Aardbeving

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 6 sep 2023 om 17:01 (→‎Gered door een aardbeving)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Een aardbeving is een beving of schokkende beweging van de aardkorst, die meestal bij breuklijnen in de aardkorst plaatsgrijpt. Het is het opeens ontladen van spanning, welke langzaam op een breuklijn kan zijn opgebouwd door de aardplaten die er tegen elkaar aan drukken.

Epi- en hypocentrum. Het punt op het aardoppervlak loodrecht boven de oorsprong van de aardbeving heet epicentrum. Het punt in de aardkorst waar een aardbeving plaatsvindt, de oorsprong van de aardbeving, wordt het hypocentrum genoemd. Ligt het epicentrum in zee, dan spreekt men (oneigenlijk) ook wel van een zeebeving. Een onderzeese aardbeving kan een vloedgolf veroorzaken die de kuststrook overspoelt (tsunami).

Tektonische platen met breuklijnen. Nederland en België liggen op de Euraziatische plaat. Door Israël (Jordaanvallei) loopt de breuklijn tussen de Afrikaanse en de Arabische plaat.
Noord-Italie opgeschrikt door aardbeving

Het noorden van Italie is woensdagochtend opgeschrikt door een aardbeving. In Milaan liepen veel mensen ongerust de straat op. In gebouwen vielen allerlei voorwerpen, maar er zijn geen berichten over doden of gewonden, aldus Italiaanse media. Seismologen spraken van een 'significante' aardbeving met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter. De aardschokken zijn gevoeld in de regio's Lombardije, Emilia-Romagna, Veneto en Piemonte. Grote delen van Italie zijn seismisch actief gebied. Bij de aardbeving in L'Aquila in 2009 vielen meer dan driehonderd doden. In december 1908 vielen in Sicilie en Calabrie circa 100.000 doden door verwoestende aardschokken.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 jan. 2012

Tsunamiwaarschuwing na aardbeving Alaska

Een aardbeving heeft een afgelegen keten van eilanden bij de Amerikaanse staat Alaska getroffen. De beving had een kracht van ongeveer 7,1 op de schaal van Richter. Dat heeft de Amerikaanse geologische dienst USGS laten weten. Na de beving hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor een lokale tsunami. Bewoners van kuststreken moeten hoger gelegen gebied opzoeken. Wijdverspreide vloedgolven worden niet verwacht. Het epicentrum lag op een diepte van ongeveer 35 kilometer ter hoogte van de Fox Islands, een dunbevolkte eilandengroep tussen het vasteland van Alaska en Rusland.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 2 sept. 2011

Seismologen houden zich bezig met onderzoek naar de oorsprong en de voortplanting van door aardbevingen opgewekte golven in de aarde en de activiteit van breuken in de aardkorst. De trillingen die bij een aardbeving worden opgewekt worden aan het aardoppervlak waargenomen met behulp van seismometers. Een afbeelding van de waargenomen trillingen heet een seismogram.

De gevolgen van een aardbeving kunnen op grote afstand merkbaar zijn. Een tsunami verwerkt door een aardbeving kan verre kusten overspoelen. Als gevolg van de zware aardbeving op 11 maart 2011 in Japan ging de Nederlandse bodem 2 tot 3 centimeter op en neer,[1].

De apostel Paulus kreeg in Filippi met een aardbeving te maken, toen hij en zijn metgezet Silas in de gevangenis zaten:

Hnd 16:25 Omstreeks middernacht echter baden Paulus en Silas en zongen Gods lof; en de gevangenen luisterden naar hen.
Hnd 16:26 En plotseling ontstond er een grote aardbeving, zodat de fundamenten van de kerker schudden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en van allen gingen de boeien los. (TELOS)
Het USGS (United States Geological Survey's) National Earthquake Information Center houdt de aardbevingen bij die in de wereld plaatsgrijpen en presenteert de informatie onder meer in de vorm van grafieken en tabellen.  
Aardbeving in Port au prince, Haïti, 2010. Foto door Marco Dormino, Verenigde Naties 

Ellende

Een grote aardbeving berokkent grote ellende voor de mensen in het getroffen gebied. Op 6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving, gevolgd door talloze kleinere bevingen. Een Nederlandse christin die het aardbevingsgebied bezocht vertelde[2] over een jongetje genaamd Ali:

Ali heeft samen met zijn zus en moeder 3 dagen lang onder het puin gelegen. Na drie dagen zijn ze eronder weggehaald en bleek dat de moeder overleden was. Ali heeft alles heel bewust meegemaakt, ook het sterven van zijn moeder. Hij had beton op zijn benen gehad en daardoor kon hij niet meer lopen. De kerk heeft topen voor een rolstoel gezorgd en heeft ook verder voor gezorgd en gebeden. Door het trauma viel zijn haar uit. De zorg en de liefde van onze Turkse broeders en zusters hebben dit jongetje zou geraakt. Hij, zijn zusje en ook zijn oudere zus met haar baby kwamen elke dag wel eens langs en aten vaak 's avonds mee. Het gaat nu beter met Ali. Zijn haar begint weer te groeien en hij is weer begonnen met lopen.

Voorkomen

Weer aardbevingen in Tokio en Sumatra

De Japanse hoofdstad Tokio en het Indonesische eiland Sumatra zijn getroffen door krachtige aardbevingen, maar er zijn voor zover bekend geen slachtoffers of gevallen van schade. Er zijn geen waarschuwingen voor vloedgolven afgegeven. De beving in Tokio had een kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum van die aardschok lag in de Japanse provincie Chiba, op een diepte van ongeveer zestig kilometer. De aardbeving enkele uren daarvoor op het Indonesische eiland Sumatra, met een kracht van 6,7, leidde tot paniek onder de bevolking. Duizenden mensen trokken uit angst voor vloedgolven naar hoger gelegen gebieden. Het epicentrum van die aardbeving lag 100 kilometer ten zuidwesten van de stad Padang, dertig kilometer onder het aardoppervlak. Sumatra is de afgelopen maanden tot twee keer toe getroffen door zeer zware aardbevingen. Op 26 december vielen in het noorden, in Atjeh, meer dan 120.000 doden door de tsunami's; twee weken geleden kwamen op het eiland Nias 640 mensen om bij een aardbeving.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep 11 april 2005

De zwaarste geregistreerde aardbevingen in de geschiedenis zijn: 

1960: Chili (kracht van 9,5 op de schaal van Richter) 1964: Alaska: Prince William Sound (9,2)  2004: Indonesië: Sumatra (9,1)  1952: Rusland: Kamchatka (9,0) 2011: Japan (9.0)

Japan verduurt ongeveer 20 procent van de krachtigste aardschokken ter wereld.

Het lijkt erop dat het aantal grote aardbevingen (6 of hoger op de schaal van Richter) beduidend toeneemt. Zie hieronder paragraaf Trend.

Meer informatie

Seismische monitor van de wereld: http://www.iris.edu/seismon/

Seismische monitor van Europa: http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=4&lat=47

Nederland

Aardbevingen worden in Nederland geregistreerd en bestudeerd door de afdeling Seismologie van het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (KNMI). Het KNMI heeft een netwerk van seismometers in Nederland.

Het KNMI heeft, verspreid over het hele land, een veertigtal seismische stations ingericht. Om verstoringen door trillingen uit de omgeving tegen te gaan, zijn de seismometers in Noord-Nederland op enige diepte onder het aardoppervlak geplaatst. Zo is er minder storing door trillingen uit de omgeving.

De aardbeving bij Roermond in 1992 is de krachtigste ooit geregistreerd in Nederland (stand 2010). Het gebied rond Roermond, Sittard, Aken, Keulen en Bree (Belgisch Limburg) is een actief tectonisch systeem. Door de Nederlandse provincie Limburg lopen twee grote breuken en een aantal kleinere breuken. De grote breuken dragen de namen Peelrandbreuk en Feldbissbreuk. Het gebied tussen deze twee breuken, de Roerdalslenk, zakt langzaam ten opzichte van de gebieden erbuiten. De verzakking veroorzaakt soms aardbevingen. De aardbeving bij Roermond in 1992 vond plaats langs de Peelrandbreuk. In Zuid-Limburg lopen ook nog een aantal kleinere breuken, waarvan sommige actief zijn, zoals de Kunradebreuk bij Voerendaal / Heerlen / Kunrade. De grootste aardbeving die tot nu toe (anno 2010) langs de Kunradebreuk heeft plaatsgevonden had een kracht van 3,9 op de schaal van Richter.[3]

In het noorden van Nederland vinden gemiddeld twintig tot dertig kleine aardbevingen per jaar plaats (stand 2010). De oorzaak van de bevingen wordt doorgaans wordt toegeschreven aan gaswinning. De meeste bevingen zijn zo licht dat ze niet worden gevoeld.[4]

Sappemeer voelt aardschok

Sappemeer in Groningen is maandagochtend opgeschrikt door een aardschok van 2,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag enkele kilometers ten zuiden van het Groningse dorp. Enkele bewoners die de schok hadden gevoeld, lichtten het KNMI in. Volgens een woordvoerder van het KNMI kan een beving van 2,1 op de schaal van Richter in een straal van enkele kilometers worden waargenomen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 maart 2011

In 2012 was in de Nederlandse provincie Groningen een aardschok met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De schok werd gevoeld van Delfzijl tot de stad Groningen.  

België

In 1992 beefde de aarde in Bree, een plaatsje in Belgisch Limburg, met een kracht van 5.8 op de schaal van Richter. In Bree en omstreken hebben zich, blijkens onderzoek, in het grijze verleden minstens vijf grote aardbevingen voorgedaan, die een kracht hadden 6.3 tot 7.0 op de schaal van Richter.[5]  

Verklaring

Een aardbeving kan uit natuurlijke en/of bovennatuurlijke oorzaken verklaard worden. Naturalistische geleerden beperken zich tot natuurlijke of menselijke oorzaken: krachten en bewegingen in de aardkorst, al of niet door de mens veroorzaakt. Aardbevingen zijn altijd verbonden met breuken die in de ondergrond lopen. Aardbevingen als gevolg van gaswinning hebben een kunstmatige oorsprong. Ze worden ook wel geïnduceerde (= door de mens veroorzaakte of uitgelokte) bevingen genoemd, ter onderscheiding van natuurlijke (= niet door de mens veroorzaakte) aardbevingen.

Aardbevingen horen blijkbaar bij een aarde die als gevolg van de zondeval onder de vloek ligt, aan de vruchteloosheid en vergankelijkheid onderworpen.

Ro 8:19 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.
Ro 8:20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),
Ro 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Ro 8:22 Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.
Ro 8:23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

(TELOS)

In de aardbevingen die plaatsgrepen bij Jezus' sterven en opstanding mogen we echter Gods hand zien. 

Heidenen kunnen achter een aardbeving de toorn van een afgod of geest vermoeden. In december 2009 werd de stad Karonga in Noord-Malawi opgeschrikt door een aantal zware aardbevingen (6.3 op de schaal van Richter). Een natuurlijke verklaring grijpt naar de breuklijn van het Grote Rif. Een heidense bovennatuurlijke verklaring wijst bijvoorbeeld als oorzaak 'de slang van Karonga' aan. Naar aanleiding van de aardbeving schreef een zendeling-arts:

"We hebben in Karonga onze oudcollega en bestuurslid Mkandawire opgezocht: zijn huis lag 60 meter van een diepe breuklijn die door de hele stad loopt... Zijn huis heeft vele scheuren en kieren en hijzelf (95 jaar oud en eenzijdig verlamd) slaapt buiten op de veranda. ‘Maar ik ben een dankbaar mens: velen komen hier met allerlei vragen of de bevingen het gevolg zijn van wraak van de ‘snake of Karonga’, omdat hij te weinig offers zou hebben ontvangen, of dat het einde van de wereld nabij is. Ik mag ze dan vertellen dat ik mijn hoop op Christus heb gesteld; mijn einde is zoiezo nabij en ik ben er klaar voor!’"[6]

Hulp en hoop

Na een aardbeving komen christenen in actie en laten hun licht schijnen. Na de zware aardbeving in februari 2023 in Turkije en Syrië zette de Protestantse kerk in Turkije een tentenkamp op in Iskenderun, in het zuiden van het land. Een christin sprak met een vrouw die gelovig was geworden[7]:

"In het tentenkamp van Iskenderun sprak ik met Fazilet. Ze zei dat ze bij de christenen zoveel 'nur' (= licht) zag en dat ze een droom had gehad. In die droom zag ze twee vensters: de één keek uit op een leegte en door het tweede venster zag ze het kruis en Jezus en er was licht en vreugde. Ze hoorde een stem die tegen haar zei dat ze een keuze moest maken. 'En', zei ze, 'die keuze heb ik gemaakt, ik voor Jezus gekozen'. Ze gaat nu elke zondag mee naar de lokale kerk en neemt ook een buurvrouw uit het tentenkampp mee. Onze Heer laat in deze wangoop Zijn hoop en liefde in daad en woord zien! We mogen hoop bieden en verslagen harten en de treurenden vertroosten, Jesaja 61:1-13."

Aardbevingen en Jezus' heilsfeiten

Onmiddelijk nadat Jezus gestorven was, vond een aardbeving plaats.

Mt 27:50 Jezus nu riep opnieuw met luider stem en gaf de geest. Mt 27:51 En zie, het voorhangsel van het tempelhuis scheurde van boven naar beneden in tweeen; en de aarde beefde en de rotsen scheurden. Mt 27:52 En de graven werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt;
Mt 27:53 en zij gingen uit de graven na zijn opwekking en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen. Mt 27:54 Toen nu de hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die waren gebeurd, werden zij zeer bang en zeiden: Waarlijk, Deze was Gods Zoon! (TELOS)
Toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, kwam er een grote aardbeving.
Mt 28:1 Laat op de sabbat nu, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. Mt 28:2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel van de Heer daalde neer uit de hemel, trad toe en wentelde de steen af en ging daarop zitten.
Deze aardbevingen symboliseren een scharnierpunt in de geschiedenis van de mensheid. Ze spreken van een omwenteling. Ze luiden het einde van de oude Schepping en het begin van de nieuwe schepping in. 

Trend

Het aantal grote aardbevingen (6 of hoger op de schaal van Richter) neemt toe. In de jaren negentig waren er 37% meer aardbevingen met een kracht van 6 of hoger dan in de jaren tachtig. In 1995 was er een piek: 203 bevingen met een kracht van 6.0 of hoger, in 2009 was dat aantal 158. In het eerste decennium (2000-2009) van deze eeuw waren er 46% meer grote aardbevingen dan in de jaren tachtig. Deze stijging kan een fluctuatie zijn in een langere periode, maar ook een voorbode zijn van de geboorteweeën van de eindtijd.

Uit een onderzoek is gebleken dat in de laatste honderd jaren (tot 2017) de aardbevingen met een kracht van 6,3 of meer zijn toegenomen in getal en zwaarte[8].

Toekomst

De eindtijd zal onder meer gekenmerkt worden door aardbevingen. Deze aardbevingen gebeuren niet in één bepaald gebied, maar in verschillende plaatsen. Het zijn geen kleine schokken in de aardkorst, maar grote bevingen. Deze aardbevingen zijn een begin van de weeën, de geboorteweeën van het koninkrijk van God.

Mt 24:7 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. (TELOS)
Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (TELOS)
Lu 21:11 En grote aardbevingen en in verschillende plaatsen hongersnoden en pest zullen er zijn, en er zullen vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel zijn. (TELOS)
Jesaja voorzag een vreselijke tijd met grote aardbevingen:
Jes 24:18  ... Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven.  Jes 24:19  Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, Jes 24:20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. (HSV)
Bijzondere aardbevingen worden vermeld in het laatste Bijbelboek Openbaring. Bij de opening van het zesde zegel door het Lam komt er een grote aardbeving. Daarbij, mogelijk als gevolg, wordt de zon zwart en de maand bloedrood:
Opb 6:12 En ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, en er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak en de hele maan werd als bloed, (TELOS)

Na de opening van het zevende zegel en een stilzwijgen van een half uur in de hemel, werpt een engel altaarvuur op de aarde, waarop onder meer een aardbeving volgt.

Opb 8:5 En de engel nam het wierookvat en vulde het met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde; en er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. (TELOS)

Nadat de twee getuigen zijn opgewekt en naar de hemel zijn gevaren, komt er op datzelfde uur, ten tijde van de tweede Wee, een grote aardbeving die Jeruzalem treft:

Opb 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. Opb 11:13 En op dat uur kwam er een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad viel en zevenduizend namen van mensen werden bij de aardbeving gedood; en de overigen werden zeer bevreesd en gaven heerlijkheid aan de God van de hemel. (TELOS)

Na het blazen van de zevende bazuin komt er weer een aardbeving.

Opb 11:19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd gezien in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel.

Als de zevende schaal is uitgegoten, komt de grootste aardbeving ooit:

Opb 16:17 En de zevende goot zijn schaal uit op de lucht, en er kwam een luide stem uit de tempel vanaf de troon, die zei: Het is gebeurd! Opb 16:18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er kwam een grote aardbeving, zoals er niet geweest is sinds er een mens op de aarde is geweest: zo’n aardbeving, zo groot! Opb 16:19 En de grote stad werd tot drie delen en de steden van de naties vielen. En het grote Babylon werd voor God in herinnering gebracht om haar de drinkbeker van de wijn van de grimmigheid van zijn toorn te geven. Opb 16:20 En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden. (TELOS)

Vergelijk:

Hag 2:20 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Haggaï, op de vierentwintigste van de maand: Hag 2:21 (2:22) Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda: Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Hag 2:22 (2:23) Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen; de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Hag 2:23 (2:24) Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de HEERE van de legermachten. (HSV)
Ps 99:1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit [tussen] de cherubim; de aarde bewege zich. (SV)
Rust. Na de tijd van wankeling en beroering zal een periode van rust en vrede aanbreken. God zal de wereld bevestigen, zij zal niet bewogen worden.
Ps 96:9 Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. Ps 96:10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. (SV)

Bemoediging

De verwachting van komende aardbevingen kan de gelovigen vrees inboezemen. Gods Woord roept ons echter op niet te vrezen. 

Ps 46:1  Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
Ps 46:2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.
Ps 46:3  Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde [haar] [plaats], en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen;
Ps 46:4  Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.
Ps 46:5  De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.
Ps 46:6  God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.
Ps 46:7  De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
Ps 46:8  De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
Ps 46:9  Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.
Ps 46:10  Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.
Ps 46:11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.
Ps 46:12 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.
(SV)

Gered door een aardbeving

Aardbeving in Israël, Olijfberg, 1927

Een aardbeving moet iets verschrikkelijks zijn. Niet alleen dat de grond beeft, en veel om je heen in elkaar stort. Maar het ergste is: de angst die opkomt ... Wat gebeurt er met mij ... Kom ik hier levend uit? ... In ons land komt een aardbeving praktisch niet voor, en een ramp, nog zo groot, die ver weg is, zijn we vlug vergeten.

Maar toch ... toch voelen wij ook wel eens iets alsof de grond onder onze voeten niet zo stevig is als we dachten! We voelen een rilling... Er stort iets in, vlak bij ons: Iemand was gezond en sterk, - en plotseling een ziekte... Of: een sterfgeval, van iemand die nog niet oud was. Of iets heel anders: Een neerslachtigheid overvalt ons, een depressie. Een (dreigend) ontslag; aan de kant gezet.

Of iemand laat ons in de steek. Huwelijksproblemen; of ineens de vraag over abortus, ja of nee? Geen aardbeving. Maar wel machteloosheid, soms radeloosheid, die ons overvalt.

Hoe kan dat nu: gered dóór een aardbeving? Bij een aardbeving worden nog wel mensen gered; maar dóór een aardbeving ... ? 't Is gebeurd in Griekenland. Een man, gezond en sterk, voelt de grond onder z'n voeten beven, en ook hij wordt van het ene op het andere moment door een radeloze machteloosheid overvallen. Een aardbeving. Wel niet zo erg dat alles in elkaar stort van huizen en gebouwen, - maar wat ziet hij? ... deze aardbeving gaat hem z'n baan kosten niet alleen, maar ook z'n leven! 

Want van de gevangenis, waarover hij bewaker is, staan door de aardbeving de deuren open, en alle gevangenen zijn los. Gevangenen waarvoor hij met z'n leven verantwoordelijk is. En vooral die twee rondtrekkende predikers. dat waren gevaarlijke misdadigers! Hij had ze die avond in de onderste cel van de Romeinse kerkergevangenis vastgezet met stevige kettingen en met hun voeten in een blok, nadat ze eerst nog flink gegeseld waren.

En nu, de keurige, plichtsgetrouwe gevangenbewaker, ziet het niet meer zitten. Hij is radeloos. Hij pakt zijn zwaard; - dan liever dan al de schande, een eind van zijn leven. Wàt?? Wie roept daar: 'Niet doen!! Wij zijn nog allemaal hier!' Hoe-kan-dat? Zijn de gevangenen niet weggelopen?! Dan ineens een rolverwisseling: Hij, de bewaker, geeft zich over! Hij valt voor die predikers op de knieên. Zeg het maar: 'Wat moet ik doen ...' Ik wil gered worden! Ik ben verloren! De dood staat mij voor ogen. Ik heb gezondigd: het oordeel wacht mij!

Doen ... ? lets doen ... om zichzelf te redden! Ja dat wil iedereen wel. Zichzelf verbeteren; het niet meer zo fout doen. Opnieuw beginnen. Voor de spiegel gaan staan, en tegen jezelf praten: voortaan beter, voortaan anders!! lets doen? Nee dat helpt niet, nooit. 't Zal telkens toch weer fout gaan.

Het eerste wat noodzakelijk is om gered en gelukkig te worden: Onszelf met onze hopeloosheid en machteloosheid uitleveren aan God. Dàn heeft Hij de redding al klaar. Dan wijst God op Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, die Hij gegeven heeft om ons te kunnen redden; die gestorven is aan het Kruis voor een ieder die met zijn of haar nood tot Hem komt. 

'Wat moet ik doen om gered te worden?' Het antwoord aan deze man was: 'Geloof in de Heere Jezus Christus!' 

De bewaker in Filippi heeft het toen direkt begrepen. Vanaf dat moment is zijn leven totaal veranderd. (Handelingen 16: 19-34). Die aardbeving, dat verschrikkelijke, dat werd nu juist de aanleiding tot zijn redding. 

En dat kan ook bij u, bij jou: juist dat hopeloze in je leven, dat erge wordt dan de aanleiding om tot een totale rolverwisseling te komen. Geef het roer van je leven nu eens uit handen. Vertrouw jezelf met een beroep op Zijn kruisdood, helemaal toe aan Jezus Christus. Hij zal een Helper en de beste Vriend blijken te zijn.

Bron: (c) Evangelie-Lektuur, stichting Uit het Woord der Waarheid (www.uhwdw.nl).[9]

Bronnen

Meer informatie

Voetnoten

  1. Dat meldde het KNMI in Nederland maandag 14 maart op zijn website. Zie Nederlandse bodem op en neer na beving Japan, nieuwsartikel op Nu.nl dd. 14 maart 2011.
  2. Berichten over werk van de Heer in binnen- en buitenland, juli-augustus 2023, blz. 13-14.
  3. Zie risicokaart van Nederlands Limburg
  4. Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 28 maart 2011
  5. Artikel Zware aardbeving in Bree, op CultuurBree.be dd. 27 april 2010.
  6. Bert Nanninga in Matunkha nieuws, jan. 2010.
  7. Berichten over werk van de Heer in binnen- en buitenland, juli-augustus 2023, blz. 14.
  8. Brent Miller Sr.: The Increase of Earthquakes. Youtube.com: Prophecy Watchers, 29 maart 2017. Duur: 5 min. 38 sec. Zie ook: Brent Miller Sr.: The Coming Convergence, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 april. 2017. Vanaf 7 min 28 sec. En: PART 2: Brent Miller Jr. & Brent Miller Sr. on The Coming Convergence. Youtube.com: SkyWatch TV, 8 juni 2017. Vanaf 20 min. 47 sec.
  9. De tekst is overgenomen met toestemming door de Stichting Uit het Woord der Waarheid, per e-mail verleend op 22 maart 2013 aan Kees Langeveld. De aardbeving in Filippi vond in de 1e eeuw plaats. De foto is in juli 1927 gemaakt door een fotograaf van de American Colony in Jeruzalem. Bronpagina van de foto op Loc.gov. De aardbeving in Israël op 11 juli 1927 kostte in dat getroffen woonhuis op de Olijfberg aan drie mensen het leven.