Abigaïl

Uit Christipedia

Abigaïl (= mijn vader is vreugde) is in de Bijbel de naam van twee verschillende vrouwen: 1. een halfzuster van David; 2. de echtgenote van de rijke Nabal. Na diens dood werd zij de vrouw van David.

De Hebreeuwse naam is אביגיל, Abigaïl. De eigennaam betekent "mijn vader is vreugde"[1]. Het Strongnummer is 26. De naam komt 17x voor in het Oude Testament.

Abigaïl, Davids halfzus

Abigaïl was de dochter van Nahas. Haar zuster was Zeruja. Haar bij name onbekende moeder, weduwe geworden, trouwde later met Isaï. Zij werd een halfzus of stiefzuster van David, doordat zij dezelfde moeder hadden.

Isaï
 
 
 
?
 
 
 
Nahas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David
 
Zeruja
 
?
 
Abigaïl
 
Jether
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joab
 
 
 
 
 
Amasa
 
 
 
 
 
 
 
 
Abisaï
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asahel
 
 
 
 
 
 

Abigaïl werd zwanger buiten het huwelijk door de Ismaëliet Jether of Jethra en baarde een zoon, Amasa. Deze werd aanvoerder van Absaloms leger.

1Kr 2:17 Abigaïl baarde Amasa; de vader van Amasa was Jether de Ismaëliet. (HSV)

Jether wordt ook Jethra genoemd en een Israëliet geheten.

2Sa 17:25 Absalom had Amasa over het leger aangesteld in plaats van Joab. Amasa was de zoon van een man van wie de naam Jethra was, de Israëliet die bij Abigaïl gekomen was, de dochter van Nahas en zuster van Zeruja, de moeder van Joab. (HSV)

Abigaïl uit Karmel

Abigaïl overreedt David zich niet te wreken aan het huis van Nabal.

Toen zij nog de vrouw van Nabal was, woonde zij in Karmel. Zij was een knappe en verstandige vrouw. Door haar minzaamheid overreedde zij David zich niet te wreken wegens de belediging die hem door Nabal was aangedaan. Later, na de dood van Nabal, werd zij Davids vrouw, zijn tweede na Michal, die door haar vader Saul aan een andere man was gegeven. Na Abigaïl nam David ook Ahinoam tot vrouw.

Davids vrouwen en kinderen
 
 
 
 
Saul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talmai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammiël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David
 
Michal
 
Abigaïl
 
Ahinoam
 
Maächa
 
Haggith
 
Abital
 
Egla
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kileab
2e zoon
 
Amnon
1e zoon
 
Absalom
3e zoon
 
Adonia
4e zoon
 
Sefatja
5e zoon
 
Jithream
6e zoon
 
[?]
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathan

Abigaïl werd, toen zij met Ahinoam in Ziklag woonde en David afwezig was, met andere inwoners van de stad weggevoerd door de Amalekieten. David redde haar en de anderen uit de handen van de rovers.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.