Geb 28 juli 1796/ ged 7 aug 1796 Johanna Janse Wattel – Jan Wattel en Neeltje Abrahamse Koene – g. Hendrik Wouters, Janna van der Putten (zie ook bij 23 juni 1810) (Johanna Wattel gehuwd met Pieter Cornelisse, 27 mrt 1816.)

1978 Geb 12 aug 1796/ ged zondag 21 aug 1796 Adriana Fransoise Pieterse Benauw – Pieter Benauw en Neeltje de Ruiter

1979 Geb 23 aug 1796/ ged 28 aug 1796 Willem Flipse Maas – Philippus Maas en Jacomina de Landmeter

1980 Geb 18 sept 1796/ ged 25 sept 1796 Cornelis Willemse – Willem Cornelisze en Willemina Stokkemans – g. Adriana Geldhof

1981 Geb 27 okt 1796/ ged 30 okt 1796 Pieter Janse Govertse – Jan Govertse en Elisabeth van der Vorst

1982 Geb 15 nov 1796/ ged 20 nov 1796 Adriaan Laurense Baljé – Laurens Baljé en Elisabeth Adriaanse Bogaardts – g. Centina Adr. Bogaarts

1983 Geb 19 nov 1796/ ged 27 nov 1796 Cornelis Adriaanse de Hollander – Adriaan de Hollander en Johanna de Klerk – g. Paulus de Klerk, Cornelia Willemse Jobse

1984 Geb 4 dec 1796/ ged 11 dec 1796 Samuel Pieterse de Visser – Pieter de Visser en Elisabeth Samuelse Wisse – g. Jan Samuelse Wisse, Pieternella Anteunisze Wouters

1985 Geb 11 febr 1797/ ged 19 febr 1797 Philippus Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Wervers – g. Philippus Flipse

1986 Geb 21 febr 1797/ ged 26 febr 1797 Mattheus Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Mattheus Vader, Catharina Schout

1987 Geb 15 sept 1797/ ged 26 sept 1797 Jacob Pieterse Corré – Pieter Jacobse Corré en Dina Adriaanse Moens – g. Jacob Jacobse Corré, Leuntje Pieterse Francke

1988 Geb 28 okt 1797/ ged 8 september (waarschijnlijk zijn per ongeluk de maanden verwisseld en moet er staan 'geb donderdag 28 sept en ged zondag 8 okt'.) Geb Pieternella Jacobusse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meuwsse – g. Andries Meuwsse, Pietronella Marinusse

1989 Geb 5 dec 1797/ ged 10 dec 1797 Willem Leendertse Maljers – Leendert Maljers en Janna de Landmeeter – g. Willem de Landmeeter en Janna Mesui (EL)

1990 Geb 15 jan 1798/ ged 21 jan 1798 Pieter de Visser – Pieter de Visser en Elisabeth Samuelse Wisse – g. Pieter de Visser en Elisabeth Andriesse (EL)

1991 Geb 19 jan 1798/ ged 28 jan 1798 Janna Willemse Jonasse – Willem Jonasse en Maria Geertse Schoe – g. Jonas Willemse, Janna Lacrooij

1992 Geb 5 febr 1798/ ged 11 febr 1798 Jan Laurense Baljé – Laurens Baljé en Elisabeth Boogaardts – getuigenis Jan Baljé, Jacomina van Keulen

1993 Geb 15 mrt 1798/ ged 25 mrt 1798 Johanna Willemse – Willem Cornelisse en Wilhelmina Stokman – g. Adriana Essenbroek

1994 Geb 6 aug 1798/ ged 12 aug 1798 Janna Isaacse Maas – Isaac Maas en Neeltje Groenenberg – g. Janis Vlieger, Janna Bezuijen

1995 Geb 21 sept 1798/ ged 30 sept 1798 Willemyna Willemse de Landmeeter – Willem de Landmeeter en Johanna Mesu

1996 Geb 6 okt 1798/ ged 14 okt 1798 Cornelia Cornelisse Moorman – Cornelis Moorman en Neeltje Verhage

1997 Geb 22 okt 1798/ ged 28 okt 1798 Leintje Pieterse Corré – Pieter Corré en Dina Moens – g. Leintje Francke

1998 Geb 26 okt 1798/ ged 4 nov 1798 Sentina Janse Maljers – Jan Maljers en Catharina van der Wele – g. Sentina Huigens

1999 Geb 10 dec 1798/ ged 16 dec 1798 Adriaan Janse Wisse – Jan Wisse en Maatje van der Weele – g. Floris Wisse, Leuntje Passenier

2000 Geb 8 jan 1799/ ged 20 jan 1799 Pieter Adriaanse den Hollander – Adriaan den Hollander en Johanna de Klerk

2001 Geb 4 febr 1799/ ged 10 febr 1799 Jan Abrahamse Maljaars – Abraham Janse Maljaars en Catharina Wse Schouts – g. Pieter Jans Maljaars, Elisabeth den Haas (Abraham Maljaars is een zoon van Jan Maljaars en Leuntje Francke (zie bij 10 mrt 1754) en geboren 17 sept 1776 te Kleverskerke. Geh met Catharina Willemse Schout 1798 te Serooskerke.)

2002 Geb 9 mrt 1799/ ged 17 mrt 1799 Lourens Lourense Baljé – Lourens Baljé en Elisabeth Boogaard – g. Jan Danielse Roose, Centje Boogaard

XXX Lijst der doopelingen gedurende den H. E.dienst van Lodewijk Anthony de Rochefort predikant te Aagtekerke bevestigd den 21 april 1799. Hij diende de gemeente tot 1 okt 1811 en was gehuwd met Margaretha Johanna Hosteyn.

2003 Geb 21 mei 1799/ ged 26 mei 1799 Margareta Johanna Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Wervers – g. Lodewijk Anthony de Rochefort, Margareta Johanna Hosteijn

2004 Geb 28 mei 1799/ ged 9 juni 1799 Klaais Pieterse Maljaars – Pieter Janse Maljaars en Elisabeth Outerman – g. Jan Outerman, Elisabeth den Naas

2005 Geb 3 juni 1799/ ged 9 juni 1799 Adriaan Abrahamse Jongepier – Abraham Jongepier en Jacomina Jobse – g. Anthony Jongepier, Francina de Buck, gepresenteerd door Janna Jongepier

2006 Geb 18 juli 1799/ ged 28 juli 1799 Jan Janse Vader – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Willem Willemse Dekker en Janna de Krooy (EL)

2007 Geb 12 aug 1799/ ged 18 aug 1799 Jan Janse Wattel – Jan Wattel en Neeltje Koene – g. Pieter Wattel, Janna Wisse

2008 Geb 12 sept 1799/ ged 15 sept 1799 Leijntie Pieterse – Pieter Pieterse de jonge en Pieternella Wisse – g. Pieter Pieterse de oude en Leyntie de Visser (EL)

2009 Geb 25 sept 1799/ ged 6 okt 1799 Leendert Janse Maljers – Jan Florissse Maljers en Catharina van der Weele – g. Leendert van der Weele en Janna Jansen Jongepier (EL=echtelieden)

11 geb/ged 26 okt/4 nov 1798 Sentina – Jan Maljers en Catharina van der Wele

12 geb/ged 25 sept/6 okt 1799 Leendert – Jan Florisse Maljers en Catharina van der Weele

2010 Geb 5 okt 1799/ ged 13 okt 1799 Willem Jobse Wisse – Job Wisse en Sina Wisse – g. Willem Wisse en desselvs huisvrouw wonend onder Grijpskerke

– – – – – Met toestemming vanden predikant van Oostcappel is alhier gedoopt Willem, zoon van Job Wisse en Sina Wisse, wonend onder Oostcappel, zijnde de moeder daags na de geboorte van't kind overleden.

(Otr Aagtek 9 juni 1799 Job Wisse geb en won onder Grijpskerke, met Sina Wisse geb onder Aagtek. Sina Wisse is overleden 6 oktober 1799 in het kraambed.)

2011 Geb 7 okt 1799/ ged 13 okt 1799 Gerard Willemse – Willem Jonasse en Maria Schoe – g. Gerard Schoe en Laurina Lijnsen (EL)

2012 Geb 28 nov 1799/ ged 1 dec 1799 Lena Florisse Dekker – Floris Janisse Dekker en Maria Tevel – g. Gerrit Kolfer en Maatje Janisse Dekker (Otr Aagtek zaterdag 4 aug 1798 Floris Janisse Dekker, geb te Poppekerke, met Maria Tevel, wed van Gerardus Maas (zie bij 5 febr 1796).

2013 Geb 7 dec 1799/ ged 15 dec 1799 Maria Leendertse Maljers – Leendert Florisse Maljers en Johanna de Landmeter – g. Maria Florisse Maljers

2014 Geb 7 dec 1799/ ged 15 dec 1799 Jan Pieterse de Visser – Pieter de Visser en Elisabeth Samuelse Wisse – Jan Samuelse Wisse en Pieternella Antheunisse Wouterman (EL)

2015 Geb 23 dec 1799/ ged 29 dec 1799 Jan Isaacse Maas – Isaac Maas en Neeltje Groenenberg – g. Jan Groenenberg, Margareta Groenenberg

11 geb/ged 6 aug/12 aug 1798 Janna – Isaac Maas en Neeltje Groenenberg

12 geb/ged 23 dec/29 dec 1799 Jan – moeder Neeltje Groenenberg

XXX In't jaar 1799 zijn alhier geboren 15 kinderen: elf zonen en vier dogters en is alhier nog gedoopt een zoon geboren te Grijpskerke.

2017 Geb 31 mei 1800/ ged 8 juni 1800 Jan Adriaanse Wisse – Adriaan Adriaanse Wisse en Anna Wisscher – g. Maatje van der Weele

2018 Geb 4 juli 1800/ ged 13 juli 1800 Berbera Jacobse Bommeljé – Jacobus Bommeljé en Pieternella Meuwse – g. Pieter Bommeljé, Berbera Barense

2019 Geb 27 juli 1800/ ged aug 1800 Maatje Abrahamse Jongepier – Abraham Jongepier en Jacomina Jobse – g. Willem Jobse, Maatje van Sluis

2020 Geb 28 aug 1800/ ged7 sept 1800 Jannetje Adriaanse den Hollander – Adriaan den Hollander en Johanna de Clerk – g. Pieter Kolaat en Jannetje Meulmeester (EL)

2021 Geb 16 sept 1800/ ged 28 sept 1800 Janna Jacobse Jobse – Jacobus Anthonie Jobse en Tona Andriesse van Rooyen – g. Janna Antheunisse

2022 Geb 26 sept 1800/ ged 5 okt 1800 Pieter Maartense de Priester – Maarten de Priester en Catharina Essenbroek – g. Pieter de Priester, Leuntje Koppejan

2023 Geb 5 okt 1800/ ged 12 okt 1800 Pieternella Willemse de Landmeter – Willem de Landmeter en Johanna Pietersse Mezu – g. Maria Willemse Kerkhove

2024 Geb 10 nov 1800/ ged 16 nov 1800 Adriaan Pieterse Corré – Pieter Jacobse Corré en Dina Adriaanse Moens – g. Steven Adriaanse Moens, Jacoba Cornelisse Dekker (Otr Aagtek zaterdag 10 juni 1797 Pieter Jacobse Corré met Dina Adriaanse Moens beiden geb en won te Aagtek. Tr Aagtek zondag 25 juni 1797. Pieter Corré is ged te Aagtek 21 febr 1773.

11 geb/ged 15 sept/26 sept 1797 Jacob – Pieter Jacobse Corré en Dina Adriaanse Moens

12 geb/ged 22 okt/28 okt 1798 Leintje – Pieter Corré en Dina Moens (Leintje Corré huwde 19 sept 1818 te Domburg met Pieter Bimmel, winkelier.)

13 geb/ged 10 nov/16 nov 1800 Adriaan – Pieter Jacobse Corré en Dina Adriaanse Moens

2025/2026 Geb 9 nov 1800/ ged 16 nov 1800 Soetje en Johanna Janse Vader (tweelingen) – Jan Vader en Eva Willemse Dekker – g. Johanna La Crooi (Otr Aagtek 17 sept 1785 Jan Vader en Eva Willemsdr Dekker. Tr 2 okt 1785 Aagtek)

11 geb/ged 25 dec 1785/1 jan 1786 Marijnus – Jan Vader en Eva Willemsdr Dekker

12 geb/ged 14 febr/18 febr 1787 Maatje – moeder Eva Willemsdr Dekker

13 geb/ged 29 sept/5 okt 1788 Willem – moeder Eva Willemsdr Dekker

14 geb/ged 29 jan/31 jan 1790 Adriaan – moeder Eva Willemsdr Dekker

15 geb/ged 30 apr/ 8 mei 1791 Elisias – moeder Eva Willemse Dekker

16 geb/ged 22 nov/2 dec 1792 Pieter – moeder Eva Willemse Dekker

17 geb/ged 26 sept/5 okt 1794 Jasper – moeder Eva Willemse Dekker

18 geb/ged 8 dec/13 dec 1795 Mattheus – moeder Eva Willemse Dekker

19 geb/ged 21 febr/26 febr 1797 Mattheus – moeder Eva Willemse Dekker

1(10) geb/ged 18 juli/28 juli 1799 Jan – moeder Eva Willemse Dekker

1(11) geb/ged 9 nov/16 nov 1800 Soetje – moeder Eva Willemse Dekker

1(12) geb/ged 9 nov/16 nov 1800 Johanna – moeder Eva Willemse Dekker

Registers op de collaterale successie, lijst van overledenen: 14 van slagtmaand (nov) 1810 Eva Willemse Dekker 46 jr oud, geh, met kinderen.

2027 Geb 2 dec 1800/ ged 7 dec 1800 Cornelia Willemse Jonasse – Willem Jonasse en Maria Schoe – g. Cornelia Jonasse

2028 Geb 12 dec 1800/ ged 21 dec 1800 Jan Willemse Flipse – Willem Flipse en Catharina Erve

XXX In 1800 geboren 12 kinderen (4 zonen, 8 dogters).