Meliskerke/NdGK/Dopen 1613-1635

Uit Christipedia
Meliskerke > NdGK > Dopen 1613-1635

Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Meliskerke uit de periode 1613 -1635. Zie de toelichting.

….... =  niet te ontcijferen

(Salige Memorie)  =  tussen haakjes een aanvullende opmerking of verklaring

Volgnr, datum doop en naam van kind, met als achternaam de voornaam van de vader (het patroniem) -  de ouders  –  getuige(n).

1 17 febr 1613 gedoopt het kind van Cornelis (Adriaansen) Vlaminck

Op 22 jan 1633 overleed Janneken, huysvr van Corn. Adr. Vlamynck in Mariekk, oud ca 60 jr.

2 … 1613 gedoopt het kind van ….. Verdonck – getuigen Leyn Geertssen, Pieter ….. , Cathelyne Luenis, Maeijken Gillis

3 17 nov 1613 ged …... – Lauweris Janssen – getuigen Cornelis Adriaansen Vlamijnck, Andries Huijgenssen, Margrietken, de huysvr van Cornelis Cornelissen ….,Elisabeth Lauwers Huijghe

4 25 dec 1613 ged ….. – Adriaen Braem (geh met Piryncke, zie bij 24 juni 1614) – g. de huysvr van Pieter Jobsen

5 29 febr 1614 Anna Jacobusse Wallens – Mr. Jacobus Wallens – g. (Geert ?) Melckebeke, ….. Leinssen, Jaquemijncke van ijsenhout de huijsvr van Jan Bontridder

6 27 apr 1614 Adrianeken Cornelissen – Cornelis Jacopssen S.M. (Salige Memorie) – g. Adriaen Cornelissen, Jaquemynke A.....

De vader, Cornelis Jacobsen, was dus reeds overleden.

7 2 mei 1614 Cornelis – Joannes Gheertssen – g. Neelken van de Syswech, Elisabeth

8 19 mei 1614 Pieter Loijs – Joos Loijs – g. Pauwlus Lauwerssen, Elisabeth Domisse

9 15 juni 1614 Passchijne Claesse – Claeys Andries – g. Jan Christiaenssen Meyere, Adriaen Willemsen Roo, Maeyken Adriaensen, Maeyken Huijghe

10 24 junij 1614 Susanna Geertse – Geert Theunissen – g. Pieter Bernaerts, Piryncke, de huysvr van Adriaen Braem

11 14 sept 1614 Jasperyncke Adriaens – Adriaen Jaspersen – g. Jasper Janssen, Pieter Huijghenssen, Leunken Marinis, Schotte, Godelieve Adriaens

1 okt 1614 Gedoopt 5 kinderen van de molenaar Lieven Lievenssen molenaer. De kinderen hebben verschillende leeftijden! De reden waarom zijn kinderen niet zijn gedoopt is onbekend. Het is niet ondenkbaar dat Lieven en zijn vrouw doopsgezind waren en overgegaan zijn naar de Nederduitsch-gereformeerde kerk.

De kinderen zijn: Machriti/ Mechelijne/ Francijna/ Andries/ Maeyken Lievense (in die volgorde worden zij genoemd)

Getuigen: Zoete de huysvr van Pieter …..., Jaquemynke zijn dochter.

Op 28 sept 1616 wordt vermeld 'Maeyken de weduwe van Lieven Lievense de molenaere'. Mogelijk is zij ook de moeder van de kinderen en is Lieven Lievense niet eerder met een ander gehuwd geweest.

12 11 Margrieta Lievense

13 12 Machelijne Lievense

14 13 Francijna Lievense

15 14 Andries Lievense

16 15 Maeyken Lievense

17 26 okt 1614 Cornelis Heijndr. – Steven Heijndr (van Aagtekerke) – g. Maerten Lauwerssen, Judich Jans, Cornelis Meeussen, Adrianeken Anthonissen, Janneken, de huysvr van Meeus Cornelissen, Mar.... Heyndricxsen, Neelken Heyndricxsen

18 26 okt 1614 Ten selven daeghe Maeyken Dons – Lauweris Dons – g. Centijne de huysvr van Gheert Stevinssen

19 6 dec 1614 Janneken Jansen – Jan Jacopssen – g. Margriete de grootmoeder van het voornoemde kint. De vader wasser tegenwoordigh.

20 14 dec 1614 Commerijnke Marijnisse – Marijnis Jacopssen – g. Leunis Leunissen, Laurijnke de dochter van Jacob Geertsen

21 25 dec 1614 Lauwers Laureysse – Lauwerens Janssen – g. Neelken de huysvr van Machiel Janssen

22 11 jan 1615 Jaquemyncke Cornelisse Paeuwaert – Corn. Paeuwaert – g. Jacop Adriaens 'cleen', Janneken de dochter van Willem Paeuwaert, de huysvr van Leunis Marijnissen Polfaes

23 8 mrt 1615 Elisabeth Hendricks Leenaerts – Hendrick Leenaerts – g. Adrianneken, de weduwe van Wlm Melis smidt.

24 3 meye 1615 Adrianeken Adriaens Huyghe – Adriaen Huighe (SM = Salige Memorie, dus overleden) – g. Neelken de huysvr van Michiel Janssen van de Walle

25 24 mei 1615 Paulus Andriesse Witte – Andries de Witte – g. Neelken van Heyndryck Blauwaert suster van de moeder van tkijnt.

26 24 mei 1615 Ten selven daeghe is oock gedoopt Cornelis Cornelisse Vlamynck – Cornelis (Adriaensen) Vlamynck – g. De vader en heefgt gheen getuigen aan ghegeven

11 ged 17 febr 1613 NN – Cornelis Vlaminck en Janneken (ze wordt echter niet genoemd)

12 ged 24 mei 1615 Cornelis – Cornelis Vlamynck

27 24 mei 1615 Ten selven daeghe is gedoopt Joosyneke Jansen Cramer – Jan Cornelissen Cramer – g. Barbele de dochter van Jan Wilzoets

28 9 aug 1615 Marcus Pieterse Vermeerschs – Pieter Vermeerscht, smid – g. Adriaen Willemssen, Berbel Jacobsen, Susanne Joos dochter

29 27 sept 1615 Leynken Adriaense – Adr. Jasperssen – g. Adrianeken de dochter van Jasper Janssen Dyngemanse

30 4 okt 1615 Lauwers Hollewijnse – Hollewijn Janssen – g. Jooris Gheens, Luenis Adriaens, Cathelyne de huysvr van Willem Braem, Maeyken Maertens

31 8 nov 1615 Piryncke Joorisse – Jooris Gheens – g. Jan Dou, Pieter Andriesse, Marijnis Adriaensen, Maijken Gillis, Jaquemijne Willemsdr

32 8 nov 1615 Ten selven daeghe is gedoopt geweest Adam Dons – Lauwers Dons – g. Berbelken dr van Jan Wilzoets (zie bij 24 mei 1615)

33 17 jan 1616 Lauwers Marijnis – Marijnis Lauwers – g. Dijngne de weduwe van Huyge Janssen Bastaert

In 1627 is ene Marinis Lauris van Mariekerke overleden.

34 31 jan 1616 Heijndrick Adriaensen Braem – Adriaen Braem – g. Lauwerken de huysvrauw van Mr. Lauwers Mathijssoone de Cock

35 20 mrt 1616 Jacop Marijnissen – Marijnis Jacopssen – g. Cornelis Cornelissen Cops, Janneken de huysvr van Cornelis van Sluis

11 ged 14 dec 1614 Commerijnke – Marijnis Jacopssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 20 mrt 1616 Jacop – Marijnis Jacopssen

36 15 juni 1616 Laureys Laurusse – Lauwereys Janssen – g. Pernelleken de huisvr van Andryis Huyghenssen

11 ged 17 nov 1613 NN – Lauweris Janssen (de moeder niet genoemd)

12 ged 25 dec 1614 Lauwers – Laureys Janssen

13 ged 15 juni 1616 Laureys – Lauwereys Janssen

Volgens opm bij o.a. 3 nov 1619 zou Lauweris Janssen gehuwd zijn met Pieryncke

37 21 aug 1616 Willemyncke Heyndricksen – Heyndr. Lenaerts – g. Magdaleena de huysvr van Heijndrijck Jongepiers

38 14 sept 1616 Judich Joosse Loijs – Joos Loijs – g. Maeyken de huysvrouwe van Lauwers Cornelissen

39 28 sept 1616 Thomas Adriaansen – Adriaen Dierycxssen – g. Maeyken de weduwe van Lieven Lievense de molenaere

40 16 okt 1616 Jaspaer Adriaensen – Adriaen Jaspaerssen – g. Maeyken de huysvrouwe van Jaspaer Janssen Dyckgrave, moeder van de vader van tkijnt.

41 26 dec 1616 Gheerken Joannesse – Joannes Geertssen – g. Crijn Mathijssen, Maeyken Cornelisdr huysvr van Wisse Geertssen, Leunken Jacop weduwe van Huijge Leynssen

42 8 jan 1617 Jobken Lenaerts – Lenaert Janssen – g. Elisabeth de suster van de moeder van tkijnt

43 29 jan 1617 Domis Pieters – Pieter Domissen – g. Dijnneken de huysvr van Leyn Vloote

44 26 febr 1617 Magdaleena Cornelisse Paeuwaert – Cornelis Paeuwaert – g. Huijbrecht(je?) de huysvr van Lauwers Dons ….

45 14 mei 1617 Dyngneken Lauwersen Bastaert – Lauwers Cornelissen Bastaert – g. Dyngne de weduwe van Huyge Janssen Bastaert moeder van de vader van het voornoemde kijnt

46 31 mei 1617 Barthelmeews – Jan Jacopssen

47 16 juli 1617 Marij een dochter uit Hollant. Out omtrent de twintig jaren

48 23 juli 1617 Centijne Stevens – Steven Gheertsse – g. Gheert Stevinssen, David Marijnissen, Schotte, Crijnke Leyns wed van Willem Cornelissen Cops

Otr Aagtekerke 13 apr 1616 Steven Geertsen met Neelken Jacobs van Sandijck. Trouwt Meliskerke

49 3 sept 1617 Elisabeth Hollewijn – Hollewijn Janssen – g. Janneken Stoffels grootmoeder van het kind

49b (later toegevoegde doopaant.) Ged. 11 okt 1617 Ariaentgen Andriesse - Andries Pieterssen

50 31 okt 1617 Jacques – een jonkman van Vlissingen out omtrent xx (20) jaren.

51 26 nov 1617 Lauwers Pieters Vermeerschs – Pieter Vermeerschs – g. Adriaen Cornelissen Cleen, Cornelis Willemssen Cops, Piryncke de huysvr van Adriaen Braem

52 26 nov 1617 Maeijken Lauwers Dons – Lauwers Dons – g. Maeijken de huysvr van Andries de Witte

11 ged 26 okt 1614 Maeyken – Lauweris Dons (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 8 nov 1615 Adam – Lauwers Dons

Bij 26 febr 1617 wordt gesproken over Huijbrechtje de huysvr van Lauwers Dons

13 ged 26 nov 1617 Maeijken – Lauwers Dons

53 4 febr 1618 Stoffel Joorisse – Jooris Gheens – g. Hubrecht Pieterssen, Elisabeth de huysvr van Daniel Zoete

54 25 febr 1618 Jan Adriaense Braem – Adriaen Braem en Piryncke – g. Jooris Gheens, Maeyken de huisvr van Jan Jaspaerssen

55 10 juni 1618 Adrianeken de Rycke – Adriaen Dieryckx – g. Maeyken de wed van Lieven Lievenssen molenaere was van Meliskerke

56 29 juli 1618 Cornelia Pieters Leynssen – Pieter Leynssen – g. Luenis Gheensen, Michiel Janssen van de Walle, Dyngneken de huysvr van Leyn Vloote

57 14 sept 1618 Maria Christiaenssen – Christiaen Luenis van St Janskerke – g. de grootmoeder vant kijnt

58 16 sept 1618 Cornelis Adriaensen Olibrant – Adriaen Olibrant – g. Willem Jansse van Poppekerke

59 11 nov 1618 Adrianeken Marijnissen – Marijnis Gheertssen – g. Jan Ghijssen, Andr. de Witte, Luenis Claeysse, Maeyken Geerts, Lysebeth Legiersse, Jobken Pieters

60 2 dec 1618 Symon Joannesse Gheertsen – Joannes Gheertssen

61 2 dec 1618 Janneken Janssen – Jan Jaspaers S.M. (Salige Memorie) – g. Willem Janssen de grootvader vant kijnt (zie bij no 54: Jan Jaspaers gehuwd met Maeyken)

62 2 dec 1618 Gheert Pieters – Pieter – g. bij de doop werd het kind gepresenteerd door de grootmoeder.

(Hij is waarschijnlijk de Pieter, gehuwd met Leynke, zie bij no 64)

63 30 dec 1618 Pieter Andriesse de Witte – Andries de Witte – g. ten doop gepresenteerd door de grootmoeder Aechte Blauwaert

(zie bij no 52: Andries de Witte gehuwd met Maeyken)

11 ged 24 mei 1615 Paulus Andriesse Witte – Andries de Witte en Maeyken

12 ged 30 dec 1618 Pieter Andriesse de Witte – Andries de Witte

64 20 jan 1619 Leynken Adriaens Jasperssen – Adr. Jaspaerssen – g. Leynke de huysvr van Pieter, de grootmoeder van het kind

65 3 febr 1619 Piryncke Lenaerts – Lenaert Janssen – g. Martijne de huysvr van Anthonis Heyndrickx

11 ged 8 jan 1617 Jobken – Lenaert Janssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 3 febr 1619 Piryncke – Lenaert Janssen

66 17 mrt 1619 Pieter Bernaerts – Bernaert Pieterssen – g. Marijnis Symonssen Schotte, Adriaen Rijsswercker, Job Willemsen, Jacop Adr. Cleen, Gillis Marijnissen, Maeyken Willemssen, Tanneken Faes, Commerken de huysvr van Jacop Dons

67 24 mrt 1619 Barbelken Willems – Willem Luenissen – g. Pieter Luenissen, de broeder van Willem Luenis

68 14 apr 1619 Driesche Paeuwaert – Cornelis Paeuwaert – g. Jesperyne de huysvr van Cornelis Willeboorts

11 ged 11 jan 1615 Jaquemyncke – Cornelis Paeuwaert (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 26 febr 1617 Magdaleena – Cornelis Paeuwaert

13 ged 14 apr 1619 Driesche – Cornelis Paeuwaert

Volgens opm o.a. bij 18 okt 1620 was Cornelis Paeuwaert toen gehuwd met Dyngne

69 14 apr 1619 Pieter Janse Cramer – Jan Cornelissen Cramer – g. Tanneken de huysvr van de broeder van de moeder van tkijnt

11 ged 24 mei 1615 Joosyneke – Jan Cornelissen Cramer (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 14 apr 1619 Pieter Janse Cramer – Jan Cornelissen Cramer

70 21 mei 1619 Mary IJsenbach – Mr Sacharijas IJsenbach – g. de grootvader en grootmoeder vande kijnde

71 9 juni 1619 Leijnke Lauwerse Bastaert – Lauwers Cornelis Bastaert – g. Dijngne de wed van Huijghe Janssen Bastaert

72 23 juni 1619 Jacop Janse Rijckaert – Jan Jacopssen Reijckaert – g. geen getuigen

73 6 okt 1619 Blasijnecke Michiels – Michiel Andriessen – g. geen getuigen

74 3 nov 1619 Leyn Pieterssen – Pieter Leynssen – g. Pierijncke de huysvr van Lauwers Janssen

75 15 dec 1619 Jan Adriaanse – Adriaen Lievense – g. Leynken fls Willem Cornelissen Cops

76 26 jan 1620 Margrijte Adriaense Olibrant – Adriaen Olibrant en Tanneken Faes – g. Ten dope gepresenteerd door de minne

77 26 febr 1620 Maeyken Willems Basting – Willem Basting – g. Leunis Cornelissen, Dijrijck Adriaenssen, Maeyken de huisvr van Geert Stevinssen, Piryncke huisvr van Adriaen Braem

78 1 martij 1620 Janneken Marijnis – Marijnis Geertssen – g. Andrijes Geertssen, Elisabeth Adriaenssen

79 1 apr 1620 Luenis Pieterse – Pieter Luenisse – g. ten doop gepresenteerd door de grootmoeder van de vader van tkijnt

80 3 mei 1620 Dierick Adriaensse – Adriaen Dieryckx – g. Magdaleena de huysvr van Jan de Pachtere

81 21 juni 1620 Margrijete Bernaerts – Bernaert Pieterssen – g. Marijnis Gheertssen, de huysvr v Daniel Pieterssen Roose

82 26 juli 1620 Dyngne Pieterse – Pieter Domisse – g. Adriaen .......

11 ged 29 jan 1617 Domis – Pieter Domissen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 26 juli 1620 Dyngne – Pieter Domisse

83 10 aug 1620 Janneken Joorisse – Jooris Geens (en Susanna) – g. Pierijnke de huysvr van Adriaen Braem

84 27 sept 1620 Huybrecht Adriaensen – Adriaen Jakobussen – g. Maeyken de huysvr van Balthasar Jaspaerssen

85 7 okt 1620 Mathijs Adriaense – Adriaen – g. Susanna de huysvr van Jooris Geens

86 18 okt 1620 Williboort Cornelissen – Cornelis Williboortssen – g. Dyngne de huysvr van Cornelis Paeuwaert

87 18 okt 1620 Jan Leynssen – Leyn Janssen – g. Maeycken, de suster van de moeder van tkijnt

88 18 okt 1620 Jacobus Pieterse Vermeerschs – Pieter Vermeerschs – g. Daniel Pieterssen Roose, Leynke de huysvr van Michiel Andriessen

89 20 nov 1620 Janneken Hollewijn – Hollewijn Janssen – g. Christijne Gheens, zuster van de moeder van't kind

90 13 dec 1620 Margrietken Cornelisse Wilzoets – Cornelis Wilzoets – g. Luenis Adriaens, Margriete de huysvr van Jan Wilzoets, grootmoeder van't kind

91 13 dec 1620 Janneken – Leunis Willems Leunissen – g. Durff de huysvr van Abraham Antonissen

92 2 jan 1621 Magdaleenken Heyndricks – Heyndrick Lenaertssen – g. Leyn Janssen, Syncke Jacops dochter

11 ged 8 mrt 1615 Elisabeth – Hendrick Leenaerts (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 21 aug 1616 Willemyncke – Heyndr. Lenaerts

13 ged 2 jan 1621 Magdaleenken – Heyndrick Lenaertssen

93 10 mrt 1621 Adrianeke – dochtertje van Maeyken Willems, 'de name van den vader is mij onbekend' – g. Willem Janssen

94 17 mrt 1621 Johannes IJsenbach – Mr Sacharijas IJsebach – g. Mr Jacobis Wallens, Janneken de suster van de moeder van tkijnt

95 6 apr 1621 Leynken Pieterse – Pieter Leynssen – geen getuigen

96/97 25 apr 1621 Jan en Pieter (tweelingen) – Eduwaert Phls – g. voor de oudste (Jan) Piryncke de huysvr van Lauwers Janssen, voor de jongste (Pieter) Dijngne de huisvr van Corn. Paeuwaert

98 2 mei 1621 Cornelis Bernaertse – Bernaert Pieterssen – g. Elisabeth Pieters, zuster van de vader van't kind

99 9 mei 1621 Jan Adriaense – Adriaen Libbe – g. Crijncke Leyns wed van Jan Janssen Huijsman

100 13 juni 1621 Heyndrick Roose – Daniel (Pieterse) Roose – g. Leynken de zuster van de vader van 't kind

101 26 juni 1621 Gheerke Willemse Basting – Willem Basting – g. Jan Adriaens soone, Pieter Vermeerschs, Dyngne de huisvr van Corn. Paeuwaert

102 26 juni 1621 Margriette Loijs – Joos Loijs – geen getuigen

103 26 juni 1621 Barthelmeeus Janse Ryckaert – Jan Jacobsen Ryckaert – g. geen getuigen

104 14 juli 1621 Agniete Pieters – Pieter Luenissen – g. gepresenteerd door de grootmoeder

105 1 aug 1621 Aechte Bastaert – Lauwereys Bastaert – g. Magdaleena huysvr van Willem Cornelissen Heyndr.

106 15 aug 1621 Martijnken Michiels – Michiel Andriessen – g. Leunken Andryesdr zuster van de vader van 't kind

107 31 aug 1621 Saertien Joorissen – Jooris Gheens – g. Adriaen Braem, Sara Marijnis

108 26 sept 1621 Willeboort Cornelisse – Cornelis Willeboorts – Corn. Adr. Claes, Maeyken de huysvr van Willem Paeuwaert

109 13 okt 1621 Pieter Braem – Adolf Braem – g. Adriaenken Braem, Bernaert Pieters

110 13 okt 1621 Adrianeken Adriaense – Adriaen Dieryckx – g. ten doop gepresenteerd door de moeder/ de vader wasser teghenwoordig

11 ged 28 sept 1616 Thomas – Adriaen Dierycxssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 10 juni 1618 Adrianeken – Adriaen Dieryckx

13 ged 3 mei 1620 Dierick – Adriaen Dieryckx

14 ged 13 okt 1621 Adrianeken – Adriaen Dieryckx

111 13 okt 1621 Symon – Susanna Cramers – g. ten doop gepresenteerd door de moeder

112 27 okt 1621 Olibrant Adriaense – Adriaen Olibrant – g. Maeyken Chaerles

113 23 nov 1621 Jan Cornelisse Wilzoet – Cornelis Wilzoet – g. Jan Wilzoets

114 26 jan 1622 Leunken Pieters – Pieter Olibrant – g. Martijncke de huysvr van Anth. Heyndr.

115 30 jan 1622 Loowijs Domasse – Damas Heyndrs. – g. Susanna de huysvr van Jooris Gheens

116 17 apr 1622 Janneke Janse de Pachtere – Jan de Pachtere – geen getuigen

117 24 apr 1622 Adrianeken Adriaans Jaspaerssen – Adriaen Jaspaerssen – geen get

(zie bij 10 apr 1647 er van uitgaande dat er sprake is van steeds dezelfde Adriaen Jaspersen)

118 24 apr 1622 Geert – Joannes Geertsen – g. geen getuigen

11 ged 2 mei 1614 Cornelis – Joannes Gheertssen

12 ged 26 dec 1616 Gheerken – Joannes Geertssen

13 ged 2 dec 1618 Symon – Joannes Gheertssen

14 ged 24 apr 1622 Geert – Joannes Geertsen

(zie bij no 131/132: Pieternelleken de huysvr van Joannes Geertssen Schout)

119 1 mei 1622 Geerken – Francoijs (Diericxssen?) – g. Maeyken de huysvr van Geerten Stevinssen moeder van de vader van tkijnt

120/121 17 juli 1622 Pierijncke en Janneken (tweelingen) – Halewijn Janssen – g. voor Pierijncken (de oudste) Leunken van Huighe Leynssen. Voor Janneken, Paulyna de huysvr van Pieter Leynssen, overige get Mathijs Adr. Cramer, Anthonis 'zijn bijname en weet ik niet'.

122 28 aug 1622 Jacop Leynssen – Leyn Janssen – g. de grootmoeder van het kijnt

123 28 aug 1622 Janneken Bernaerts – Bernaert Pieterssen – g. Janneken de huysvr van Pieter Vermeerschs

124 6 sept 1622 Joannes Sachariasse IJsenbach – Sacharijas IJsenbach – g. geen get

125 25 sept 1622 Janneken Maertense Croone – Maerten Croone – g. Leunis Adriaenssen

126 9 okt 1622 Halewijn Joorisse – Jooris Gheens – g. Willem Janssen, Daniel Pieterse Roose, Cathelijne een gharencoopster uit Middelburg

127 9 okt 1622 Lauwereyntken Andriesse de Witte – Andryss de Witte – g. Leynken Willemsdochter

(zie bij no 52, 26 nov 1617; Maeyken de huysvr van Andries de Witte)

11 ged 24 mei 1615 Paulus – Andries de Witte (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 30 okt 1618 Pieter – Andries de Witte

13 ged 9 okt 1622 Lauwereyntken – Andrijs de Witte

128 26 dec 1622 Maeljaert Adriaense Braem – Adriaen Braem – g. Margrietken de huysvr van (Jan) Wilzoets

129 22 jan 1623 Fransijnken Pieterse Vermeerschs – Pieter Vermeerschs – g. Jan Pieterssen Roose, Cornelis Maertenssen Olibrant, Stoffelijnken j.d. van Serooskerke

130 12 febr 1623 Elisabeth Philips – Eduwaart Phls – g. Elisabeth Gillis, Lidia de huysvr van Marijnis Geertssen

131 26 febr 1623 Huijbrecht Pietersen – Pieter Leynssen – g. Corn. Adr. Vlamynck/ Janneken de huysvr van Leunis Claeyssen

132 29 mrt 1623 Jan Danielse Roose – Daniel Roose – geen getuigen

133 30 apr 1623 Leunken Willemse – Willem Leunissen – g. Susanna de suster van de moeder van 't kind

134 11 juni 1623 Huijbrecht Michielsen – Michiel Andriessen – geen getuigen

135/136 5 nov 1623 (tweelingen) Crijn en Aechtken Joossen – Joos Adriaenssen – g. voor Crijn, Pieternelleken de huysvr van Joannes Geertssen Schout en voor Aechtken, Paulina de huysvr van Pieter Leynssen

137 6 dec 1623 Gheert Maertense – Marijnis Geertsen – g. geen getuigen

138 10 dec 1623 Anna Adriaense – Adriaen Libbe – geen getuigen

139 10 dec 1623 Coppemyne Lauwerse Bastaert – Lauwers Cornelissen Bastaert – geen getuigen

140 26 dec 1623 Aernoudt Maertense – Maerten Aernoutssen – g. Susanna de huysvr van Jooris Gheens

141 3 jan 1624 Cornelis – Bernart Pietersen – geen getuigen

142 3 jan 1624 Olibrant Pieterse – Pieter Olibrants – geen getuigen

(zie verder bij 11 febr 1648)

143 14 jan 1624 Cornelis Janssen – Jan Jacopssen – g. Jacop Cornelissen Rijckaert, Maeyken de weduwe van Pieter Janssen Roose

144 24 jan 1624 Daniel Janse Roose – Jan Roose – geen getuigen

145 24 jan 1624 Maeyken Adriaense Olibrant – Adriaen Olibrant – g. geen getuigen, als getuigen zijn naderhand opgegeven Adriaen Braem, Leunken de huysvr van Pieter Olibrant

Adriaen Maertense Olibrant was gehuwd met Tanneken Faes (zie bij jan 1633)

146 21 febr 1624 Joos Janse Loijsse – Joos Loijsse – g. Pauline, de huysvr van Pieter Leynssen

11 ged 19 mei 1614 Pieter – Joos Loijs (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 14 sept 1616 Judich – Joos Loijs

13 ged 26 juni 1621 Margriette – Joos Loijs

14 ged 21 febr 1624 Joos – Joos Loijsse

Bij een doop op 4 okt 1626 is Janneken de weduwe van Joos Loijssen

147 21 febr 1624 Janneken Willemse Basting – Willem Basting – g. Durff de huysvr van Adriaen Luenissen

148 25 febr 1624 Janneken Adriaensen – Adriaen Janssen – g. Daniel Pietersse Roose, Paulijne de huysvr van Pieter Leynssen

149 25 febr 1624 Jan Geertsen – Geert Janssen – g. Jan Ghoossen, Maeyken Jans

150 24 mrt 1624 Leunken Cornelisse Willeboorts – Cornelis Willeboorts – g. Janneken de huysvr van Cornelis Wilzoets

151 8 apr 1624 Willem Leynssen – Leyn Janssen – g. Janneken de huysvr van Cornelis Wilzoets

152 24 apr 1624 Jasperijncke Pieterse – Pieter Luenissen – g. Maeyken de huysvr van Cornelis Cornelissen Cops

Mayken Jans, huysvr van Cornelis Cornelisse Cops, is overl 10 mrt 1629

11 ged 1 apr 1620 Luenis – Pieter Luenis (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 14 juli 1621 Agniese – Pieter Luenissen

13 ged 24 apr 1624 Jasperijncke – Pieter Luenissen

153 9 juni 1624 Willem Cornelisse Wilzoets – Cornelis Wilzoets – g. Adriaen Lauwerssen Codde, Synke de huysvr van Leyn Janssen

154 21 juli 1624 Sacharias Sacharijasse IJsenbach – Sacharijas IJsenbach – g. de broeder en suster van de moeder vant kijnt. Hun namen zijn mij onbekent.

155 28 juli 1624 Jan Janse de Pachtere – Jan de Pachtere – g. Maeyken de huysvr van Halewijn Janssen

156 25 aug 1624 Paulus Joannesse Gheertssen – Joannes Gheertssen – g. geen getuigen

157 1 dec 1624 Neelken Eduwaertse Phps – Eduwaert Phls – ten doope ghepresenteert bij Susanna de huysvr van Jooris Gheens

11 ged 25 apr 1621 Jan – Eduwaert Phls (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 25 apr 1621 Pieter – Eduwaert Phls

13 ged 12 febr 1623 Elisabeth – Eduwaert Phls

14 ged 1 dec 1624 Neelken – Eduwaert Phls

158 26 dec 1624 Joannes Halewijnse – Halewijn Janssen – geen getuigen

159 12 jan 1625 Anno XVI XXV Marijnis Marijnissen – Marijnis Gheertssen – geen getuigen

11 ged 11 nov 1618 Adrianeken – Marijnis Gheertssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 1 mrt 1620 Janneken – Marijnis Geertssen

Lidia, de huysvr van Marijnis Geertssen was getuige bij een doop (12 febr 1623)

13 ged 6 dec 1623 Gheert – Marijnis Geertsen

14 ged 12 jan 1625 Marijnis – Marijnis Gheertssen

160 2 febr 1625 Adrianeke Pieter Leynssen – Pieter Leynssen – geen getuigen

161 19 febr 1625 Jan Willemse – Willem Leunissen – g. Janneken de huysvr van Pieter Versmeerschs Smit

162 26 febr 1625 Jaquemijne Bernaerts – Bernaert Pieterssen – g. Susanna de huysvr van Jooris Gheens

163 31 mrt 1625 Maeyken Maynissen Bastiaensen – Marynis Bastiaenssen – g. Willem Paeuwaert grootvader, Paulijne de dochter van Adriaen Cornelisse

164 20 apr 1625 Jan Janse Maes – Jan Maes cleermaker – geen getuigen

165 28 mei 1625 Jan Joorisse – Jooris Gheens – g. Adriaen Sacharijas,Adr. Gillissen, Maerten Aernouts, Susanna Jacopsdochter, Judick Maertens

166 26 okt 1625 Zoetken – Adolff ….. S.M. (zalige memorie) – g. Jooris Gheens

11 ged 13 okt 1621 Pieter – Adolf Braem (?) (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 26 okt 1625 Zoetken – Adolff …..

167 29 okt 1625 Danieel Roose – Danieel Pieterssen Roose – g. Susanna de huysvr van Jooris Gheens

11 ged 13 juni 1621 Hendreyck – Daniel (Pieterse) Roose (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 29 mrt 1623 Jan – Daniel Roose

13 ged 29 okt 1625 Danieel – Danieel Pieterssen Roose

168 9 nov 1625 Jooris Willemse Basting – Willem Basting – g. Franchoys Wilzoets, Pieter Geertssen, Jan Adriaensen, Janneken Claeys Andr.

169 26 nov 1625 Gillis Maertenssen – Maerten Aernouts – g. Pieter Leynssen, Elisabeth de huisvr van Andries Adriaensen

170 3 dec 1625 Pieter Vermeerschs – Pieter Vermeerschs – g. Marijnis Gheertssen, Michiel Adryessen, Adriaen Jasperssen, Pieter Gheertssen

11 ged 9 aug 1615 Marcus – Pieter Vermeerschs (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 26 nov 1617 Lauwers – Pieter Vermeerschs

13 ged 18 okt 1620 Jacobus – Pieter Vermeerschs

14 ged 22 jan 1623 Fransijnken – de moeder Janneken

Pieter Vermeerschs was gehuwd met Janneken (zie bij 28 aug 1622).

15 ged 3 dec 1625 Pieter – (de moeder wordt niet vermeld)

171 26 dec 1625 Jacop – Adriaen Libbe – g. Syncke de huysvr van Leyn Janssen wijnkoper

11 ged 9 mei 1621 Jan – Adriaen Libbe (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 10 dec 1623 Anna – Adriaen Libbe

13 ged 26 dec 1625 Jacop – Adriaen Libbe

172 11 jan 1626 Jaquemyncke – Joannes Gheertssen – g. geen getuigen

173 18 jan 1626 Cornelis Gheertssen – Gheert Janssen – g. Pieryncke de huysvr van Lauwers Janissen

174 19 apr 1626 (Kind niet genoemd) Michiel Andriesse – g. Leunke Andryes suster van de vader vant kijnt.

175 3 mei 1626 Maeycken Wilzoets – Cornelis Wilzoets – g. Sara Codde moey vant kijnt

176 17 mei 1626 Janneken Lauwerisse Bastaert – Lauwereys Cornelissen Bastaert – geen getuigen

177 6 juni 1626 Goolken Adriaense Braem – Adriaen Braem – g. Neelken de suster van ….

178 6 juni 1626 Adriaen Leynse – Leyn Janssen – g. Janneken de vrouw van Jan Symonssen (zie bij 22 juni 1633)

(zie bij no 181, 2 aug 1626)

179 24 juni 1626 Adrianeken Anthonisse – Anths Heyndr. – g. Adriaen Heyndr., Adrianeken Jans, Janneken Pieters

180 2 aug 1626 NN – Luenis Adriaenssen – g. Halewijn Janssen, Adrianeken de huysvr van Jan Adriaenssen

181 2 aug 1626 Pieter Leynsen – Leyn Jansen – g. Paulyne de huisvr van Corn. Willemssen

Otr te Aagtekerke 8 sept 1619 Leyn Janssen, wednr van Domburg, met Syntgien Janse

11 ged 18 okt 1620 Jan – Leyn Janssen en Syntgien Janse (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 28 aug 1622 Jacop – Leyn Janssen

13 ged 8 apr 1624 Willem – Leyn Janssen en Syna (Syna wordt niet vermeld)

Syna was doopgetuyge (zie bij 9 juni 1624)

Leyn Janssen wijnkoper blijkt volgens doopaant. op 26 dec 1625 gehuwd te zijn met Syncke.

14 ged 6 juni 1626 Adriaen – Leyn Janssen (de moeder wordt niet genoemd)

15 ged 2 aug 1626 Pieter – Leyn Jansen en Syncke (zie ook bij no 174)

182 27 sept 1626 Grijtken Jansen Rijckaert – Jan Jacopsen Rijckaert – geen getuigen

11 ged 6 dec 1614 Janneken – Jan Jacopssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 31 mei 1617 Barthelmeews – Jan Jacopssen

13 ged 23 juni 1619 Jacop – Jan Jacopssen Rijckaert

14 ged 26 juni 1621 Barthelmeeus – Jan Jacobsen Rijckaert

15 ged 14 jan 1624 Cornelis – Jan Jacopssen

16 ged 27 sept 1626 Grijtken – Jan Jacopsen Rijckaert

183 4 okt 1626 Maeyken Joosse – Joos Adriaenssen – g. Janneke de wed van Joos Loijssen

184 18 okt 1626 Adriaen Janse Symonsen – Jan Symonsen – geen getuigen

185 18 okt 1626 Jan Willemsen – Willem Luenissen – geen getuigen

186 22 nov 1626 NN – Cornelis Willeboorts – geen getuigen

187 7 febr 1627 Anna IJsenbach – Mr. Sacharias IJsenbach – geen getuigen

188 25 apr 1627 Elisabeth Cornelisse – Cornelis Willems (parochiaan in Mariekerke)

189 16 mei 1627 Janneken Maertens – Maerten Arnouts (van Mariekerke)

190 25 juli 1627 Tanneken Alewijnse – Alewijn Janssen – g. Lysabet, huysvr van Leunis Adr.

191 12 sept 1627 Gillis Jansen – Jan Leynssen – g. Janneken Domis

192 22 dec 1627 Janneken Arnoudts van den Driessen – Arnoudt van den Driessen – g. Jan Arnouts, Leunis Adr., Janneken Jacobsdr.

193 30 dec 1627 Jan Gheraerts van Damme – Gheraert van Damme – g. Ptr. Jaspers, Mayken van Jan, Vijntgen Joossen (Vyntge Joossen, jonge dochter, overleden 10 juli 1630)

194 13 febr 1628 NN – Michiel Andr ende alsoo de vader was ghestorven wiert het ten H doop gepresenteert bij Janneke Feysdr huysvr van Maerten Herke

Otr te Aagtekerke 1 nov 1616 Michiel Andriessen van Meliskerke met Janneken Ghijsbrechts j.d. van Aagtekerke

11 ged 6 okt 1619 Blasijncke – Michiel Andriessen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 15 aug 1621 Martijnken – Michiel Andriessen

13 ged 11 juni 1623 Huijbrecht – Michiel Andriessen

14 ged 19 apr 1626 NN – Michiel Andriessen

Michiel Andr in Meliskerke overl 1627

15 ged 13 febr 1628 NN – Michiel Andr

195 20 febr 1628 Maijken Olivier Janssen – Olivier Janssen – g. Mr Johannes Luijcx en Janneken Feys huysvr van Maerten Herke

196 11 mrt 1628 Pieter Pieterse Maes – Pieter Maes – g. Anthonyntge van Huyck (Anthonijntge van Huycke, jonge dochter, ca 22 jr, overleden 25 mei 1631. Begraven te Melisk.)

197 9 apr 1628 Leyntge Pieters – Pr Gheleynssen – g. Leyn Leynssen broeder van de vader, Mayken Lauris Corndr

198 17 apr 1628 Pieter Joorissen – Jooris Gheens – g. Magdaleentgen de V..., Barbel Lauris

199 30 apr 1628 Sijmon Joannes – Joannes Geerts Schoudt – g. Adriaentje Leynse

200 4 juni 1628 Mayken Leunisse – Leunis Adriaens (van Mariekerke) – g. Arnoudt vanden Driessche en Maijken Stoffels, huysvr van Alewijn Janssen Pachter

201 9 juli 1628 Prijntge Janse de Pachter – Jan de Pachter

202 22 sept 1628 Leuntge Corn Wilsoets – Cornelis Wilsoets – g. Copmijntge en Mayke Jans

203 25 okt 1628 NN – Corn. Wilhems

11 ged 25 apr 1627 Elisabeth – Cornelis Willems (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 25 okt 1628 NN – Corn Wilhems

204 26 okt 1628 Mathijs Wilhems Bastinck – Wilhem Bastinck – g. Adriaen Jaspers, Eva Gillis, Barbel Lauris

205 4 dec 1628 NN – Jan Leynssen

11 ged 12 sept 1627 Gillis – Jan Leynssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 4 dec 1628 NN – Jan Leynssen

206 17 dec 1628 Leuntge Laurisse – Lauris Cornelis – g. Janneken Joos

11 ged 14 mei 1617 Dyngneken – Lauwers Cornelis Bastaert (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 9 juni 1619 Leijnke – Lauwers Cornelis Bastaert

13 ged 1 aug 1621 Aechte – Lauwereys Bastaert

14 ged 10 dec 1623 Coppemyne – Lauwers Cornelissen Bastaert

15 ged 17 mei 1626 Janneken – Lauereys Cornelissen Bastaert

16 ged 17 dec 1628 Leuntge – Lauris Cornelis

207 25 dec 1628 (wesende den e kristdach) Jan Joossen – Joos Adr. (van Mariekerke) – g. Jan vanden Driessen, Dingne Huyghensdr

11 ged 5 nov 1623 Crijn – Joos Adriaenssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 5 nov 1623 Aechtken – Joos Adriaenssen

13 ged 4 okt 1626 Maeyken – Joos Adriaenssen

14 ged 25 dec 1628 Jan – Joos Adr.

208 18 jan 1629 Stoffel Danielse Leerbaert – Daniel Leerbaert – g. Agniete Gillisdr 'en d' ander waren my onbekent'

209 7 febr 1629 Willem Martens Croone – Marten Croone – g. Mayken Stoffels Gheens huysvr van Alewijn Janse

210 19 febr 1629 Petronelleken Cornelisse – Cornelis Willeboorts – g. Paulyntge Adr Corn Terensdr

Otr te Aagtekerke 21 apr 1618 Cornelis Willeboortssen j.g. van Meliskerke met Jasperyntgen Jans van Poppekerke

Volgens opm bij 14 apr 1619 was Cornelis gehuwd met Jasperine

11 ged 18 okt 1620 Willeboort – Cornelis Willeboorts en Jasperine (maar ze wordt niet vermeld)

12 ged 26 sept 1621 Willeboort – de moeder is Jasperine (ze wordt niet vermeld)

13 ged 24 mrt 1624 Leunken – (de moeder wordt niet vermeld)

14 ged 22 nov 1626 NN – Cornelis Willeboorts

15 ged 19 febr 1629 Petronelleken – Cornelis Willeboorts

211 25 febr 1629 Pieter Zachariasse Hysenbachs – Zacharias Hysenbachs – g. Pieter Cortgemet 'en d' ander waren my onbekent'

212/213 25 febr 1629 (tweelingen) Arnout en Janneken Jansen van Driesschen – Jan Van Driessche – g. Willem Salomons, Corn. Lauris, Steveline Willems, Mayken Willems

214 13 mei 1629 Anneken Carelse de Croock – Carel de Croock – g. Passchier, Jan de Grootte, Esther huysvr van Claijs de Rijcke, Agniete Gillisdr.

215 20 mei 1629 Janneken Adriaensen Braem – Adr. Braem – g. Leuntge Dircx huysvr van Mr Lauris Matthys

11 ged 25 dec 1613 NN – Adriaen Braem (de moeder wordt niet vermeld)

Op 24 junij 1614 blijkt Adriaen Braem gehuwd te zijn met Piryncke.

12 ged 31 jan 1616 Heijndrick – Adriaen Braem en Piryncke (zie bij 26 nov 1617)

13 ged 25 febr 1618 Jan – Adriaen Braem en Piryncke

14 ged 26 dec 1622 Maeljaert – Adriaen Braem (de moeder wordt niet vermeld)

15 ged 6 juni 1626 Goolken – Adriaen Braem

16 ged 20 mei 1629 Janneken – Adr. Braem

Adriaen Braem is overleden op 17 apr 1632, ca 50 jr oud.

216 17 juni 1629 Franchois Pieterse Maes – Pr. Maes – g. Quinten Pauwelsen, Joos Leynssen, Leunis Adr., Pr. Geertse, Marten Ollebrants, Ghooltge Jans, Maijken Froots, Janneken Joos, Dingne Pieters

217 17 juni 1629 Geertge Joannes Gheerts – Joannes Gheerts Schout – g. Steven Crynsen, Dingne huysvr van Andr. Geertsen, Neelken Adr huysvr van Joos Symons

11 ged 2 mei 1614 Cornelis – Joannes Geertssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 26 dec 1616 Gheerken – Joannes Geertssen

13 ged 2 dec 1618 Symon – Joannes Gheertssen

14 ged 24 apr 1622 Geert – Joannes Geertsen

15 ged 25 aug 1624 Paulus – Joannes Gheertssen

16 ged 11 jan 1626 Jaquemyncken – Joannes Gheertssen

17 ged 30 apr 1628 Sijmon – Joannes Geerts Schoudt

18 ged 17 juni 1629 Geertge – Joannes Gheerts Schout

Op 24 dec 1631 is Pernelleken (Symons) Blocx overleden, oud ca 36 jr, huysvr van Joannis Geertsen Wisse, Schout in loco

218 15 juli 1629 Pieter Joorissen – Jooris Gheens – g. Cornelis …. , Janneken Feys huysvr van Mr Lauris Geene (Heere?)

219 18 juli 1629 Gheleyn – Franchois Wilsoets

220 18 okt 1629 Leuntge Willems – Willem Leunis

221 5 jan 1630 Cornelis Cornelissen Wilsoets – Corn. Wilsoets – g. Adr. …., Susanna Jooris Geens huysvr

222 20 jan 1630 Adriaentje Adriaens – Adr. Martens – g. Leuntge …. huysvr van Pieter Martens

223 10 febr 1630 Pieter Pieterse – Pieter cleermaker – g. Maerten Pieters, en des vaders suster

224/225 sondagh 20 febr 1630 (volgens de kalender viel 20 febr op zaterdag) (tweelingen) Jacob ende het joncste Symon – Jan Symonssen – g. Leyn Jansen, Jacob Adr., Mayken Jans, Susanne Pachters huysvr van Jooris Geens

226 8 mrt 1630 ….... – Mr Zacharias Hysenbach ecclesiasses – g. Mr. Melchior, Maijken Cortgemet des kynts moye (tante)

11 ged 21 mei 1619 Mary – Sacharijas IJsenbach (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 17 mrt 1621 Johannes – Sacharijas IJsebach

13 ged 6 sept 1622 Joannes – Sacharijas IJsenbach

14 ged 21 juli 1624 Sacharias – Sacharijas IJsenbach

15 ged 7 febr 1627 Anna – Sacharias IJsenbach

Op 4 febr 1628 overleed Elisabeth (uytwaerts jonghedochter dienstmaecht tot Mr Zacharias Hysenbach ecclesiasses)

16 ged 25 febr 1629 Pieter – Zacharias Hysenbachs (Op 25 febr 1629 is overl Pieter, kind van Mr Zacharias Hijzenbach)

17 ged 8 mrt 1630 ….. – Zacharias Hysenbach

227 25 aug 1630 Adriaen van Huyb – Huyb Adr. – g. huysvr van Willem Lauris

228 27 aug 1630 Jooris Joorisse – Jooris Gheens – g. Marten Herk, Cryntgen Adr huysvr van Adriaen Sacharias

229 15 sept 1630 Mayken Leunisse – Leunis Adr – g. Mayken huysvr van Alewijn Janse Pachter

230 17 nov 1630 Jacob Alewijnse – Alewyn Janse -g. Abel Gillis, Neelke Joannis Wisse

11 ged 4 okt 1615 Lauwers – Hollewijn Janssen (de moeder is niet vermeld)

12 ged 3 sept 1617 Elisabeth – Hollewijn Janssen

13 ged 20 nov 1620 Janneken – Hollewijn Janssen

14 ged 17 juli 1622 Pierijncke – Halewijn Janssen

15 ged 17 juli 1622 Janneken – Halewijn Janssen

Bij een doop op 28 juli 1624, 4 juni 1628, 7 febr 1629 en 15 sept 1630 blijkt Maeyken Stoffels de huysvr van Halewijn Janssen Pachter te zijn.

16 ged 26 dec 1624 Joannes – Halewijn Janssen en Maeyken (ze wordt niet genoemd)

17 ged 25 juli 1627 Tanneken – Alewijn Janssen en Maeyken Stoffels

18 ged 17 nov 1630 Jacob – Alewyn Janse en Mayken Stoffels

231 19 jan 1631 Joannes Berentse – Berent Pieters – g. Martyntge Gillis

232 2 febr 1631 Willem Arnoutse vanden Driessche – Arnout vanden Driessche – g. Mattheus vanden Driesse

233 12 febr 1631 Barbel Pieterse – Pr Leynse

234 23 febr 1631 Elizabeth Laurisse – Lauris Marcx molenaer in loco (op deze plaats)– g. Abraham Marcx oom, Pr van Linde molenaer tot w.cappel, Francijntge

235 20 mei 1631 Philippintge Willems Bastingh – Wm Bastingh – g. Leunis Leunis, Eduwart Philips, Lidia Lauris

236 3 aug 1631 Arnout Martens Croone – Marten Croone – g. Melis Corn., Arnout van Driessche, Pieternelleken Blocx

11 ged 25 sept 1622 Janneken – Maerten Croone (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 7 febr 1629 Willem – Marten Croone

13 ca 1630 Arnout – Marten Croone (overl 6 aug 1630 Arnout van Marten Croone)

14 ged 3 aug 1631 Arnout – Marten Croone

237 sept 1631 Pieter Carelse de Croock – Carel de Croock – g Adriaentge Clays huysvrouwe van Franchois Wilsoets

238 2 nov 1631 Adriaen Huybrechts – Huybrecht Adriaense – g. Mayken Adr huysvr van Andr Geertsen

239 9 nov 1631 Magdalena Cornelissen – Corn Wm Grs – g. Samuel Adr en de grootmoeder vant kynt

240 1 febr 1632 Franchois Wilsoets jr – Franchois Wilsoets (hij was inmiddels overleden. Het kind werd gepresenteerd door Corn. Wilsoets, oom van het kind en broeder van de overleden Francois Wilsoets) – g. Corn. Wilsoets, Centijntge Clays (moye vant Kint)

Francois was volgens doopaant sept 1631 geh met Adriaentge Clays.

11 ged 18 juli 1629 Gheleyn – Franchois Wilsoets (de moeder wordt niet genoemd)

Een kind van Francois Wilsoets is overleden in okt 1629. Naam van het kind onbekend.

12 ged 1 febr 1632 Franchois – Franchois Wilsoets

Franchois zelf is volgens de lijst van overledenen (zie na no 278) kort nadien op 19 febr 1632 overleden, ca 31 jr oud. Dit is in strijd met de doopaantekening. Moet het 19 maart zijn?

241 De laesten sondagh in Maerte (25 mrt 1632) Martijntge Cornelisse – Corn. Martens – g. Tannege Faes huysvr van Adriaen Martens en moye (tante) van het kynt.

242 30 mei 1632 den e Pyncsterdagh Mayken Bernaarts – Bernart Pieters (Omdat in Meliskerke de predicatie verviel, werd het kind vervolgens in Biggekerke gedoopt)

11 ged 17 mrt 1619 Pieter – Bernaert Pieterssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 21 juni 1620 Margrijete – Bernaert Pieterssen

13 ged 2 mei 1621 Cornelis – Bernaert Pieterssen

14 ged 28 aug 1622 Janneken – Bernaert Pieterssen

15 ged 3 jan 1624 Cornelis Bernart Pietersen

16 ged 26 febr 1625 Jaquemyne – Bernaert Pieterssen

In 1627 overleden twee kinderen van Bernart Prs. Namen werden niet genoemd.

17 Op 25 febr 1629 is overleden een ongedoopt kind van Bernaerdt Prs

18 ged 19 jan 1631 Joannes – Berent Pieters

19 ged 30 mei 1632 Mayken – Bernart Pieters

243 15 aug 1632 Jasperijne Adriaenssen – Adriaen Jaspers – g. de huysvr van Pieter Jaspers

(zie bij 10 apr 1647)

244 1632 Franchois Cornelisse Wilsoet – Cornelis Wilsoet – g. Adriaenken Clays huysvr van Leunis Clayssen

245 1632 Pieter Pieterse Leynsen – Pieter Leynsen – geen getuigen

11 ged 29 juli 1618 Cornelia – Pieter Leynssen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 3 nov 1619 Leyn – Pieter Leynssen

13 ged 6 apr 1621 Leynken – Pieter Leynssen

14 ged 26 febr 1623 Huijbrecht – Pieter Leynssen

Volgens dopen van 21 en 25 febr 1624 heet de vrouw van Pieter Leynssen: Paulijne

15 ged 2 febr 1625 Adrianeke – Pieter Leynssen en Paulijne (ze wordt niet genoemd)

16 ged 9 apr 1628 Leyntge – Pr Gheleynssen

17 ged 12 febr 1631 Barbel – Pr Leynse

18 ged 1632 Pieter – Pieter Leynsen

246 jan 1633 NN – Adriaen Martens – g. Lowyse Florisons huysvr van Cornelis Martens

Volgens een doopaant op 25 mrt 1632 (no 241) was hij gehuwd met Tannetje Faes

11 ged 16 sept 1618 Cornelis – Adriaen Olibrant en Tanneken Faes (niet vermeld)

12 ged 26 jan 1620 Margrijte – Adriaen Olibrant en Tanneken Faes (niet vermeld)

13 ged 27 okt 1621 Olibrant – Adriaen Olibrant (de moeder wordt niet vermeld)

14 ged 24 jan 1624 Maeyken – Adriaen Olibrant

15 ged 20 jan 1630 Adriaentje – Adr Martens en Tannetje Faes

16 ged jan 1633 NN – Adriaen Martens (de moeder wordt niet genoemd)

Martijntje Adriaens, dochter van Adriaan Maartense Hollebrantse, is waarschijnlijk dezelfde als gedoopt in jan 1633. (zie Van Zeeuwse Stam, nr 132, maart 2006, artikel K.P. de Bree)

247 de laesten sondagh in april 1633 (24 apr 1633) Wilhem Willemsen Bastingh – Willem Bastingh – g. Trijntge Adriaensdr

XXX Lijst der genen die bij mij sijn gedoopt in Meliskerke

248 29 mei 1633 Adriaen Geertsen – Geert Janssen en Leyntje Goossens – g. Leuntje Pier Olibrantssen

11 ged 25 febr 1624 Jan – Geert Janssen (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 18 jan 1626 Cornelis – Geert Jansen

13 ged 29 mei 1633 Adriaen – Geert Janssen en Leyntje Goossens

249 10 juli 1633 Willemijntje Willemse – Willem Leunissen en Syntje Jans – g. Susanne Jans

(zie ook bij 24 mrt 1619)

11 ged 30 apr 1623 Leunken – Willem Leunissen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 19 febr 1625 Jan – Willem Leunissen

13 ged 18 okt 1626 Jan – Willem Leunissen

14 ged 18 okt 1629 Leuntge – Willem Leunis

15 ged 10 juli 1633 Willemijntje – Willem Leunissen en Syntje Jans

250 22 juni 1633 Simon Jan Simonsen – Jan Simoonssen en Jannetje Jans – g. Syntje Jans

Jan Simonsen en Janneken Lucx lieten in Aagtekerke twee kinderen dopen:

11 ged (Aagtekerke) dec 1622 Lauwereys – Jan Simonsen en Janneken

12 ged (Aagtekerke) 22 dec 1624 Leynken – Jan Simonsen en Janneken Lucx

Op 6 mrt 1625 werd met belijdenis Janneken Jans (alias Janneken Luycx, huysvr van Jan Simons, alias Simeken Luycx) lidmaat te Aagtekerke.

Bij een doop op 6 juni 1626 blijkt Janneken de vrouw van Jan Symonsen te zijn.

De volgende kinderen werden te Meliskerke gedoopt.

13 ged 18 okt 1626 Adriaen – Jan Symonsen en Janneken (ze wordt niet genoemd)

14 ged 21 febr 1630 Jacob – Jan Symonssen

15 ged 21 febr 1630 Symon – Jan Symonssen (Symon is overl 5 jan 1631, 10 mnd oud))

16 ged 22 juni 1633 Simon – Jan Simoonssen en Jannetje Jans

251 13 juli 1633 Pieter Jorisse – Joris Geenssen en Susanne Jans – g. Jannetje Feys, Abel Gillissen

11 ged ca 1613 Pieter (Op 3 febr 1628 overleed Pieter, een zoon van Jooris Geens, oud ca 15 jr.)

12 ged 8 nov 1615 Piryncke – Jooris Gheens (de moeder wordt niet vermeld)

13 ged 4 febr 1618 Stoffel – Jooris Gheens

14 ged 10 aug 1620 Janneken – Jooris Geens en Susanna Pachters

Volgens opm bij 7 okt 1620, 30 jan 1622, 26 dec 1623, 1 dec 1624, 29 okt 1625, 5 jan 1630 en 20 febr 1630 heette de moeder Susanna Pachters.

15 ged 31 aug 1621 Saertien – de moeder is Susanna Pachters

16 ged 9 okt 1622 Halewijn – de moeder is Susanna Pachters

17 ged 28 mei1625 Jan – Jooris Gheens en Susanna Pachters

18 ged 17 apr 1628 Pieter – Jooris Gheens en Susanna Pachters

Op 16 apr 1628 'ghestorven een kint van Jooris Gheens, welcke tweelinck was ende was nog niet ghedoopt'. Eveneens overleden 'het ander kint van dese tweelinge welcke tot sijne doope was gecomen'. (Dat moet dan Pieter zijn geweest.)

19 ged 15 juli 1629 Pieter – Jooris Gheens en Susanna Pachters

1(10) ged 27 aug 1630 Jooris – Jooris Gheens en Susanna Pachters

Jooris is overl op 17 febr 1632, ca 2 jr oud (? opm.: in werkelijkheid was hij 1 jr en 6 mnd oud)

1(11) ged 13 juli 1633 Pieter – Joris Geensen en Susanne Jans

252 13 juli 1633 Pieter Pieterse Maes – Pieter Maes en Eva Gillis – g. Gabriel Gillis, Joos Geerssen, Alwijn Jansen, Jannetje Cornelis

253 28 aug 1633 Maetje Laureynse Marcus – Laureyns Marcus en Susannetje Jans

254 18 sept 1633 Jannetje Olivier – Olivier Janssen en Neeltje Cornelis – g. Christiaen Danielssen

255 21 sept 1633 Adriaen Willemsen – Willem Adriaenssen en Tannetje Cryns – g. Paschijntje Cryns

256 2 okt 1633 Neeltje Huygens – Huyge Piers en Tannetje Huygens – g. Geert Geertssen, Maetje Cornelis, Leuntje Maertens

257 2 okt 1633 Adriaentje Leunisse – Luenis Adriaenssen en Lysbeth Pieters – g. Leuntje Jaspers, Joris Geenssen

258 9 okt 1633 Leyntje Gillisse Bogaert – Gillis Bogaert en Adriaenna Corn. Willeboort – g. Laureyns Janssen Codde, Piertje Marinis backer, Cornelis Willemssen, Durfje Heyndricx

259 9 nov 1633 Jannetje Laureyns Maertenssen – Laureyns Maertenssen en Jannetje Claes – g. Jannetje Feys

260 24 dec 1633 Jan Cornelissen – Corn. Maertenssen en Louyse Jans – g. Berbeltje Laureyns

261 15 jan 1634 Tannetje Huybrechts – Huybrecht Adriaenssen en Catolyntje Cornelis – g Maetje Pieters

11 ged 25 aug 1630 Adriaen – Huib Adr. (de moeder wordt niet genoemd) Adriaen is overl 27 dec 1630, 5 mnd oud.

12 ged 2 nov 1631 Adriaen – Huib Adriaense

13 ged 15 jan 1634 Tannetje – Huybrecht Adriaenssen en Catolyntje Cornelis

262 5 apr 1634 Willem Adriaensen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Marinis – g. Jacobus van Dame, Tannetje Wisse

263 5 apr 1634 Maijken Arnoutsche van den Driessche – Arnout van den Driessche en Susannetje Willems – g. Cornelis Simonssen Case, Christian Pieterssen, Adriaentje Corn.

11 ged 22 dec 1627 Janneken – Arnoudt van den Driessen (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged 12 febr 1631 Willem – Arnout vanden Driessche

13 ged 5 apr 1634 Maijken – Arnout van den Driessche en Susannetje Willems

264 24 sept 1634 Marinis Pieterse – Pieter Heyndrickse en Neeltje Marinis – g. Leyntje Marinis

265 8 nov 1634 Jan Jasperse de Lapper – Jasper de Lapper en Sijntje Jaspers

266 10 dec 1634 Pieter Pieterse Maertenssen – Pieter Maertenssen en Leuntje Heyndrix – g. Maetje Bartholomeus

267 23 dec 1634 Cornelis Cornelisse Maertenssen – Corn. Maertenssen en Louwyse Jans – g. Jan Florisoon, Leuntje Heyndrix

268 26 febr 1635 Leuntje Leunisse – Leunis Claessen en Adriaentje Leunis – g. Willem Claessens wijf

269 11 mrt 1635 Magdalene Willemse Bastijns – Willem Bastijns en Magdalene Bastijncx – g. Joos Geerssen, Corn. Willem Cops, Gillis Leynse Boogaert, Catelyntje Huybrechts

11 ged 26 febr 1620 Maeyken – Willem Basting (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 26 juni 1621 Gheerke – Willem Basting

13 ged 21 febr 1624 Janneken – Willem Basting

14 ged 9 nov 1625 Jooris – Willem Basting

15 ged 26 okt 1628 Mathijs – Wilhem Bastinck

16 ged 20 mei 1631 Philippintge – Wm Bastingh

17 ged 24 apr 1633 Wilhem – Willem Bastingh

18 ged 11 mrt 1635 Magdalene – Willem Bastijns en Magdalene Bastijncx

270 11 apr 1635 Leendert Huybrechts – Huybrecht Leendertssen en Pauelyntje Leyns – g. Joos Jacobssen, Leentje Jacobs

271 20 apr 1635 Adriaentje Laureynse Marcus – Laureyns Marcus en Susannetje Jans – g. Martijntje Toons, Maetje Seys

272 20 apr 1635 Jaquemijntje Carelse de Crooc – Carel de Crooc en Jakemijntje Lubens – g. Judick Jacobssen, Willem Cleyn

11 ged 13 mei 1629 Anneken – Carel de Croock (de moeder wordt niet genoemd)

12 ged sept 1631 Pieter – Carel de Croock

13 ged 20 apr 1635 Jaquemijntje – Carel de Crooc en Jakemijntje Lubens

273 20 mei 1635 Francijntje Pieterse Maes – Pieter Maes en Eva

11 ged 11 mrt 1628 Pieter – Pieter Maes (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 17 juni 1629 Francois – Pr. Maes

13 ged 13 juli 1633 Pieter – Pieter Maes en Eva Gillis

14 ged 20 mei 1635 Francijntje – Pieter Maes en Eva

Geh 12 mrt 1636 Eva Gillis, wed van Pieter Maes, wonend te Meliskerke, met Jacob Josse (Joosse?) j.m. van Mariekerke

274 3 juni 1635 Grietje Cornelisse Melis – Corn. Melis en Neele Adriaens – g. Jannetje Jacobs, Jacob Joossen

275 13 juni 1635 Cornelis Gillissen – Gillis Leynssen Boogaert en Adriaentje Corn. Willboortssen

276 20 juni 1635 Adriaentje Janse de Pachter – Jan de Pachter en Neeltje Jans – g. Jan Roose, Prijntje Joris

Volgens een opm bij 3 mei 1620 en volgens genealogische opgaven was Jan de Pachtere gehuwd met Magdaleena Faes, ged te Grijpskerke 13 dec 1592, overleden 18 dec 1629 te Meliskerke.

11 ged 17 apr 1622 Janneke – Jan de Pachtere en Magdaleena Faes (ze wordt niet vermeld)

12 ged 28 juli 1624 Jan – Jan de Pachtere en Magdaleena Faes

13 ged 9 juli 1628 Prijntge – Jan de Pachter en Magdalena Faes

Op 18 dec 1630 is overleden Magdalena Faesdr, huysvr van Jan Janse Pachter, parochiaen van Meliskerke

14 ged 20 juni 1635 Adriaentje – Jan de Pachter en Neeltje Jans

277 11 juli 1635 Leunis Cornelisse Wilsoets – Cornelis Wilsoets en Jannetje Cornelis – g. Adriaentje Jacobs, Jan Adriaenssen

Otr te Aagtekerke 11 jan 1620 Cornelis Janssen Wilzoets j.g. van Meliskerke met Janneken Jansen j.d. van Poppekerke. Trouwt Meliskerke

11 ged 13 dec 1620 Margrietken – Cornelis Wilzoet (de moeder wordt niet vermeld)

12 ged 23 nov 1621 Jan – Cornelis Wilzoet

Bij een doop op 24 mrt en 8 apr 1624 blijkt Janneken de vrouw van Cornelis Wilzoets te zijn.

13 ged 9 juni 1624 Willem – de moeder Janneken (niet genoemd)

14 ged 3 mei 1626 Maeycken – Cornelis Wilsoets

15 ged 22 sept 1628 Leuntgen – Cornelis Wilsoets

Op 30 sept 1628 overleed Leuntgen, kind van Corn. Wilsoets

16 ged 5 jan 1630 Cornelis – Corn. Wilsoets

17 ged 1632 Francois – Cornelis Wilsoet

18 ged 11 juli 1635 Leunis – Cornelis Wilsoets en Jannetje Cornelis

278 12 aug 1635 Jannetje Pieterse Melssen – Pieter Leyn Melssen en Berbeltje Frans – g. Jannetje Feys

279 17 okt 1635 Willem Cornelissen – Corn. Leenderssen en Leyntje Jacobs – g. Leyntje Willems, Paulijntje Corn.

280 6 nov 1635 Leyntje Willemse Cleyn – Willem Cleyn en Tannetje Cryns – g. Pieternelleken Adriaens, Pieter Melis Loijssen

281 20 nov 1635 Maetje Jansen – Jan Adriaenssen en Maetje Frans – g. Maetje Adriaens

282 28 nov 1635 Cornelis Willemse – Willem Claessen en Pieternelleken Corn. – g. Jaquemyntje Jacobs

283 4 dec 1635 Jannetje Adriaenssen – Adriaen Jasperssen en Leuntje Adriaens – geen getuigen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Meliskerke OVERLEDENEN NdGK (1627-1633)

Memorie van alle de persoonen soo wel oude als jonge ghestorven binnen de prochie van Meliskercke ende Mariekk beginnende juni jaere 1627

1627 In desen jaere sijn ghestorven

1 Corn. Corn(elis) Cops in Mariekerke

2 Lauris Corn. Laus prochijaen in Mariekerck

3 Lauris Wms (Willems) joncman in Mariekerck

4 Michiel Andr in Meliskercke

5 Marinis Lauris in Mariekk

6 Marcus Maes in Meliskercke

7 d' oude Aechte

8 d' oude Digne

9 Janne Moens, wed van Arnout Bastiaens

10 Adriaentge Adr(iaen) huysvr van Jan Adr(iaense)

11 twee kinderen van Bernart Prs(Pieters)

1628

1 3 febr Pr(Pieter) Jooris, soone van Jooris Geens, oud 15 jr

2 4 febr Elisabeth uytwaerts jonghe dochter dienstmaecht tot Mr Zacharias Hysenbach ecclesiasses

3 3 mrt Martijntgen huysvr van Maerten Ollebrants

4 24 mrt Lauris Florisone soon van Mr Jan Florisone out omtrent 4 jaeren

5 16 apr een kint van Jooris Gheens welcke tweelinck was ende was nog niet ghedoopt

6 17 apr het ander kint van dese tweelinge welcke tot sijne doope was gecomen

7 3 juli Mayken kind van Leunis Adr in Mariekercke

8 30 sept Leuntge, kind van Corn. Wilsoets

1629

1 11 febr Durfken Pieters, wed van Adriaen Leunissen

2 25 febr Pieter, kind van Mr Zacharias Hijzenbach

3 25 febr ongedoopt kind van Bernardt Prs

4 10 mrt Mayken Jans, wed van Corn. Corn. Cops

5 eerste sondagh augustus Marinis Gheertssen, prochiaen in Meliskk

6 october (?) kind van Francois Wilsoets

7 18 dec Magdalena Faesdr, huysvr van Jan Janssen Pachter, parochiaan in Meliskercke

1630

1 22 apr Berent Loof vremdelynck uyt Westphalen

2 22 juni ongedoopt kind van Adr Jaspers

3 10 juli Vyntge Joossen jonge dochter

4 6 aug Clays …. in Mariekercke, out 70 jaeren. Begraven te Mariekerke.

5 6 aug Arnout, kind van Marten Croone

6 17 sept Paulus Leunis, 15 jr oud, van Leunis Marinis

7 27 dec Adriaen, ca 5 mnd oud, van Huyb Adriaenssen

1631

1 5 jan Symon, ca 7 mnd oud, van Jan Symons. Symon was een 'tweelinck'.

2 17 mrt Mayke Oorts, wed van Pr Janse Roose tot Cromenhoeck en is den 19den te Melisk bergraven

3 25 mei Anthonijntge van Huycke, jonge dochter ca 22 jr oud. Begraven te Melisk.

4 24 dec Pernelleken Blocx, huysvr van Joannes Geertsen Wisse Schout in loco, out omtrent 36 jaeren

1632

1 17 febr Jooris, ca 2 jr oud, kind van Jooris Geens

2 19 febr Francois Wilsoets, ca 31 jaeren out

3 29 febr Jacob Jacobsen, zoon van Jacob Jansen, joncman en prochiaen in Marikk, out omtrent 20 jaeren

4 9 apr Judith, ca 14 jr oud, dochtertje van Mr Jan Florisoone

5 11 apr Paulijntje Adr. Cleensdr, oud ca 24 jaar

6 17 apr Adr. Braem, ca 50 jr oud

7 14 mei een dochter van Pr. Janse Roose, ca 40 jr oud

8 16 mei Martijntge, ca 3 mnd oud, dochterken van Corn. Martens

9 juli Huyb ….(?).... huysvr van Eduwaert Philips, out ca 50 jr

10 juli Mr Zacharias Hijsenbach saligher, predicant alhier, ca xv (15?) jaar oud. (Waarschijnlijk had er LXV moeten staan (65))

11 juli Andries Joluysen (?) joncman out omtrent 32 jaeren

1633

22 jan Janneken, huysvr van Corn. Adr. Vlaminck in Mariekk, oud 60 jr