Jachin

Uit Christipedia

Jachin is de naam van verschillende mannen in de Bijbel en van een pilaar aan het voorhuis van de tempel van Salomo.

Jachin heette één van de zonen van Simon, Gen. 46:10, waarvoor in 1 Kron. 4: 24 Jarib staat, en van meer personen in de boeken Nehemia en 1 Kronieken.

Tempelpilaar

Jachin was ook de naam van een der beide pilaren, ter rechterzijde, in of aan het voorportaal van de Tempel van Salomo opgericht; terwijl de naam van de linker pilaar Boaz was, 1 Kon. 7: 21.

Naam. De betekenis van Jachin is "Hij zal schragen, bevestigen", van het werkwoord cûn , "bevestigen, sterken". De gedachte is wellicht dat God, in wie sterkte is, deze tempel zal schragen en bevestigen; zo ook betekent Boaz "in Hem is sterkte", van Bo = in hem en Az = sterkte, kracht, macht.

Afmeting. De beide pilaren waren 18 ellen = ruwweg 9 meter hoog.

Jer 52:21  Wat betreft de pilaren: een pilaar was achttien el hoog, een draad van twaalf el kon hem omspannen. De dikte ervan was vier vingers, [en] hij was hol. (HSV)

Als een el 0,45 cm is

Elke pilaar had een omvang van 12 ellen = ca. 6 meter. Een omtrek van 6 meter komt overeen met een diameter van 6 gedeeld door 3,14 = 1,91 meter. De Hebreeuwse Wikipedia[1] vermeldt 5,4 meter in omtrek, dat is 1,72 meter in doorsnede.

Materiaal. De pilaren waren van koper. Ze waren hol, hun wand was 4 vingers dik (Jes. 52:21).

Kapiteel. Op de pilaar zat een kapiteel van koper, ca. 2,5 meter hoog.

Jer 52:22  Daarop zat een kapiteel van koper. De hoogte van een kapiteel was vijf el. Het vlechtwerk en de granaatappels rondom op het kapiteel waren helemaal van koper. En de tweede pilaar had zoals deze [eerste], eveneens granaatappels. Jer 52:23  Er waren zesennegentig granaatappels [aangebracht in alle] windrichtingen. [Het totaal van] alle granaatappels was honderd, rondom op het vlechtwerk. (HSV)

Einde. De pilaar werd door de Chaldeeën in stukken geslagen en het koper werd meegenomen naar Babel. De pilaren zijn niet meer gemaakt voor de tempel van Zerubbabel.

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Jachin. De tekst hiervan is op 15 juni 2018 verwerkt. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

Voetnoot