Dode Zee-rollen

Uit Christipedia

De Dode Zee-rollen zijn oude handschriften uit de laatste drie eeuwen voor Christus en ontlenen hun naam aan hun vindplaats: bij de Dode Zee. Ze werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in grotten in de buurt van Qumran, een nederzetting ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho.

De Dode Zee-rollen omvatten 900 documenten, waarvan ruim 200 handschriften van de Oude Testament. De handschriften zijn geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten van Qumran,

De Bijbelse handschriften uit de 10e en 11e eeuw, overgeschreven door de Masoreten, bleken merendeels vrij nauwkeurig aan te sluiten bij de bijbelse handschriften van Qumran.

Meer informatie

Art. Dode_Zee_rollen op Wikipedia.nl.

Pieter J. Lalleman, De Dode-Zeerollen, lezing (video-opname) op 31 aug. 2013 te Assen. De auteur is Nieuwtestamenticus.

Prophecy In The Dead Sea Scrolls. Youtube.com: Prophecy in the News, 6 nov. 2019. Duur: 28 min. 34 sec. Gesprek met Ken Johnson over de Dode Zee-rollen en de Essenen, naar aanleiding van zijn boek Ancient Testaments of the Patriarchs.