Hebreeënbrief/Onderwerpen/Verbond

Uit Christipedia

Op deze pagina wordt het onderwerp Verbond in verband met het bijbelboek Hebreeënbrief behandeld.

Oude verbond

Genoemd: ‘eerste verbond’ (Hebr. 8:7, 13; 9:1), ‘oude verbond’ (vgl. Hebr. 8:13)

Partijen: God en het volk Israël (‘hun vaderen’, Hebr. 8:9)

Middelaar: Mozes

Tijd van sluiting. Gesloten ten dage van de Uittocht, He 8.9, het verbond van Sinaï.

Heb 8:9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen maakte ten dage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, ... (TELOS)

Inwijding. Het eerste verbond is ingewijd door bloed, He 9.18v

Heb 9:18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. (TELOS)

Heb 9:20 en zei’: Dit is het bloed van het verbond dat God u geboden heeft’. (TELOS)

Bij de inwijding werden zowel het boek met de ge- en verboden van God alsook het volk besprenkeld met bloed (9:19). Dienstvoorschriften, heiligdom. Het eerste verbond was verbonden met dienstvoorschriften en het wereldlijk heiligdom (Hebr. 9:1)

Heb 9:1 Ook het eerste verbond had dus dienstvoorschriften en het wereldlijk heiligdom. (TELOS)

Heb 9:10 die alleen bestaan in spijzen, dranken en verschillende reinigingen: inzettingen van het vlees, tot op de tijd van het herstel opgelegd. (TELOS)

Nakoming: Israel overtrad, verliet het verbond (Hebr. 8:9; 9:15)

Heb 8:9 ... want zij bleven niet in mijn verbond en Ik sloeg geen acht meer op hen zegt de Heer. (TELOS)

Ontrouw. Gevolg van de ontrouw was dat God geen acht meer op hen sloeg (Hebr. 8:9)

Nut en kwaliteit: Het nu was beperkt door zwakheid. Het was niet onberispelijk, Hebr. 8:7.

Afloop: oud, verouderd, dichtbij de verdwijning (Hebr. 8:13)

Heb 8:7 Want als dat eerste [verbond - Christipedia] onberispelijk was geweest, zou er voor een tweede geen plaats gezocht zijn. (TELOS)

Heb 8:9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen maakte ten dage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en Ik sloeg geen acht meer op hen, zegt de Heer. (TELOS)

Heb 8:13 Door te zeggen: ‘een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is en verouderd, is dicht bij de verdwijning. (TELOS)

Heb 9:1 Ook het eerste verbond had dus dienstvoorschriften en het wereldlijk heiligdom. (TELOS)

Nieuwe verbond

Genoemd: "nieuw verbond” (8:8, 13), "tweede verbond" (8:7), "beter verbond" (8:6).

Heb 8:13 Door te zeggen: ‘een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is en verouderd, is dicht bij de verdwijning. (TELOS)

Vervangend. Het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude verbond.

Heb 8:13 Door te zeggen: ‘een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is en verouderd, is dicht bij de verdwijning.

Aangekondigd, He 8.8

Partijen: God en geheel het huis van Israël (Israël en Juda, Hebr 8:8, 10)

Heb 8:8 Want hen berispend zegt Hij: ‘Zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat Ik voor het huis van Israel en voor het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten; (...) Heb 8:10 Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israel zal maken, zegt de Heer: ... (TELOS)

Middelaar: Jezus (Hebr. 8:6; 9:15)

Bloed: het bloed van het nieuwe verbond (Hebr. 10:29)

Heb 10:29 hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de Geest van de genade gesmaad heeft? (TELOS)

Kwaliteit: Het is een beter verbond dan het eerste. Het is gegrondvest op betere beloften, Hebr. 7:22, 8:6.

Heb 8:6 Maar nu heeft Hij een zoveel uitnemender bediening verkregen als Hij ook Middelaar is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. Heb 8:7 Want als dat eerste [verbond – Christipedia] onberispelijk was geweest, zou er voor een tweede geen plaats gezocht zijn. (TELOS)

Grondslag: genade en betere beloften van Godswege. Gods genade wordt op bijzondere wijze betoond (Hebr 8:12, 10:17).

Heb 8:12 Want Ik zal jegens hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden zal Ik geenszins meer gedenken’. (TELOS)

Heb 10:29 hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de Geest van de genade gesmaad heeft? (TELOS)

Heb 8:6 Maar nu heeft Hij een zoveel uitnemender bediening verkregen als Hij ook Middelaar is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. (TELOS)

(1) Gods wetten in hart en verstand geschreven (Hebr. 8:10), dus inwendige verandering (versus uitwendige van de besnijdenis en de lippendienst)

Heb 8:10 Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israel zal maken, zegt de Heer: Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal ze in hun harten schrijven; en Ik zal hun tot een God en zij zullen Mij tot een volk zijn. (TELOS)

(2) God hun God, Israël Zijn volk. God zal hun tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn, He 8.10.

Heb 8:10 Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israel zal maken, zegt de Heer: Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal ze in hun harten schrijven; en Ik zal hun tot een God en zij zullen Mij tot een volk zijn. (TELOS)

(3) Kennis van God bij iedereen, jong en oud (Hebr. 8:11)

Heb 8:11 En zij zullen geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen: ‘Ken de Heer’, want zij zullen Mij allen kennen, van de kleine tot de grote onder hen. (TELOS)

(4) God zal de zonden van het volk Israël niet meer gedenken

Heb 10:16 want nadat Hij gezegd heeft: ‘Dit is het verbond dat Ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer: Ik zal mijn wetten in hun harten geven en Ik zal ze in hun verstand schrijven; Heb 10:17 en hun zonden en hun wetteloosheden zal Ik geenszins meer gedenken’. (TELOS)

(5) Een eeuwige erfenis, He 9:15; 8:6

Inhoud, zie ook hierboven bij Grondslag (beloften).

Heb 8:10 Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israel zal maken, zegt de Heer: Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal ze in hun harten schrijven; en Ik zal hun tot een God en zij zullen Mij tot een volk zijn. Heb 8:11 En zij zullen geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen: ‘Ken de Heer’, want zij zullen Mij allen kennen, van de kleine tot de grote onder hen. Heb 8:12 Want Ik zal jegens hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden zal Ik geenszins meer gedenken’. (TELOS)

Geldigheid.

Heb 9:17 want een testament wordt geldig als de dood is ingetreden, daar het nimmer kracht heeft zolang de testamentmaker leeft.) Heb 9:18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. (TELOS)

Het testament is geldig geworden, het nieuwe verbond is al van kracht.  Tijd van sluiting: ‘zie, de dagen komen dat’ (Hebr. 8:8), ‘na die dagen’ (Hebr. 8:10).

Heb 8:8 Want hen berispend zegt Hij: ‘Zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat Ik voor het huis van Israel en voor het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten;

Heb 8:10 Want dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, zegt de Heer: ... (TELOS)

Van wederzijdse wilsbeschikking, een vereiste voor de verbondssluiting, is nog geen sprake. Israël zal eens het verbond aangaan. Er zijn echter 'geroepenen' die nu al de zegen van het verbond genieten. Nakoming. Er komt geen verbondsbreuk door het volk meer, Hebr. 8:9v

Heb 8:9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen maakte ten dage dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en Ik sloeg geen acht meer op hen, zegt de Heer. (TELOS)

Toch kan het in deze tussentijd verworpen worden.

Heb 10:29 hoeveel zwaarder straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de Geest van de genade gesmaad heeft? (TELOS)