Henoch is de naam van enkele joodse geschriften met visioenen die Henoch, die na een wandel met God werd weggenomen, gehad zou hebben.

Adam tot Noach

1. Adam
0-930 A.H.[1]
 
 
 
 
2. Seth
130-1042 A.H.
 
 
 
 
3. Enos
235-1140 A.H.
 
 
 
 
4. Kenan
395-1235 A.H.
 
 
 
 
5. Mahalael
395-1290 A.H.
 
 
 
 
6. Jered
460-1422 A.H.
 
 
 
 
7. Henoch
622-987 A.H.
 
 
 
 
Methusalach
687-1656 A.H.
 
 
 
 
Lamech
874-1651 A.H.
 
 
 
 
Noach


Zie art. Henoch (naam en verwijzing) voor de betekenis van de naam en andere verwijzingen.

Het gaat om de volgende boeken genaamd Henoch:

 • 1 Henoch, bekend ten tijde van de eerste christenen en aangehaald door Judas in zijn brief in het Nieuwe Testament.
 • 2 Henoch
 • 3 Henoch

Henoch in de brief van Judas

In het Bijbelboek Judas wordt een profetie van Henoch geciteerd, die niet is te vinden in het Oude Testament.

Jds 1:14 En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, de Heer is gekomen temidden van zijn heilige tienduizenden, Jds 1:15 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. (TELOS)

Judas citeert uit 1 Henoch 60:8 "Henoch, de zevende van Adam", en uit 1 Henoch 1:9. "Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen". Henoch, de zevende van Adam af, is Henoch de zoon van Jared.

1 Henoch is een apocrief boek, dat niet tot de canon behoort. Het verwijst naar de Messias als 'Zoon van God'. De passage in het boek van Henoch (1 Hen. 1:9) dat spreekt van Christus' uitvoering van het oordeel, luidt als volgt:

"Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben."

1 Henoch

 
Henoch gemaakt door Theophanes de Griek, 14de eeuw.

Het eerste deel van het boek Henoch beschrijft de val van de Wachters, de engelen die de Nephilim verwekken. De rest van het boek beschrijft Henochs bezoeken aan de hemel in de vorm van reizen, visioenen en dromen, en zijn openbaringen.

Het boek Henoch bestaat uit 5 delen.

 1. Het boek van de wachters (engelen)(1 Henoch 1–36)
 2. Het boek van de Parabels (1 Henoch 37–71)
 3. Het astronomische boek (1 Henoch 72–82) (Ook het boek van de hemellichten genoemd)
 4. Het boek van de droomgezichten (1 Henoch 83–90)
 5. De brief van Henoch (1 Henoch 91–108) [2]

De reiziger James Bruce nam bij zijn terugkeer uit Egypte in het jaar 1773 drie handschriften van het hele boek in het Ethiopisch mee. In 1821 werd in het Engels vertaald. Het boek beweert een reeks van openbaringen aan Henoch en Noach te zijn. Het is geen deel van de Bijbel. Het boek behoort wel tot de Ethiopische canon van de Bijbel welke uit 81 boeken bestaat.[3]

Delen van het boek Henoch zijn ontdekt bij de [4]Qumran-opgravingen van de Dode Zee-rollen tussen 1947 en 1956, onder de Qumranteksten bevinden zich talrijke fragmenten van Henoch. De boeken van Henoch zijn gevonden in 4 verschillende grotten.[5]

Het begin van het boek 1 Henoch is gericht tot degenen die in de toekomstige tijd van de verdrukking leven. Het bevat voorzeggingen over gerichten in de vorm van overstromingen en vuur. Het voorzegt ook de twee komsten van de Messias. Het zegt dat de Messias de Zoon van God is en dat Hij zijn bloed zal vergieten om ons te verlossen. Het voorzegt zelfs de generatie waarin dit zou gebeuren. De Messias zou komen na 70 generaties na Henoch. In het geslachtsregister van Lukas vindt men 70 generaties, waarvan Methusalem, de zoon van Henoch, de 1e generatie is en Jozef, de adoptievader van Jezus, de 70e generatie. Het boek voorzegt dat er vanaf 1948 tot het begin van de verdrukkingsperiode 23 Israëlische premiers zullen regeren, in 58 regeringstermijnen. Van 1948 tot 14 juni 2024 (peildatum) telt men 22 premiers, met inbegrip van waarnemende premiers[6].

Het boek vertelt de geschiedenis van de engelen die vielen in de dagen van Jared, de vader van Henoch. De gevallen engelen huwden met menselijke vrouwen en voerden genetische experimenten uit. De tijd van de mens vanaf de schepping tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde duurt volgens 1 Henoch 7000 jaren.

Kerkleraars uit de 1e en 2 eeuw citeren 1 Henoch.[7]

2 en 3 Henoch

In tegenstelling tot 1 Henoch zijn 2 en 3 Henoch niet aangetroffen onder de Dode-Zee-rollen. Kerkleraars uit de 1e en 2 eeuw delen ons mee dat 2 en 3 Henoch en Geheimen van Henoch producten van sekten zijn.[7]

Meer informatie

Ken Johnson, Ancient Book of Enoch. Createspace Independent Publishing Platform, 2012. Pagina's: 206.

Enoch, Youtube.com: Ken Johnson, 3 dec. 2013. Duur: 55 min 2 sec. Lezing over het boek 1 Henoch.

Prophecies in the Book of Enoch. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 feb. 2022. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Ken Johnson.

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Enoch. Hieruit is op 12 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Beschrijving van het boek van Ken Johnson op Amazon.com.

Voetnoten

 1. A.H. = Anno Hominis, "het jaar van de mens", d.i. het jaar na de schepping van de eerste mens Adam.
 2. theologienet.nl/documenten/henoch.pdf
 3. www.ethiopianorthodox.org/english/canonical/books.html
 4. Prophecies in the Book of Enoch. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 feb. 2022. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Ken Johnson.
 5. www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/search#q='enoch'
 6. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_premiers_van_Isra%C3%ABl. Geraadpleegd op 14 juni 2024.
 7. 7,0 7,1 Prophecies in the Book of Enoch. Youtube.com: Prophecy Watchers, 11 feb. 2022. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Ken Johnson.