Sela

Uit Christipedia

Sela of Selah is in de Bijbel een naam van twee verschillende mannen, een stad en een muziekteken.

Naam. Het Strongnummer is H7956. De Hebreeuwse naam is שׁלה, Sjelah. De naam betekent "Verzoek"[1].

1. Sela, naar de Griekse schrijfwijze Sala, was de zoon van Arpachsad, de kleinzoon van Sem, de vader van Heber;

Nageslacht van Sem

2. de jongste zoon van Juda bij zijn Kanaänitische vrouw.

Familie van Juda
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
Sua
(Kanaäniet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar
 
 
 
Juda
 
 
 
onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perez
 
 
 
Er
 
Tamar
 
 
 
 
Zerah
 
 
 
Onan
 
Tamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sela
 

Tamar wenste Sela te huwen, nadat haar beide eerste echtgenoten Er en Onan, zonder kinderen bij haar na te laten, gestorven waren. Sela werd door God gedood, omdat hij weigerde de wet op het leviraatshuwelijk te gehoorzamen door bij Tamar een kind te verwekken[2].

3. Sela, in het Grieks Petra, door Amazia veroverd en toen Jokteël genoemd, was hoofdstad van de Edomieten. Later werd Petra, met het zuidelijk deel van Edom, een bezitting van de Nabateërs, en komt zij als hoofdstad van het Nabatese rijk in Arabia Petrea voor. Drie of vier dagreizen was zij van Jericho verwijderd, met steile en ontoegankelijke rotsen omgeven, bijna onneembaar. Een dal, ternauwernood twee mijlen groot, dat zeer vruchtbaar was, lag in haar nabijheid. Ten tijde van de Romeinen was Petra de zetel van de koningen van Arabia Petrea, die de titel van Aretas of Hareth voerden

4. Sela is de naam van een muzikaal teken, dat dikwijls in de Psalmen voorkomt en aanduidt, dat daar ter plaatse de muzikale uitvoering van het lied door een tussenspel vervangen moest worden, hetgeen niet door de snaarinstrumenten van de Levietische zangers, maar door de trompetten van de priesters geschiedde.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sela' is op 1 dec. 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. "Een verzoek" heeft Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.