Adoni-Zedek

Uit Christipedia

Adoni-Zedek, ook overgeschreven Adonisedek of Adoni Tsedek, was de Amoritische koning van Jeruzalem die door Jozua verslagen werd.

Zijn naam betekent 'Zedek is mijn heer'[1]; Zedek was een Fenicische god. Of: ‘Heer der gerechtigheid’, ‘Rechtvaardige heerser’, bijna dezelfde naam als Melchizedek = Koning der gerechtigheid (Gen.14:18). Beide zijn titels, die de koningen van de Jebusieten aannamen, evenals de koningen van Egypte zich Farao noemden.

Hij was koning van Jeruzalem toen de Israëlieten het beloofde land waren ingetrokken. Hij was het hoofd van het verbond van vijf koningen der Amorieten tegen Gibeon, de stad die vrede met Israël had gemaakt (Joz. 9: 1, 4).
Joz 10:1 Het gebeurde, toen Adoni-Zedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en het met de ban geslagen had, …
(HSV),
Hier wordt voor de eerste maal in de Bijbel de stad, die in Gen.14:18 eenvoudig Salem (= vrede) genoemd wordt, Jeruzalem (= vredestichting, vredestad) geheten.

Adoni-zedek werd in de slag bij Gibeon geslagen en met de vier andere koningen omgebracht en begraven in dezelfde grot, waarin zij zich verscholen hadden (Joz. 10).

Jozua slaat Adoni-Zedek, koning van Jeruzalem, in de slag bij Gibeon

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Adonizedek. Hieruit is op 17 feb. 2016 tekst genomen en verwerkt.

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Joz. 10:1. Aantekeningen van Dächsel en Keil zijn verwerkt op 17 feb. 2016. 

Voetnoot

  1. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt. Blz. 36.