Er

Uit Christipedia

Er is een naam in de Bijbel die verwijst naar drie manspersonen.

Naam. De Hebreeuwse naam is ער, Er, en betekent "Ontwaakt"[1] of "Waakzaam"[2] of "Wachter"[3] De naam komt 10x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H6147.

Verwijzingen. In de Bijbel verwijst de eigennaam Er naar:

1. de oudste zoon van Juda (Gen. 38:3)

Familie van Juda
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
Sua
(Kanaäniet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar
 
 
 
Juda
 
 
 
onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perez
 
 
 
Er
 
Tamar
 
 
 
 
Zerah
 
 
 
Onan
 
Tamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sela
 
Er trouwde met Tamar. Hij was kwaad in de ogen van God, daarom doodde Hij hem.
Ge 38:6  Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Thamar. Ge 38:7  Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des HEEREN ogen; daarom doodde hem de HEERE. (SV)
2. een zoon van Sela en een kleinzoon van Juda;

3. een van de voorvaders genoemd in het geslachtsregister van Jezus Christus (Luk. 3:28).

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Strong's Hebrew Lexicon, onderdeel van de Online Bible (Importantia).
  3. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 38:3.