Maächa

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Maacha)

Maächa is de naam van verschillende personen in de Bijbel

1. de zoon van Nahor en zijn bijvrouw Reüma, van wien de Maächatieten afstemmen;

2. de vader van Achis, de Filistijnse koning van Gath. Elders heet hij Maoch;

3. de vader van Hanan, een der helden van David;

4. de vader van Sephatja, een stamhoofd over de Simeonieten;

5. een der bijvrouwen van Kaleb, de zoon van Hezron;

6. de vrouw van Machir, de zoon van Manasse;

7. de vrouw en wellicht de halve zuster van Jeïël, de vader van Gibeon;

8. de dochter van Thalmaï, koning van Gesur, de vrouw van David, de moeder van Absalom;

9. de dochter van Abisalom, de vrouw van Rehabeam, de moeder van Abia en derhalve de grootmoeder van Asa. Zij wordt in de Bijbel de 'moeder' van Asa genoemd. Daar zij elders Michaja, de dochter van Uriël uit Gibea, heet, moet men aannemen, dat Abisalom of Absalom haar grootvader was, wiens dochter Thamar met Uriël huwde en zo haar moeder werd. Maächa en Michaja zijn derhalve verschillende namen van dezelfde vrouw. Dochter komt dikwijls in de betekenis van kleindochter en moeder in die van grootmoeder voor.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía
Maächa afgezet door Asa

Maächa maakte van de grote invloed, die zij op Rehabeam en later op Abia uitoefende, schandelijk misbruik. Beide verleidde zij tot afgoderij. Eindelijk werd zij in haar goddeloosheid door Asa gestuit;

2Kr 15:16 Ja, zelfs Maächa, de [groot]moeder van koning Asa, zette hij af, zodat zij geen koningin [meer] was, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera had gemaakt. Asa hakte haar gruwelijke beeld om, verpulverde en verbrandde [het] bij de beek Kidron. (HSV)

10. zie Maächath

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Maächa' is op 13 aug. 2018 onder wijziging verwerkt.