Dode Zee

Uit Christipedia

De Dode Zee is een meer op de grens van Israël en Jordanië, waarin de rivier Jordaan uitmondt. Het is een van de merkwaardigste meren der aarde. Het zoutgehalte (33%) is zo hoog, dat er geen (zichtbaar) leven in mogelijk is en dat een mens er zonder moeite in blijft drijven. Het is het laagst gelegen meer en een van de zoutste meren op aarde. In 2005 lag de waterspiegel van het meer 417,5 meter onder zeeniveau[1].

In de Bijbel wordt het meer genoemd: ZoutzeeOostzee (Ezech. 47:18) en Zee van het vlakke veld. Buiten de Schrift wordt het meer ook Zee van Lot genoemd.

Ligging van de Dode Zee of Zoutzee
Dode zee. Foto door David Shankbone, dec. 2007
Lezen en drijven in het zoute water. Foto: Arian Zwegers, 31 mei 2010.

Dankzij de hoge luchtdruk en het gefilterde zonlicht is er een pollenvrije atmosfeer.

Enkele bekende plaatsen bij de Dode Zee zijn Qumran, En Gedi en Massada. Van Jeruzalem naar de Dode Zee rijdt men in een 1/2 uur.

In het gebied lagen Sodom en Gomorra, die door vuur en zwavel zijn verwoest. Bij haar vlucht uit Sodom veranderde de vrouw van Lot, toen ze omzag naar de stad, in een zoutzuil (Gen. 19:26).

In het Zoutdal, een vlakte zuidelijk van de Zoutzee, werden de Edomieten door David en later door Amazia overwonnen.

In de streek van de Dode Zee zochten vluchtelingen als David en de profeet Elia een schuilplaats. Er leefden teruggetrokken gemeenschappen, zoals de Essenen.

Video

{{#widget:Vimeo| id=109662677|width=800|height=459}}
Video 'Dead Sea' door Ori Aloni, 2014. Bron: Vimeo.com

Toekomst

In de toekomst zal de levenbrengende rivier die in de nieuwe tempel ontspringt het water zoet maken. In de ‘Oostzee’ zullen, volgens het profetische bijbelboek Ezechiël, vissen zwemmen, 'zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee' (Eze. 47:10). 'De Grote Zee' is de Bijbelse benaming van de Middellandse Zee.

Zac 14:8  Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de [ene] helft ervan naar de zee in het oosten en de [andere] helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden. (HSV)

Eze 47:8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Eze 47:9 Het zal gebeuren [dat] alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Eze 47:10 Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Eze 47:11 Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven. (HSV)

Meer informatie

Art. Dode Zee op Wikipedia.nl

'Dead Sea' video door Ori Aloni. Vimeo.com, 2014. Geeft een impressie van het landschap om de Dode Zee.

Voetnoten

  1. Aldus Wikipedia.nl, geraadpleegd 23 feb. 2013.