Jachin

Uit Christipedia

Jachin is de naam van verschillende mannen in de Bijbel en van een pilaar aan het voorhuis van de tempel van Salomo.

Jachin heette één van de zonen van Simon, Gen. 46:10, waarvoor in 1 Kron. 4: 24 Jarib staat, en van meer personen in de boeken Nehemia en 1 Kronieken.

Jachin was ook de naam van een der beide pilaren, ter rechterzijde, in of aan het voorportaal van de Tempel van Salomo opgericht; terwijl de naam van de linker pilaar Boaz was, 1 Kon. 7: 21. De betekenis van Jachin is "Hij zal schragen, bevestigen", van het werkwoord cûn , "bevestigen, sterken". De gedachte is wellicht dat God, in wie sterkte is, deze tempel zal schragen en bevestigen; zo ook betekent Boaz "in Hem is sterkte", van Bo = in hem en Az = sterkte, kracht, macht.

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Jachin. De tekst hiervan is op 15 juni 2018 verwerkt. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.