Graf van Jozua

Uit Christipedia

Het graf van Jozua is dat van de aanvoerder van het volk Israël bij de verovering van Kanaän, het land dat door God aan de aartsvaders beloofd was.

Na zijn dood werd Jozua begraven in Timnath-Serah in Efraïm.

Joz 24:30  Zij begroeven hem in het gebied [dat] zijn erfelijk bezit [was], in Timnath-Serah, dat in het bergland van Efraïm ligt, ten noorden van de berg Gaäs. (HSV)

Complex te Kifl Hareth met de graven van Jozua, Nun en Kaleb.

Hiëronymus schrijft in zijn levensbeschrijving van de apostel Paulus (4e eeuw) over de graftombe van Jozua. De rabbijnse traditie heeft de plek later vereenzelvigd met het huidige Kifl Hareth (Kifl Hares of Kifl Haris). Dit dorp ligt 20 kilometer zuideliijk van Nabloes, nabij de Joodse stad Ariël, in de regio Efraïm in gebied B[1] van Samaria. Het Arabische dorp telt ca. 3300 inwoners (anno 2020)[2], allen moslims, en staat thans onder gezag van de Palestijnse autoriteit.

"Het graf is koepelvormig en opgetrokken uit robuuste pleister­muren. Aan de voorkant bevindt zich een stenen binnenplaats. Naast het graf ligt een Arabisch kerkhof. Twee torenhoge cipressen en een machtige ceder sieren de binnenplaats."[3]

Het overlijden van Jozua wordt jaarlijks herdacht op 26e dag van de Hebreeuwse maand Nisan[4]. Dan trekken duizenden Joden in bedevaart naar de graftombe. Zij bidden in het graf en zingen en dansen buiten de muren.

De Palestijnen erkennen dit het graf als zijnde dat van Yusha ibn Nun, Yusha de zoon van Nun, de persoon van Jozua in de Koran. Hoewel het graf, evenals dat van Jozef in Sichem (Shechem), meermaals wordt genoemd in de Koran en onder moslims zekere achting geniet, worden beide graven om de haverklap door Arabische moslims onteerd. Het graf van Jozua is doelwit van anti-Joodse en politieke graffiti in het Arabisch (zie foto)[5][2]. In 2006/2007 wapperde zelfs lange tijd de groene vlag van de terroristische organisatie Hamas bovenop het graf[2]. Voor de jaarlijkse bedevaart wordt het daarom vaak met witkalk gereinigd. De plaats van het graf is beladen, omdat juist hier Jozua wordt herdacht als de aanvoerder die met Gods hulp Kanaän, inclusief Samaria, veroverde.

Onder begeleiding van het Israëlische leger mogen de Joden vier keer per jaar het gravencomplex, bestaande uit de graftombes van Jozua, zijn medeverkenner Kaleb en zijn vader Nun te bezoeken.

Bron

Eddy Aangeenbrug, Zomerserie Bijbelse graven: Jozua, Kaleb en Nun, in: Reformatorisch Dagblad, 16 juli 2014.

Voetnoten

  1. Zie Westoever voor de beschrijving van Gebied B.
  2. 2,0 2,1 2,2 Graf van Jozua (Joshua) in Samaria opnieuw gevandaliseerd met swastika’s, nieuwsbericht op Brabosh.com, 23 feb. 2018.
  3. Eddy Aangeenbrug, Zomerserie Bijbelse graven: Jozua, Kaleb en Nun, in: Reformatorisch Dagblad, 16 juli 2014.
  4. Jews Barred from Visiting Tomb of Biblical Joshua, IsraelNationalNews.com, 4 april 2013.
  5. In februari 2018 bijvoorbeeld troffen de Joden bekladding met hakenkruizen aan, zie https://israelcnn.com/news/news/20180225-1