Perez

Uit Christipedia

Pérez (= 'Doorbraak') of Peres was de zoon van Juda bij Tamar. Hij was de vader van Hezron, van wie David in een rechte lijn afstamde.

Naam. De Hebreeuwse eigennaam is פרץ, Perets. De naam betekent "Doorbraak"[1], "Doordringer"[1], "Breuk"[2], van het werkwoord paroz = doorbreken, doordringen[1]. De naam kreeg de jongen omdat hij als eerste uit de moederschoot kwam, hoewel het geschenen had zijn tweelingbroer als eerste geboren zou worden.

Ge 38:28  En terwijl zij baarde, gebeurde het dat [de ene] zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode [draad] om zijn hand en zei: Deze komt er het eerst uit. Ge 38:29  Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze: Wat een bres heb jij voor jezelf geslagen! En men gaf hem de naam Perez. Ge 38:30  Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode [draad] om zijn hand had, en men gaf hém de naam Zerah. (HSV)

Het Strongnummer is H6557. De naam komt 15x voor in het Oude Testament.

Hij was de oudste zoon van Tamar, de schoondochter van Juda, en de tweelingbroer van Zera. Zijn moeder was weduwe en kinderloos uit haar vorige huwelijken met Er en Onan.

Familie van Juda
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
Sua
(Kanaäniet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamar
 
 
 
Juda
 
 
 
onbekend
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perez
 
 
 
Er
 
Tamar
 
 
 
 
Zerah
 
 
 
Onan
 
Tamar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sela
 

Perez is de voorvader van twee families van Juda. Hij was de vader van Hezron, van wie David in een rechte lijn afstamde en van David stamt de Heer Jezus af. Van Hezron stammen de Hezronieten (Chesronieten) af. Perez is ook de voorvader van de Chamulieten.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Perez' is op 10 april 2020 onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Perez. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.