Endor

Uit Christipedia

Endor was een stad in de vlakte van Jizreël, die wel in het stamgebied van Issaschar lag, maar evenwel aan Manasse werd toegevoegd.

Ligging van Endor

Zij lag 6,5 km ten zuiden van Thabor.

In haar nabijheid werd Jabins veldheer Sisera door Barak verslagen, en hier woonde later de waarzegster, die door Saul over de dreigende oorlog met de Filistijnen geraadpleegd werd. Zij deed op zijn verzoek de geest van Samuël verschijnen, die de ongelukkige vorst het verlies van kroon en leven op de volgende dag aankondigde.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'En-dor' is op 26 dec. 2016 verwerkt.