Onan

Uit Christipedia

Onan was een van de zonen van Juda.

Naam. De Hebreeuwse naam is אונן, Onan, en betekent "Sterk"[1], "Kracht"[2]. De naam komt 8x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H209.

Hij was de tweede zoon van Juda en diens Kanaänitische vrouw.

Familie van Juda
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
Sua
(Kanaäniet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar
 
 
 
Juda
 
 
 
onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perez
 
 
 
Er
 
Tamar
 
 
 
 
Zerah
 
 
 
Onan
 
Tamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sela
 

Onan werd door God gedood omdat hij niet de Levitische plicht wilde vervullen om bij de vrouw van zijn overleden broer een kind te verwekken. Evenals zijn broer Er is hij kinderloos gestorven en door God gedood.

Ge 38:8  Toen zeide Juda tot Onan: Ga in tot uws broeders huisvrouw, en trouw haar in uws broeders naam, en verwek uw broeder zaad. Ge 38:9  Doch Onan, wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijns broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. Ge 38:10  En het was kwaad in des HEEREN ogen, wat hij deed; daarom doodde Hij hem ook. (SV)

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 38:4.