Meliskerke

Uit Christipedia

Meliskerke (Zeeuws: Melis) is een dorp in de gemeente Veere op het schiereiland Walcheren, in de Nederlandse provincie Zeeland. Op 1 januari 2010 telde het dorp 1.478 inwoners.

Meliskerke (groen) in de gemeente Veere (donkergrijs) op het schiereiland Walcheren.

Christenheid. Een groot deel van de bevolking is lid van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 kreeg de gezamenlijke lijst van de christelijke politieke partijen SGP en ChristenUnie 65,8% van de stemmen in Meliskerke, waarmee het dorp een van de hoogste percentages voor deze twee partijen in Nederland heeft.

Bezienswaardig is de oude dorpskerk, gebouwd in de 2e helft van de 14 eeuw en toen vernoemd naar Odulphus, die ca. het jaar 800 'apostel' der Friezen was: Sint-Odulphuskerk. De Odulphuskerk heeft een toren die zestig centimeter uit het lood staat.

Geschiedenis

Meliskerke wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van de bisschop van Utrecht, als Meilofskerca. Het viel toen onder de Middelburgse abdij.

Nadat Walcheren in 1572 de prins van Oranje steunde in de strijd tegen de Spaanse bezetting, bleef Middelburg trouw aan het Spaans bestuur. Om Middelburg te bevrijden, volgde in 1572 een beleg door de geuzen. Vooral het platteland van Walcheren had tijdens dat beleg zwaar te lijden onder allerlei gespuis. Ook kerkgebouwen werden vernield. Na de bevrijding van Middelburg in 1574 en het vertrek van de Spaanse bezetting, begon Walcheren aan zijn wederopbouw. Ook het kerkelijk leven werd opnieuw georganiseerd. Massaal ging Walcheren over tot de calvinistische, hervormde of gereformeerde kerk.

We kunnen er van uitgaan dat vrijwel alle bewoners van Meliskerke tot deze hervormde kerk gingen behoren. Landelijk kreeg de hervormde kerk de status van 'volkskerk' en werd ze officieel de 'Nederduitsch-Gereformeerde Kerk' (NdGK). De plaatselijke gemeenten werden toen de 'gereformeerde- of hervormde gemeente van ...' genoemd. De naam Nederduitsch-gereformeerd' behield de kerk tot 1816. Daarna heette ze officieel de 'Nederlands Hervormde Kerk'.

Walcheren - Clazina Cornelia de Visser-de Visser geb 1878 met zoontje Johannes geb 1902, foto ca 1904

Meliskerke was een zelfstandige gemeente voor het in 1966 opging in de gemeente Mariekerke die in 1997 opging in de gemeente Veere.

Lidmaten, dopen en ondertrouwingen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk

De gereformeerde of hervormde kerk van vóór 1816 had als volkskerk de officiële naam 'Nederduitsch-Gereformeerde Kerk'. Voor een lijst met lidmaten, dopen (dopelingen, ouders, getuigen) en ondertrouwingen uit deze kerk:

Meer informatie

Meliskerke, nl.wikipedia.nl

Bron

Meliskerke, nl.wikipedia.nl. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 8 sept. 2018.