Drusilla

Uit Christipedia

Drusilla was een Joodse prinses die haar man verliet en huwde met Felix, gouverneur van Judea 52-60 n.C. Drusilla was aanwezig toen Paulus voor Felix werd verhoord. Ze wordt één maal in het Nieuwe Testament genoemd (Hand. 24:24).

Naam. Haar Romeinse eigennaam Drusilla (Gr. δρουσιλλα, Drou’silla; Eng. Drusilla; Fr. Drusille) is een verkleinwoord van de Romeinse naam Drusus en betekent "bevochtigd door de dauw".

Afkomst. Zij was een dochter van Herodes Agrippa I (koning van Judea en Samaria 41- 44 n.C.) en een zus van koning Herodes Agrippa II (regering 50 – 100 n.C.) en Bernice.

Stamboom van Herodes de Grote
& = gehuwd met |  Rand om naam  = naam genoemd in Nieuwe Testament

Drusilla werd ten huwelijk gegeven aan koning Azizus (of Aziz) van Emesa, een Syrische vazalstaat van de Romeinen, nadat deze vorst om harentwil het Jodendom aangenomen. Zij liet zich echter overhalen om hem te verlaten en te trouwen met stadhouder Felix, een heiden, gouverneur van Judea 52-60 n.C. De overspelig Jodin werd Felix' derde gemalin.

Paulus (staande) voor Felix en Drusilla.
Drusilla gaf haar begeerte te kennen om Paulus, die in de handen van stadhouder Felix overgeleverd was, te zien en te horen; maar, toen de apostel met diepe ernst voor Felix en Drusilla getuigde van rechtvaardigheid en matigheid en het toekomende oordeel, liet Felix Paulus gaan.
Hnd 24:24 Na enige dagen nu kwam Felix daar met zijn eigen vrouw Drusilla, die een Jodin was, en hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Hnd 24:25 Toen hij echter sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel, werd Felix bang en antwoordde: Ga nu maar weg; als ik echter weer gelegenheid heb, zal ik u bij mij roepen, Hnd 24:26 terwijl hij tevens hoopte, dat hem door Paulus geld zou worden gegeven; daarom ontbood hij hem ook meermalen en praatte met hem. (TELOS)
Met haar zoon Agrippa kwam Drusilla om het leven door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.