Amasa

Uit Christipedia

Amasa (= last) is in het Oude Testament de naam van twee verschillende mannen:

Het Strongnummer is 06021. De Hebreeuwse naam is עמשׂא, Amasa. De eigennaam betekent "last". De naam komt 16x voor in het Oude Testament en verwijst naar een van de volgende mannen:

1. dezelfde waarschijnlijk als Amasaï, 1 Kron. 12: 18, zoon van Jether (Jethro of Jithra) en Abigaïl, een halfzuster van David.

Isaï
 
 
 
?
 
 
 
Nahas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David
 
Zeruja
 
?
 
Abigaïl
 
Jether
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joab
 
 
 
 
 
Amasa
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisaï
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asahel
 
 
 
 
 
 

Eerst ondersteunde Amasa zijn oom David tegen Saul, later de rebellerende Absalom tegen David. Te Mahanaïm verloor hij de slag, doch gaf zich niet aan David over, dan onder voorwaarde, dat hij de plaats van Joab, een legeroverste van David, zou innemen. Joab was een zoon van Davids halfzus Zeruja.

David moedigde Amasa aan legeroverste te worden in plaats van Joab, die Davids zoon Absalom had gedood.

2Sa 19:13 En tegen Amasa moet u zeggen: Bent u niet mijn beenderen en mijn vlees? God mag mij zó en nog veel erger met mij doen, als u niet alle dagen voor mij legerbevelhebber zult zijn in plaats van Joab. (HSV)

Later, bij de opstand onder leiding van de Benjaminiet Seba, droeg David hem op de mannen van Juda binnen een bepaalde tijd samen te roepen. Amasa bleef echter achter boven de gestelde tijd. Daarop gaf David Joab de opdracht om Seba achterna te jagen. Toen Joab Amasa ontmoette, doodde hij hem verraderlijk door het zwaard, 2 Sam. 20:9v.

2. een krijgsman uit de stam Efraïm. Hij was de zoon van Hadlai en vorst van Efraïm tijdens de regering van koning Achaz.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Amasa' is op 20 maart 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.