Hebreeënbrief/Onderwerpen/Tabernakel

Uit Christipedia

Op deze pagina wordt het onderwerp Tabernakel in verband met het bijbelboek Hebreeënbrief behandeld.

Schriftplaatsen

Heb 8:2 een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens. (TELOS)

Heb 8:5 Dezen dienen een zinnebeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een Goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen; want: ‘Zie erop toe’, zegt Hij, ‘dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is’. (TELOS)

Heb 9:2 Want een tabernakel was ingericht, de eerste, waarin de kandelaar was en de tafel en de toonbroden; deze wordt het heilige genoemd. (TELOS)

Heb 9:11 Maar Christus, gekomen als hogepriester van de komende goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt (dat is niet van deze schepping), (TELOS)

De aardse tabernakel

De aardse tabernakel werd vervaardigd naar het voorbeeld dat Mozes op de berg Gods, Horeb, werd getoond.

Heb 9:24 Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; (TELOS)

De aardse tabernakel bestond uit twee delen: ‘de eerste tabernakel’ (Hebr 9:2) en nog een tabernakel (Hebr. 9:3).

De eerste tabernakel wordt ‘het heilige’ genoemd (Hebr 9:2). Zij bevatte (Hebr. 9:2):

  • de kandelaar
  • de tafel met de toonbroden.

De tweede tabernakel was achter het tweede voorhangsel (Hebr 9:3). Ze heette ‘het heilige der heiligen’ (Hebr. 9:3). Deze tabernakel bevatte:

  • een gouden wierookvat, of reukaltaar (Hebr. 9:4)
  • de ark van het verbond: rondom geheel met goud overdekt (Hebr. 9:4), hierin een gouden kruik met manna (Hebr. 9:4)
  • de staf van Aäron die gebloeid had
  • de tafelen van het verbond (Hebr. 9:4)
  • daarboven de cherubs van de heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden (Hebr. 9:5)

Hemelse tabernakel

'Tabernakel' en 'heiligdom'. De schrijver schijnt 'tabernakel' en 'heiligdom' te onderscheiden.

Heb 8:1  De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n hogepriester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, Heb 8:2 een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens. (TELOS)

Heb 9:8 Daarmee duidt de Heilige Geest aan dat de weg tot het heiligdom nog niet bekend gemaakt is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt. (TELOS)

Heb 9:11 Maar Christus, gekomen als hogepriester van de komende goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt (dat is niet van deze schepping), Heb 9:12 ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom na een eeuwige verlossing verworven te hebben. (TELOS)

'Tabernakel' duidt de eerste tabernakel, het Heilige aan. 'Heiligdom' verwijst naar het Allerheiligste, op aarde de 'tweede tabernakel' genoemd.

Ware tabernakel. In de hemel is ook een tabernakel. Dit is ten opzichte van de aardse tabernakel ‘de ware tabernakel’ (Hebr. 8:2),

Heb 8:1  De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n hogepriester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, Heb 8:2 een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens. (TELOS)

Aards zinnebeeld. De aardse tabernakel was een zinnebeeld en schaduw van de hemelse tabernakel (Hebr. 8:5); een beeld van de ware tabernakel (Hebr. 9:24).

Heb 8:5 Dezen dienen een zinnebeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een Goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen; want: ‘Zie erop toe’, zegt Hij, ‘dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is’. (TELOS)

Heb 9:24 Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons (TELOS)

Groot en volmaakt. De tabernakel in de hemel is ‘de grotere en volmaaktere tabernakel’ (Hebr. 9:11).

Heb 9:11 Maar Christus, gekomen als hogepriester van de komende goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt (dat is niet van deze schepping), Heb 9:12 ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom na een eeuwige verlossing verworven te hebben. (TELOS)

Door God gemaakt. De hemelse tabernakel is niet met mensenhanden gemaakt, dus niet van deze aardse schepping (Hebr. 9:11, 24).

Hogepriester. Christus is als hogepriester door zijn eigen bloed ingegaan in de hemelse tabernakel (Hebr. 9:11-12). Hij is eens voor altijd het hemelse heiligdom ingegaan (Hebr. 9:12; vgl. 9:24). 

Zie ook Tabernakel#Tabernakel_in_de_hemel