Adonia

Uit Christipedia

Adonia (= mijn heer is Jahweh) is de naam van verschillende mannen in het Oude Testament.

De Hebreeuwse naam is אדניה, Adoniyah, oorspronkelijk (verlengd) אדניהו, Adoniyahoe. Het Strongnummer is 0138. De naam komt 26x in het Oude Testament voor. De eigenaam betekent "mijn heer is Jahweh". De Engelse naam is Adonijah.

De verlengde vorm Adoniahoe vinden wij in de Naardense bijbelvertaling in 1 Kon. 1:9.

1Kon 1:9 Adoniahoe offert wolvee, rundvee en mestvee bij Kronkelstein dat terzijde van Een Rogeel ligt,- en nodigt daarbij al zijn broers uit, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda, de dienaars van de koning. (NaB)

Er waren drie verschillende mannen die Adonia heten:

1. zoon van David en Haggith. Hij was vierde zoon van David.

Davids vrouwen en kinderen
 
 
 
 
Saul
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talmai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammiël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David
 
Michal
 
Abigaïl
 
Ahinoam
 
Maächa
 
Haggith
 
Abital
 
Egla
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kileab
2e zoon
 
Amnon
1e zoon
 
Absalom
3e zoon
 
Adonia
4e zoon
 
Sefatja
5e zoon
 
Jithream
6e zoon
 
[?]
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathan

Adonia was een knappe man.

1Kon 1:6 ... Ook was hij heel knap van gestalte. Haggith had hem gebaard, na Absalom. (HSV)

Door de legeroverste Joab en de priester Abjathar ondersteund wenste hij de troon te beklimmen. David echter, bijgestaan door Bathseba, de profeet Nathan en de priester Zadok, verzekerde aan Salomo de opvolging. Salomo schonk Adonia het leven, maar toen deze later Abisag wenste te bezitten en daardoor de schijn op zich laadde, andermaal een poging ter verkrijging van de heerschappij te willen doen, werd hij gedood;

2. een Leviet, die door Josafat gezonden werd om de Wet te onderwijzen

3. een hoofd van de teruggekeerde ballingen die samenwerkte met Nehemia.

Bronnen

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Adonia' is op 6 mei 2017 verwerkt.