Abarim

Uit Christipedia

Abarim is een bergrug langs de oostelijke oever van de Dode Zee in het land Moab, in het huidige Jordanië.

Naam. De Hebreeuwse naam is עברים, Abarim (klemtoom op de eerste lettergreep). De plaatsnaam is een meervoudsvorm, betekent 'gebieden aan de overzijde'[1], d.w.z. gebieden aan de overkant van de Dode Zee, gezien vanaf Juda; of anders 'Overstekers'[2]. 'Abarim' komt 4 of 5 keer in het Bijbel voor. Het strongnummer is H5682.

Sommige moderne vertalingen, waaronder de Herziene Statenvertaling, vertalen door 'Abarim' in Jeremia 22:20.

Jer. 20:20 Klim op de Libanon, roep om hulp, laat op de Basan uw stem klinken, roep om hulp van Abarim af, want al uw minnaars zijn gebroken! (HSV)

De Statenvertaling heeft hier 'veren', de Naardense vertaling 'overzijden', dus geen plaatsnaam.

Ligging. Eigenlijk is 'Abarim' de algemene benaming voor de bodemverheffing ten oosten van de Dode Zee. De bergketen of bergrug begint ter hoogte van Jericho en loopt door tot diep in de Arabische woestijn.

Aanduiding van een noordelijk deel van het Abarim gebergte.

De Bijbel maakt onderscheid tussen "ruïnes van Abarim" (zie hieronder) en "gebergte Abarim". De eerste benaming dragen de hoogten aan de zuidzijde van de beek Zered, de andere daarentegen de klippen, bergen en heuvels, ten noorden van die beek gelegen.[3]

Nebo. De berg Nebo, vanwaar Mozes, vóór hij stierf, uitkeek over het Beloofde Land (Num. 27:12; Deut. 32:49), nadat hij zijn volk veertig jaar lang door de woestijn had geleid, is de noordelijkste berg van de Abarim-bergrug.

Deuteronomium 32:49  Klim op den berg Abarim (deze is de berg Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is), en zie het land Kanaän, dat Ik den kinderen Israëls tot een bezitting geven zal; (SV)

Deuteronomium 32:49  Beklim het Abarimgebergte, dat is de berg Nebo, die in het land van Moab ligt [en] die zich tegenover Jericho bevindt, en zie het land Kanaän, dat Ik aan de Israëlieten in bezit geef. (HSV)

Deuteronomium 32:49  ‘Ga het Abarimgebergte in en beklim de Nebo, die in Moab ligt, tegenover Jericho. Daar kun je uitkijken over Kanaän, het land dat ik de Israëlieten in bezit ga geven. (NBV'04)

Pisga. Het noordelijk deel van de bergketen, waarin ook de Nebo is gelegen, wordt Pisga genoemd. De hoogste piek in Pisga is de Nebo, die zich 817 meter boven de zeespiegel verheft.

Peor. Ook de berg Peor is een deel van het Abarimgebergte.

Ruïnes van Abarim. De 'ruïnes' of 'puinhopen' van Abarim (Hebr. Ijje-Haäbarim) moeten nabij de zuidelijkste punt van de Dode Zee gelegen hebben[4].

Numeri 21:11  En zij braken op uit Obot en legerden zich bij de puinhopen van Abarim, in de woestijn, die ten oosten van Moab ligt, tegen de opgang der zon. (NBG51)

Numeri 33:44  Zij braken op van Obot en legerden zich bij de puinhopen van Abarim in het gebied van Moab. Numeri 33:45  Zij braken op van de puinhopen en legerden zich te Dibon-gad. (NBG51)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Abarim' is onder wijziging verwerkt op 18 maart 2024.

J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Abarim.

Abarim, op nl.wikipedia.org. De tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 18 maart 2024.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Naardense Bijbelvertaling
  3. P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Abarim
  4. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Abarim.