Gebergte Efraïm

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Gebergte van Efraïm)
Ligging van delen van het gebergte van Efraïm: Karmel, Gilboa, Ebal en Gerizim.

Het gebergte Efraïm, gebergte van Efraïm of bergland van Efraïm is een gebergte in Samaria.

2Kr 19:4 Josafat verbleef te Jeruzalem. Opnieuw trok hij uit onder het volk, van Berseba af tot aan het gebergte van Efraim, en deed het wederkeren tot de HERE, de God zijner vaderen. (NBG51)

Het gebergte Efraïm heeft twee uitlopers in het noorden:

  1. het gebergte Karmel, bekend om zijn vruchtbaarheid, Jes. 35 :2, en het optreden van Elia en de Baälspriesters, 1 Kon. 18;
  2. het gebergte van Gilboa (uitloper in Galilea; daar vielen Saul en Jonathan, 1 Sam. 31).

Verder zijn er de afzonderlijke toppen van het gebergte van Efraïm:

  1. de berg Ebal
  2. de berg Gerizim, ten zuiden van Sichem, Deut. 11 :29; 27 :12,13; Joz. 8 :33v.,
  3. de berg Zemaraïm nabij Bethel
  4. de berg Salmon, Richt. 9 :48.
  5. de berg Efron

Bron

Artikel Israël (land). Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt.