Kor

Uit Christipedia

Een kor is een Hebreeuwse inhoudsmaat genoemd in de Bijbel en wordt gewoonlijk gebezigd voor droge stoffen. Eén kor is ongeveer 400-450 liter[1]. Synoniemen zijn: ezelslast, homer. Een kor is gelijk aan 10 efa's of bats.  

Het Hebreeuwse woord is, overgeschreven in het Nederlands, Kor. Het komt 9x voor in het Oude Testament.

Salomo zegde de arbeiders van Huram, koning van Tyrus, toe:

2Kr 2:10 En zie, ik zal uw dienaren, de houthakkers, die het hout hakken, twintigduizend kor uitgeslagen tarwe, en twintigduizend kor gerst, twintigduizend bath wijn, en twintigduizend bath olie geven. (HSV)

Een ander voorbeeld:

Ezr 7:22 tot honderd talent zilver, tot honderd kor tarwe, tot honderd bat wijn, tot honderd bat olie; ... (HSV)

Honderd kor tarwe = 100 x (400 tot 450 liter) = 4000 - 4500 liter tarwe.  

Voetnoot

  1. Aldus DeBijbel.nl, site van het Nederlands Bijbelgenootschap. Geraadpleegd 27 feb. 2016.